Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
VOPUS | Gnoza arrow Alhemija arrow Kult Vatre

Kult Vatre

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   
Kult VatreTajna doktrina Avesta govori da postoje razne vatre: gromovska vatra koja osvetljava u strašnoj noći, ta koja dejstvuje u ljudskom organizmu stvarajući kalorije i rukovodeći procesom varenja, ta koja se koncentriše u bezazlenim biljkama Prirode, vatra koja gori u utrobi planina i koju izbacuju vulkani zemlje, vatra koja se nalazi pred Ahura Mazdom stvarajući mu Božansku Aureolu, i vatra za dnevnu upotrebu koju profani koriste za pripremanje hrane.
 
Kult Vatre je bio grandiozan u prastaroj Persiji. Kult Vatre je veoma star. Priča se da je Kult Vatre  prethodan Dinastiji Ahemenide i epohi Zoroastra. Persijski sveštenici posedovali su veoma bogatu Ezoteričku liturgiju relacioniranu sa Kultom Vatre. Stari persijski mudraci nikada nisu zanemarivali vatru. Oni su imali zadatak da je održavaju  da stalno gori.
 

 Kult VatrePersijanci su kazivali da kada voda koja kuva prekipi, ili opari neko živo biće, u ovim slučajevima Bog čini da prestaju vatrine korisne posledice po njegovom povlašćenom narodu. 

U stvarnosti, vatra ima mnogo modifikacija, ali od svih vatri, najjača je ona što gori pred Ahura Mazdom (Solarnim Logosom) stvarajući mu božansku aureolu. To je ona vatra koja proizilazi iz Transmutacija seksualnih sekrecija. To je Kundalini, Vatrena Zmija naših magijskih moći, Vatra Svetoga Duha.

Ko želi da traži Ahura Mazdinu Vatru treba da je traži unutar svoje filozofske zemlje. Ova Zemlja je upravo ljudski organizam. Persijski Sveštenici kultivisali su ovu vatru u potpuno mračnim mestima: podzemnim hramovima i tajnim mestima.

Oltar je uvek bio napravljen od ogromnog metalnog pehara čija je noga stajala na Filozofskom Kamenu. Vatra je uvek održavana uz pomoć suvih i mirisavih drvaca, naročito sa divnim grančicama santala. Stari sveštenici uvek su pojačavali vatru pomoću mehova da je ne bi oskrnavili grešnim dahom ljudskih ustiju.

Napuni svoj pehar svetim vinom svetlosti. Neka tvoj pehar bude stalno pun živom vatrom! Oponašajte stare sveštenike Vatre! Podseti se, dobri čitaoče, da živa Vatra, tajna i filozofska, gore unutar tvoje vlastite filozofske zemlje. Već sada ćete razumeti skrivenu misteriju Rituala Vatre.

Kult Vatre, Agni

Uvek su dva sveštenika brinula o vatri. Evo nam je Binarnost (dvojnost). Svaki je od njih koristio klešta da stavlja komade drva i kašiku da bi u nju prosipao mirise. Bili su dakle, dvoja klešta i dve kašike. U svemu ovome vidi se Binarnost. Iz ovoga se može razumeti da samo broj dva može brinuti o Vatri. Potrebno je da muškarac i žena, savršena dvojnost, pale i brinu Ahura Mazdinu Božansku Vatru.

U Bundehesch-u, nekoj vrsti Ritualnog Jevanđelja, kaže se: u nekoj specijalnoj prostoriji nalazio se studenac sa sakralnom vodom u kom je Sveštenik obavljao svoje ablucije pre nego što bi se pojavio pred oltarom Vatre. Samo onaj, ko pere svoje noge u Vodama odricanja, može zapaliti Vatru. Samo onaj ko čuva Vodu može da obavlja obred Vatrom. Ta voda označava Ens Seminis.

U svoj Persiji postoje tragovi kompleksnih hramova gde se posvećivao Kult Vatri. Takve tragove nalazimo u današnjim danima u Persepolisu, Ispahanu, Yezdu, Palmiri, Susi, itd., itd.

Vatra je strašno Božanska. U kućama onih koji slede put Savršenog Braka, nikada ne treba da nedostaje Vatra. Neka lampa, kada se zapali sa puno privrženosti ekvivalentna je sa molitvom i onda privlači sa Visina strašan tok božanske energije. Svaka molitva upućena Logosu treba da bude popraćena Vatrom. Tako je molitva snažna.

Stigao je čas da se vratimo Kultu Vatre. Gnostičari treba da krenu u šetnju u planine i tamo, u nedru Majke Prirode, da pale logorske vatre, da pale vatre i da se mole i da meditiraju.Tako možemo privući, sa Visina, snažne tokove božanske energije koja će nam pomoći u Velikom Očevom Delu.

Ljudsko biće treba da zapali svojih četrdeset i devet Vatri posredstvom seksualne magije. Kada su naše misli žarke možemo stvarati kao i neopisivi Bogovi Kosmosa. Sveti Bogovi su pravi Ministri Vatre.

Treba da podignemo Vatrenu Zmiju naših magičnih moći sve do Golgote Oca (mozak).

U Magisterijumu (delo majstora= gde se odvaja suptilno od grubog) Vatre pravi devotan treba da doživi svu Dramu Inicijacije. Znana četiri Jevanđelja su napisana šifrovano i samo Inicijati ih razumeju. Hijerofant Isus nije prvi koji je doživeo onu Dramu Mučenika. Pomenuta Drama bila je doživena od svih koji su se Hristifikovali.

Onaj koji istražuje Svete knjige svih prastarih religija otkriće sa čuđenjem da je ova drama postojala mnogo miliona godina pre Isusa Hrista. Svi veliki Avatari doživeli su ovu Mučeničku Dramu, bili su na Isusovom mestu.

Veliki Majstor Savršenstva doživeo je celu Dramu, kako je već napisano, ali ne treba da tumačimo Četiri Jevanđelja doslovno. Podsetimo se da selo Betleem nije ni postojalo u Isusovoj epohi.
 

Hator, Isis, Tonantzin. Rhea, Cibele, Marija, Adonia, InsobertaMAJKA KUNDALINI

Hristos je uvek Sin Božanske Majke Kundalini. Ona uvek zamisli svog Sina zahvaljujući Trećem Logosu. Ona je uvek Devica pre porođaja, za vreme porođaja i posle porođaja.

Kod Egipćana Devica je Isis; kod Hindusa, Kali (u svom pozitivnom aspektu); kod Asteka, Tonantzin. Ona je  Rhea, Cibele, Marija, Adonia, Insoberta, itd., itd.

Kada Inicijat doziva svoju Božansku Majku Kundalini, bilo radi pomoći da postavi svoje telo u Jinas (Hinas) stanju ili za bilo koje drugo čudo Visoke Magije, ona će se pojaviti kao Prečista Devica, kao Majka celokupne Adoracije. U njoj su oličenja svih naših volećih majki iz svih naših reinkarnacija.

Oni pseudoezoteristi koji pretpostavljaju da se Zmija budi kompletno i totalno razvijena, greše vrlo mnogo. Kundalini ima potrebe da se razvija, da evoluira, da napreduje dok ne stigne da se kompletno razvije. Seks treba da pomaže Kundalini. Kundalini treba da pomaže Seksu. Ne treba da preterujemo ni sa Seksom niti sa Kundalini.

Onih sedam Zmija imaju svoju divnu udvostručenost u Sedam Svetlosnih Zmija. Prvo, Vatra, potom Brahmička Raskošnost Veneričke Inicijacije. Imamo potrebe da se prvo dižemo na Septenarnoj (sedmičnoj) Lestvici Vatre i, kasnije, na Septenarnoj Lestvici Svetlosti.

Potrebno je da prvo vaskrsnemo u Vatri, a zatim, kasnije u Svetlosti.Derviši plesači, sakralni plesovi, Kult Vatre

Božanska Majka Kundalini, sa Zlatnim Detetom Seksualne Alhemije u svijim rukama, koje volu, upućuje nas na Strašnom Putu Sečiva Noža. Voljena naša Isis, kojoj nijedan smrtnik nije podigao veo, može nam oprostiti sve naše greške.

Vatrena Zmija nas totalno pretvara. Zmija nas pretvara u Bogove Kosmosa- Strašno Božanske.

DERVIŠI PLESAČI

Sakralni plesovi Derviša Plesača, kako u Persiji tako i u Turskoj itd., predstavljaju, u stvari, Kult Vatre. Šteta što su vlasti iz Angore, smatrajući se mnogo civilizovanim, zabranili javne plesove Derviša Plesača.

Derviši čudesno oponašaju kretanje planeta Sunčevog sistema okolo Sunca. Igre Derviša intimno su povezane sa kičmenim stubom i seksualnim vatrama. Nikada ne treba da zaboravimo da se zmija (simbol vatre) raduje muzici i plesu, kako je već dokazano u Egiptu i u Indiji sa ukrotiteljima zmija. Ovi sviraju na njihovoj divnoj flauti i zmije začarane igraju.
 
Samael Aun Weor. Savršen brak,  pogl. Kult Vatre
 
Alhemija, Francesco Albani
 
Există Dumnezeu- Albert Einstein. Frigul, Lumina si Dumnezeu


AddThis Social Bookmark Button
 
< Razotkrivena Apokalipsa   Kreativna seksualnost >