Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Naš život liči na voz u pokretu, koji se kreće po stalnim šinama naših mehaničkih, krutih navika neke beskorisne i površne egzistencije
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

NOVAC (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


NOVAC

– Simbol kosmičke monete. Kapital kojim rukovodi Veliki zakon.

– Isto tako, alegoriše Unutrašnje vrednosti.

– Iz dvostrukog smisla ovog simbola proizilazi sledeće:

  • Ako nam se daje ili ga nalazimo: Darma na našem računu. Moguće je rađanje onih Vrednosti.

  • Ako se daje ili se gubi: dugovi koje treba da platimo. Moguće je da se gube pomenute Vrednosti.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž