Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mudrost je Stablo Nauke Dobra i Zla, a Ljubav je Stablo Života
VOPUS | Gnoza

DRVO (STABLO) (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Ž | Z


DRVO (STABLO)
–U zavisnosti od vrste drveta može da predstavlja fundamentalno dve stvari: 1. Drvo Života (kabalističko drvo) – Boga u samoj svojoj unutrašnjosti. 2. Drvo Nauke Dobra i Zla – Seks.
Iz gorenavedenog proizilaze sledeći primeri:
  • sa cvećem: 1. Biće započinje da procvetava i da poprima život u našoj unutrašnjosti. 2. Sveta Alhemija već daruje devotana svojim dobročinstvom: mirisom i bojama. Ako su tonaliteti koji se prikazuju između onih četiri alhemijskih boja, onda prikazuju promene u vodama. Vidi Boje.
  • sa osušenim granama: 1. Biće je u nama neaktivno zbog nedostatka unutrašnjeg rada. 2. Seksualna sila je na putu da presuši i udaljuje nas sa Puta.
–Ponekad nas ovaj simbol povezuje sa nekom osobom koja je u dodiru sa Gnostičkom Spoznajom. Analogijom moguće je da imamo ovakve snove:
  • Ako je rascepano ili palo: neko koji napušta Put.
  • Ako je iščupano iz korena: neko ko napušta Put i koji se više na njega neće vratiti.

 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Ž | Z