Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Intiman je Bog u nama. Čovek koji ignoriše ovu istinu jeste senka, senka svog Intimnog
VOPUS | Gnoza arrow Revolucija Svesti arrow Nova Era Vodolije

Nova Era Vodolije

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
Vodolija, kao sazvežđe, generisalo je divljenje na kraju prošlog i na početku tekućeg veka. U vezi sa dolaskom ciklusa vladavine ove zvezdane mase nad našim svetom, bilo je puno komentara, od najapsurdnijih, pa do najtranscendentalnijih, u posedu nekih ezoterista koji su se uzdigli posredstvom svetlosti Radijantnog Duha koji boravi unutar čoveka. Samael Aun Weor, Poruka VodolijeDošlo je do toga da se priča, zbog fantazije, da ujedno sa početkom Ere Vodolije, svi će se ljudi zbratimiti u univerzalnoj familiji i da će sve mržnje i ozlojeđenosti koje danas opažamo, na licu zemlje, biti iskorenjene, od danas do sutra, posredstvom radijacije neke konstelacije. Drugi pseudoinvestigatori, uzbunjivači i iskrivljivači realnosti, zbog njihovog ograničenog psihičkog razvoja, stigli su da govore da ujedno sa ulaskom u Eru Vodolije svet će se raskomadati i, na taj način, ništa više neće ostati kao svedočanstvo o onome što je bila ljudska rasa...

Usred svih ovih mišljenja, pedesetih godina, Venerabilni Majstor Samael je već objavio, u najsitnijim detaljima, tačan sat i datum kada će zemaljci ući pod vladavinom Konstelacije Vodolije. Onda je Venerabilan Hijerrofant rekao da Vodolija, budući da je zodijački znak vazduha i, u isto vreme, postaće kuća Uranusa, proizvešće totalnu revoluciju na terenima Nauke, Umetnosti, Filozofije i Mistike.

Ali, Majstor Samael je uvek skretao pažnju da, gledajući globalno zodijački pojas, Vodolija se nalazi oprečno (licem u lice) sa Sazvežđem Lava i ovo, ako se analizira u svetlosti simbolične kabale i najvećom objektivnošću, označava, pokazuje, navodi da pre no što će stići do viših efluksija (izlivanje) Vodolije, bićemo napadnuti od Lava Zakona, od Zakona Karme, što se događa uvek pred svakim materijalnim ili duhovnim početkom. Sa ove tačke gledišta, upozorava Venerabilan Majstor Samael, sile Vodolije sve više će se osećati, stropoštavši zastarele, anakronske ideologije, povezane sa ribama, odnosno uprelavljene i pseudo oslobodilačke, kako bi se stabilisao, usred oluja, novi poredak ideja označenih dubokom revalorizacijom (vrednovanjem) seksualnih misterija (tajni), potstaknuto Uranusom, večitim saputnikom Vodolije. 

Samael Aun Weor, Poruka VodolijeUsred svih ovih konstantnih promena, Veliki Zakon, simbolisan Lavom, otpočeće seriju promena, geoloških, političkih i društvenih, do tada neviđenih, sa ciljem da očisti šljaku Ere Riba i da pripremi teren, sa svake tačke gledišta, za nastup Ere Svetlosti, tj. Vodolije.

Ali, vrlo dobro znamo, studenti Gnoze, da će se kratkovidni i utopični ismejavati od ovih afirmacija, naglašavajući još jednom i još jednom da još očekujemo Vodoliju i kada će uskoro, za ukupnu ljudsku rasu, otpočeti neka vrsta Ere stalnog progresa koja će, čak, doprineti nastanjivanju drugih svetova večitog beskonačnog Prostora.

Ono što ne znaju ovi pseudomudri mehaničke astrologije jeste da se dolazak Vodolije poklapa sa svršetkom putovanja sunčevog sistema okolo zodijačkog pojasa, i ovo se dešava svakih 25.920 godina i obeležava kraj jedne rase i početak druge na višoj spirali, nakon ispunjenja karmičkih ciklusa koji se trebaju dogoditi.

Šta su o ovome rekli pseudoastrolozi današnjice? Šta oni znaju o sedam rondova? Kakva znanja imaju u vezi sa Antropogenezom i Kosmogenezom? Odgovor je jedan jedini: Ništa... Ništa... Ništa...

