Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza

ZMIJA () (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | Z | Ž


ZMIJA ()

–Ako je lepa (obojena, na primer) ili je njen stav miran: onda je Devi Kundalini, lična Božanska Majka svakoga.

–Ako grize svoj rep stvarajući krug: predstavlja Maha-Kundalini, Kosmičku Majku.

–Ako nas preteći vreba: životinjska žudnja i fornikacija. Predskazuje i fatalno iskušenje suprotnog pola.

–U zavisnosti od konteksta simboliše Mudrost i Okultnu Spoznaju. Od najstarijih vremena, zmija je u vezi sa Božanstvom Mudrosti.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | Z | Ž