Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza

INFILTRACIJA (u kuću zbog kiše) (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | C | Č | Ć | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


INFILTRACIJA (u kuću zbog kiše)

–Nedostatak detaljne samoopservacije: provlače se negativne impresije iz sveta u našu unutrašnjost.
–Može da predstavlja i nedostatak psihološkog predviđanja (čiji uzroci mogu da budu naivnost, strah, nedostatak iskustva, itd.), koji nas čini da budemo izloženi neprijatnim spoljašnjim okolnostima.


 


Svi | A | B | C | Č | Ć | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž