Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza arrow Alhemija arrow Razotkrivena Apokalipsa

Razotkrivena Apokalipsa

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Apokalipsa Svetg JovanaBiblija, počevši sa stvaranjem čoveka (Geneza, Postanje) i završivši sa presudom čoveku u Apokalipsi, napisana je učešćem višeg Emocionalnog centra, jezikom parabola, i u svakom njenom stihu sadržana je nauka. Geneza i Apokalipsa se kompletiraju i mi treba da individualno doživimo Genezu, pa da tako ostvarimo u sebi samima, ono što je učinio Veliki Logos Arhitekt Univerzuma, onda kada je stvorio Svet. Treba takođe da doživimo individualno i Apokalipsu, ako ne želimo da je doživimo kolektivano. Postoje dva oblika da je doživimo: na individualnom nivou ili na kolektivnom nivou. Kolektivno, u ovim momentima, doživljava ukupno čovečanstvo i ostaje samo još jedan pečat, poslednji, sedmi, koji će se uskoro otpečatiti.

Setimo se one rečenice iz Apokalipse koja kaže „Onima koji budu pobedili, daću Jutarnju Svetlost". Ova jutarnja svetlost, ova izvanredna zvezda (Venera) predstavlja izvanrednu silu LJUBAVI.

Sumpor je sakralna vatra koja se treba probuditi da bi se otpečatili sedam Pečata Velike Knjige Mudrosti, Velike Knjige Prirode. Ova Knjiga je Apokalipsa mudraca iz Patmosa.

Kada sе otpečati prvi pečat, dešava se nešto grandiozno, isto tako kada se otpečati drugi pečat, i tako dalje sve dok se ne otpečati i poslednji pečat, tako se razbesne munje i gromovi, veliki potresi. Svako od nas ima obavezu da otpečati sedam pečata Velike Knjige, posredstvom Sakralne Vatre.

Kazaćemo jednostavno da onda kada se Kundalini diže duž Kičmenog stuba, otpečatiće se pečati, jedan po jedan.  Kažemo da se prvi pečat otpečati kada se otvara Crkva iz Efesa- Čakra kokcisa koja nam daje moći nad gnomima zemlje. Kada se Sakralna vatra diže do nivoa prostatične čakre, kažemo da se otpečetio drugi pečat koji nam daje moći nad vodama života. Kada Sakralna vatra stiže do solarnog pleksusa, kažemo da se otpečatio treći pečat koji nam daje moći nad plamenovima vatre. I kada se diže do srca, kažemo da se otpečatio četvrti pečat koji nam daje moći nad stvorenjima vazduha. Kada se diže do visine stvaralačkog grla, kažemo da smo otpečatili peti pečat koji nam daje moći nad čistom Akašom i Ultrasluh. I kada stiže do zone među obrvama, otvara se sjajni lotos koji nam dozvoljava da vidimo velike realnosti iz Viših Svetova (tada se kaže da se otpečatio šesti pečat). I sedmi pečat se otpečati, kada Vatra stiže do pinealne žlezde, i ostvarujemo, pored mnogo drugih fakulteta, Polividovitost. Ovo je samo prva radnja, zato što je otvaranje sedam pečata u magistralnoj formi nešto strašno, mnogo strašnije... 

Strašne radnje sastoje se iz tri kalcinacije (pečenje, n. prev.) koje su pod znakom Salamandre.

Prva kalcinacija odgovara Prvoj Planini (Inicijacija) i sastoji se u sagorevanju suvog merkura i arseničnog sumpora- Crvena So, nehumana.

Druga kalcinacija odgovara Drugoj Planini, treba se peći i prepeći pepeo Crvene Soli da bi se odavde izvukli razni duhovni elementi. Ono što je interesantno je to što se radi u raznim sferama: Meseca, Merkura, Venere, Sunca, Marsa, Jupitera, Saturna, Uranusa i Neptuna. Razotkrivena Apokalipsa, Sveti Jakov

Treća kalcinacija je dublja: treba da je vratimo onoj crvenoj soli, pepelu koji je još ostao, kako bi ga sakupili i ponovo pekli da bi odande na kraju izvadili metalnu so, nekombustibilnu, tj. Božanske elemente, iz dubina, koji su ubuteljeni u ego. Tako izvučeni, sjedinjuju se sa Svešću kako bi ova blistala u nedrima Univerzuma.

Samo posle treće kalcinacije, zapevaće Petao Pasije koji predstavlja Vaskrsenje. Iz ovog je razloga Hristos rekao: „Zaista, zaista, kažem ti, neće petao zapevati dok me se tri puta ne odrečeš..."

Onih sedam pečata nazvani su i sedam čaša, sedam truba. Apokalipsa Svetog Jovana, u realnosti, jeste Knjiga Mudrosti, to je knjiga koja se stalno nalazi u desnoj ruci Apostola Jakova, to je knjiga koja je vodič Alhemičarima. Bez ove Apokalipse ne bi se mogla razumeti Nauka Velikog Dela. 

 Treba da doživimo Apokalipsu, na unutrašnjem nivou ili na spoljašnjem. Ako je doživljavamo u spoljašnjosti, kao i ceo svet, moramo proći kroz Ambis i kroz drugu smrt (Biblija pokazuje ove stvari; Biblija počinje sa rađanjem i stvaranjem čoveka i završava se sa presudom ovome).

Prema tome, Biblija je transcendentalna. Ovde se govori o Sedam Anđela. Biblija je sakralna, a pogotovo Apokalipsa, ova je Ermetička Knjiga.

Inicijat treba da otpečati svaki od sedam pečata. Prvi pečat odgovara fizičkom telu. Tako će Inicijat upoznati Misteriju Ambisa.

Drugi pečat odgovora organskom vitalnom fondu, hinduskom lingam sarira, i kada ga otpečati, Inicijat saznaje u čemu se sastoji nauka koja odgovara dekapitaciji Jovana Krstitelja.

Sveti Jovan Krstitelj, dekapitacija, ApokalipsaKidanjem trećeg pečata, koji pripada astralnom telu, Inicijat spoznaje sve tajne Astralnog sveta, njegov sideralni vehikl postaje vehikl od čistog zlata.

Kada se otpečati četvrti, koji pripada mentalnom svetu, Inicijat, naravno, spoznaje sve Misterije Mentalnog sveta, znaće šta znače sedam pameti, korektno će ih organizovati. Na ovaj način, njegova će se pamet hristificirati.

Kidanjem petog pečata, koji je pečat sveta svesne Volje, Inicijat  če se tada stvarno pretvoriti u Sina Čovečijeg.

Kidajući šesti pečat, koji odgovara Savesti Budičkom Telu, Intuicionom, Incijat spoznaje Misterije Duša-Duh, Misterije Savesti.

I, kidanjem sedmog pečata, koji precizno pripada Shiva-Tatwi, Inicijat spoznaje Misterije Bića.

Prema tome, tu su sedam pečata koje treba da skinemo, jedan po jedan. Onaj ko uspeva da otpečati poslednji pečat, prima Vatreno krštenje i ostaje prosvetljen u unutrašnjosti. Ova se stvar treba razumeti.  

Postoje mnogi koji se žale zbog manjka iluminacije, i sebi govore: «Pa evo, koliko sam ja radio, koliko sam studirao i koliko sam propatio, i ništa me ne vodi ka iluminaciji. Ništa! Ništa! Ne! Šta će mi se dogoditi?»

Protestuju što im se ne aktiviraju čakre, protestuju što ne mogu putovati u Astral, protestuju što ne mogu putovati u mentalno telo, protestuju što ne mogu posetiti Belu Ložu onda kada zažele, protestuju što su uspavani, nesvesni. Ali ne shvataju da još nisu organizovali svojih sedam pameti, i neće ih moći organizovati sve dok u njihovoj unutrašnjosti postoji Ego.

Niko ne treba da se žali, sve dok postoji Ego ne postoji pravo za Iluninaciju; otopite Ego, pa ćete moći na sjajan način organizovati sedam pameti. Samo onaj ko je čvrsto radio nad sobom, zna šta znači kidanje sedmog pečata i dobijanje Vatrenog Krštenja. Kada se otpečati poslednji pečat i dobije se vatreno krštenje, tada se stupa u kontakt sa raznim delovima Dubokog Unutrašnjeg Bića. Tog momenta nastupa Iluminacija.

Inicijat, začuđen, svesno svata postojanost dvanaest Apostola u svojovoj unutrašnjosti. Razotkrivena Apokalipsa

Postoje dvanaest Moći svakog ljudskog bića. Tada kada stupa u kontakt sa ovima, postaje Prosvetljen, nema više zbog čega da protestvuje.

U Apokalipsi se priča o dveju Zveri. Prva je Ego, druga je personalitet. Za obe postoji sagorevajuća Vatra, vatra i sumpor predstavljaju Drugu Smrt. Tako da je potrebno da se vrši razlika između onoga što je Zver, koja je Ego, i druge, Lažnog Proroka (Profeta) koji se klanja Zveri, odnosno Personalitet. Onaj ko je dezintegrirao Ego, treba da dezintegrira i Personalitet. I kada se Personalitet dezintegrira na atomskom nivou, tada se pojavljuje Vatreno Krštenje.

Mnogo se govorilo o psihološkom Ja, i danas je potrebno da se podsetimo na Antihrista (Bezakonika). Ovaj je baš koren ego-a - refleksija, antitetička senka Intimnog Hrista unutar svakog ljudskog bića.

Bilo nam je rečeno da Antihrist, Velika Zver Apokalipse ima sedam glava i deset rogova; ovo nas podseća na sedam kapitalnih grehova: Mržnja, Pohlepa, Blud, Zavist, Gordost, Lenjost i Gurmandizam.

Što se tiče onih deset rogova, ovi nas podsećaju na Točak Arkanuma br. 10 iz Tarota, fatalni točak Velike Zveri, gde se nalazi Lažni Profet- Ego, Zver sa dva roga koja sjajno priča o Antihristu.

Shvativši ove stvari, treba da znamo da je Antihrist autor bezbroj prividnih čuda: atomske bombe, rakete koje putuju na Mesec, svakojake vrste mašina, itd. Razotkrivena Apokalipsa

Ko se Zveri ne klanja? Ko je ne voli? Svi kažu „Ništa se ne može uporediti sa Zveri" i kleče pred njom, duboko je poštuju. Ali ne treba da budemo fascinirani pred svim varljivim miraklima Zveri. Znate li da lažna moderna nauka dolazi direktno od Bezakonika? Ali, fascinantno je da se svako koleno savija pred njim... Ako se neko ne klanja pred Zveri, onda ga ostali kritikuju, smatraju ga retardiranim, zaostalim. Evo koliko je grozna fascinantna influencija Zveri...

Svet je zaboravio na Čistu Nauku, svet je radije pristao da se truje modernim teorijama i varljivim čudima Antihrista. Ova je najstrašnija opasnost za mlade sa svih strana.

  Ştiinţa  Pură
AddThis Social Bookmark Button
 
< Govori Nema knjiga – Gravura 3.   Kult Vatre >