Na ovaj način potrebno je da kažemo našem čitaocu da nas Vodolija guvernira još iz 1962. godine, datum kog je već predvidio Venerabilan Majstor Samael, kako će to već ustanoviti čitalac čitajući stranice ovog značajnog Dela, i činjenice dokazuju da dan za danom društveni poredak, u kom živimo, eksperimentiše revolucionarne promene, do sada nikada zamišljene, i da se zemlja,  u isto vreme, trese na sve strane; postoje klimatske promene koje zabrinjavaju naučnike sa svih geografskih širina i čovek, usred tolikih događaja, dezorijentisan i pativši, vidi da su svi njegovi resursi (filozofski, religijski, naučni i druge prirode) nemoćni ispred lavine događaja koji provejavaju nad ljudskom vrstom.

Nedostaje, dakle, poruka za ovu Eru; stub pokazatelj, efektivna orijentacija, duboka, realna, objektivna, i ova nam stiže iz ruke jednog Kosmokratora, poznavaoca procesa našeg sveta od miliona godina i, kao posledica, sa dovoljnim moralnim autoritetom da bi govorio, onda kada to treba da uradi, onda kada okolnosti to zahtevaju. Poruka Vodolije donosi, dragi čitaoče, uputstva koja su svi stari profeti predvideli za nas „sinove petog sunca“, Arijane koji nastanjujemo u veoma lošem stanju svih pet kontinenata našeg ožalošćenog sveta.

Samael Aun Weor, Poruka VodolijeKada Divinitet govori ljudskim jezgrima, govori da bi ih nagradio ili kaznio, pored onoga pokušavanja da ih stalno orijentiše, i u ovom slučaju poruka Adepta Svetlosti, Starijih Braća Belog Bratstva, stroga je i trezvena, i poslata je posredstvom Apokalipse Svetog Jovana, sakralna knjiga iz najstarijih vremena, i koja može biti tumačena samo od onih koji poseduju DONUM DEI (Dar Božji). Apokalipsa je proročko i alhemijsko delo, i oni koji poznaju alhemijsku realnost neće propasti u spoljašnjoj Apokalipsi jer će ovi već proći kroz Unutrašnju Apokalipsu, koja obeležava smrt urličujuće Zveri, Životinjskog Ega koji boravi u čovečijem stvorenju, i kao posledica, povratiće njihovog Unutrašnjeg Boga na presto njihovih Duša.

PORUKA VODOLIJE napisana je za one koji stvarno žele da se raduju svetlosti Nove Ere, za one koji žele takvu revolucionarnu dinamiku koja će im dozvoliti da postanu solarni muškarci i solarne žene i da za uvek blistaju na večitom nebu autorealiziranih (samo-ostvarenih).

Dragi čitaoče, ovo je delo dostojno tvom dubokom izučavanju, jer se u njemu nalaze najviši ključevi  samo-oslobođenja i, kao posledica, samo-spasa. Već doživljavamo dramatične momente svojstvene ovoj Apokalipsi, koja se ovde odvija, i ako želiš biti u skladu sa okolnostima, čitaj, čitaj, ponovo čitaj, radi i naći ćeš posredstvom prakse iz ove rasprave: BLAGO SVETLOSTI, IZGUBLJENO NASLEDSTVO, NAJVEĆI KAMEN na kom ćeš sagraditi tvoju kuću i na taj način: „vetrovi će duvati, reke će se izlivati, vatra će žariti i vaša kuće neće biti uništena, jer se temelji na KAMENU.“

Na kraju, mi vam velimo: AURA CLAUSA PATENT (Zlato otvara zaključane kapije), i ovo Filozofsko Zlato čeka, u tvojoj unutrašnjosti, momenat da bude pronađeno i iskorišćeno. Venerabilan Maestro Samael Aun Weor ovde ti nudi Majestetičan ključ za pristup tvom rudniku; i kada budeš našao tvoje Zlato, istopi ga, rafiniraj ga, destiliraj ga da bi sa njim mogao stvoriti drago kamenje koje da omogući, tvojoj Duši i tvom Duhu, ulazak u svevremenski OBEĆANI JERUSALIM...
 
 Samael Aun Weor, Poruka Vodolije
Zodiac -  Zodia Peştilor- Peşti
 
 
 
 
AddThis Social Bookmark Button
 
< VERBUM (Stvaralačka REČ)   Bezakonik >