Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje
VOPUS | Gnoza

REČNIK SNOVA

Od nepamćenih vremena na čoveka su duboko uticale  tri pojave, koje su tokom istorije bile konstantne, a to su: RAĐANjE, SMRT i SNOVI.
Ali, da bi se pretvorio u istinskog oniromanta, zaista mudrog, devotan ne sme da zaboravi tri stvari: da Pravilno misli, Pravilno oseća i Pravilno dejstvuje. Ako se rukuju one tri vrline, razvitak Bića neće dugo čekati, a ujedno sa njim izviraće kao stvaralački plamen istinska Intuicija: fundamentalna sposobnost za tumačenje snova.
Prisutni opuskul, dakle, nikako ne preti da se pretvori u jedan dogmatski tekst. To je samo nesebičan napor sa ciljem da pruži pomoć ezoteričkom putniku na njegovom putovanju za spoznavanje samoga sebe. Stoji zapisano: „SLAVA BOGA SE SASTOJI U SKRIVANJU NJEGOVIH MISTERIJA, A ČOVEKOVA DA IH RAZOTKRIJE...“ 
Izvor: Knjiga "Onirička Simbologija (Tumačenje snova)", Samael Aun Weor  
Ako ste zainteresovan/a za:
 • tumačenje snova,
 • kako i zašto sanjamo(?),
 • značaj snova,
 • objašnjenja snova,
onda ćete naći vodiča od poverenja u ovom rečniku.
U snovima postoji sadržaj prepun poruka koje traže da odgonetnu enigme koje obavijaju egzistenciju.

Karl Gustav Jung


Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


K
Ima 82 izraza u Rečniku.
Strana: 1 2
Izraz Definicija
KOPULIRATI (Polni kontakt)

– Egoistička stanja koja su povezana sa Bludom.


 
KORNJAČA

– Potreba da se napusti lenjost.

– Takođe, može da predstavlja interiorizaciju (povlačenje u unutrašnjost).


 
KOSA (alatka)

– Pogrebni simbol Anđela Smrti.

– Vidi Smrt .


 
KOSA (na glavi)

– Simbol Neporočnosti.

 • Ako je imamo mnogo dugačku: progres na putu Neporočnosti.

 • Ako se vidimo ćelavi: gubitak seksualnih vrednosti.

 • Ako je sečemo: opasnost za seksualni pad.

 • Ako je čupamo ili opada: brige koje se približavaju.

 • Ako se češljamo: tera nas da uravnotežimo svoje Mentalno telo.


 
KOSTI

– Vidi Smrt .


 
KOŠULJA

– Božanska zaštita.

– Takođe alegoriše duševna odela.


 
KOVAČ

– Podstrek na rad u Užarenom Vulkanovom ognjištu.


 
KOVČEG (mrtvački)

– Vidi Sanduk .


 
KOZA ili JARAC

– Saturnov simbol.

– Ptredstavlja, takođe, Lucifera i Seksualnu silu.

Ako je aspekat mračan: predstavlja Crnu magiju.


 
KRALJ

– Biće u našoj unutrašnjosti.


 
KRASTAVA ŽABA

– Vidi Žaba .


 
KRASTI

– Vidi Lopov .


 
KRAVA

– Božanska Majka koja hrani onoga koji brine o njoj. U Indiji predstavlja Ženski princip.

 • Ako je crna: mračni napadi.

 • Ako je debela ili slaba: može da predstavlja (kao u faraonovom snu kog je tumačio Josif) rodnu godinu ili sušnu.


 
KREJA

– Potreba da uči da kontroliše Verbum.


 
KRIPTA (GROBNICA)
 • U crkvi: Duhovne sposbnosti koje treba da obožavamo kako bismo nastavili da ih kristalizujemo u samoj svojoj unutrašnjosti..

 • Na groblju: Umrle duhovne vrednosti koje treba da ponovo oživimo.


 
KROKODIL

– U svom negativnom aspektu to je Seth, Satan u našoj unutrašnjosti, Psihološko Ja.

– U svojoj superiornoj manifestaciji to je sakralni krokodil Sebek, živi simbol Intimusa.


 
KRPE

Ako smo odeveni u njih: nedostatak unutrašnjeg rada. Poziv da stvorimo Tela.


 
KRST+

–Karma koju nosimo na svojim plećima i koju treba da očistimo.

–Seksualni simbol koji predstavlja ujedinjenje Lingam-Yoni.

 • Sa jednakim kracima: Simboliše Malkuta i Intimusa.
 • Ankasti krst, anker: Simbol života Venere. To je fundament, a ova reč je ključ Vitalnog sveta. Drevni Egipćani su poznavali okultni Sefirot Daath koji se nalazi u tom svetu; zbog toga je, za njih, Krst Ank alegorisao Tantrizam.

 
KRŠTENJE

– Potreba da se radi sa Seksualnim Vodama kako bi se primila Sakralna Vatra.


 
KRUG

– Simbol Večnosti.

– Početak i kraj jednog projekta. Jedan plan se ostvario zahvaljujući činjenici da su stvari bile učinjene na pravilan način. Završila se jedna etapa života.

Magični krug: simbol Malkuta (Malchuth) (okrugla Filozofska zemlja).

Dva kruga: predstavlja večite Muški i Ženski princip.

– Vidi i Zmija (koja grize sama sebi rep).


 
KRUNA

– Vrednosti Duše.

– Takođe je simbol Starca Dana.


 
KRUPA (GRAD)

– Vidi Led .


 
KRUŠKA

– Plod rada u Devetoj sferi.


 
KRV

Ako nam teče krv: patnja i moralni bol.

– U Alhemiji predstavlja Kundalinijinu Sakralnu Vatru.


 
KRVARENJE

– Vidi Krv .


 
KUĆA

– Predstavlja naše Fizičko telo, u unutračnjosti, našu ličnu psihologiju. Na primer:

 • Ako se ruši: opasnosti po naše zdravlje ili loše generalno psihološko stanje.

 • Ako je uredna, čista: postoji duševni red i čistota. Ovo ima da se očevidno odslikava u našem svakodnevnom životu.

 • Ako je prljava: postoji mnogo lenjosti za Unutrašnji rad.

 • Ako ima pokvaren krov: negativna mentalna psihološka stanja.

 • Ako se neko seli iz kuće: psihološke promene koje nailaze, ili koje mi treba da proizvedemo.

 • Ako se trese: suprotne (neprijatne) okolnosti psihološke vrste.


 
KUKURUZ

– Vidi Seme .


 
KUP

– Vidi Pehar .


 
KUPA (KONUS)

– Kiselo-slatka stanja koja će se pojaviti u našem životu.


 
KUPATI SE

– Potreba za Prečišćavanjem. Treba da očistimo psihu od svih defekata sa Vodama Života.

Ako se neko kupa pred svetom: vidi Nagost.

– Vidi i Voda .


 
KUPINA

– Vidi Trnje .


 
KUPOVATI

– Zarada dobara koja nam nedostaju na unutrašnjem nivou. Stvar koja se dobija je pokazatelj onoga što nam nedostaje. Ako nam se traži određena plata, treba da se obratimo Kabali i da sabiremo cifre broja da bismo znali kakvi nam se uslovi traže da bismo zaradili ta unutrašnja dobra.

– Vidi: Brojevi .


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž