Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje

Mračni Ego

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   

Opstinantan, Ego krade svetlost Pistis Sofiji.

Sve vreme dok postoje mnogostruki nepoželjni elementi koji personifikuju naše psihološke defekte, u našoj unutrašnjosti, očigledno je da će postojati bol.

Nije moguće da postoji Sreća u svakome od nas, sve dok elementi nesreće postoje u našoj unutrašnjosti.

Esencija, utamničena u svim tim subjektivnim elementima nesreće, odvija se u skladu sa svojim utamničenjem.

Subjektivni elementi percepcije jesu, precizno, sva ova raznovrsnost psihičkih nehumanih elemenata koje nosimo u našoj unutrašnjosti.

Jednom uništeni subjektivni elementi percepcija, živa personifikacija naših grešaka, integralna, jednokupna, potpuna, prosvetljena (iluminirana)  percepcija Realnosti stiže da bude čudotvorna.
Samael Aun Weor. Pistis Sofija otkrivena

Smatrajući se „Jednim“, naravno da je to glupa šala; na nesreću, ova uzaludna iluzija postoji unutar svakoga od nas.zver sa 7 glava i  10 rogova

Fantazija je realna sila koja deluje na univerzalan način na čovečanstvo i koja drži intelektualnog humanoida u stanju sna, čineći ga da veruje da je već čovek, da poseduje istinsku Individualnost, volju, probuđenu Svest, partikularnu pamet, itd., itd.

Kada zamišljamo da smo jedan, nećemo moći da se pomaknemo sa mesta na kom se nalazimo u nama samima, koračaćemo u mestu i na kraju ćemo degenerisati, involuirati...

Svako od nas nalazi se u jednoj određenoj psihološkoj etapi i moći ćemo da iz ove izađemo, samo, ako direktno otkrijemo sve one Psihološke agregate ili Jaove koji žive u našoj unutrašnjosti.

Svaki Psihološki agregat jedna je osoba u našoj unutrašnjosti. Nema ni najmanje sumnje da ovi Agregati poseduju tri mozga: Intelektualni, Emocionalni i Motorno-Instinktivno-Seksualni; odnosno, svako Ja ili Psihički agregat kompletna je osoba. Svako Ja, svaki Agregat ima svoje sopstvene kriterijume, individualne; ima svoje ideje, svoje koncepte i svoje želje; realizuje određene radnje, itd.; svaki Agregat raspolaže određenom autonomijom.

solve et coagula.jpgAko stvari posmatramo pod ovim uglom, doboko ih studiramo, stići ćemo do logičkog i nezaobilaznog zaključka da u našoj unutrašnjosti živi mnogo osoba. Najgore je to što se ove osobe međusobno prepiru, bore se za nadmoćnost; svaka hoće da bude gazda, gospodar.

 Kojoj bi stvari bila slična naša UNUTRAŠNJA KUĆA? Ja bih rekao da je slična užasnom boravištu sa mnogo slugu, gde se svaki među njima smatra „gospodar“. Jasno je da, gledano pod svetlošću ove logke, dokazuje se da je takva kuća zastrašujuća i neuobičajena.

Zanimljivi su u ovom slučaju, na precizan način, koncepti koje stvara svaki pojedini od ovih „gospodara kuće“. Jedan kaže: „Ješću, gladan sam!“ Potom u konflikt upada drugi i kaže: „Dođavola sa jelom, čitaću novine!“ Nešto kasnije, pojavljuje se sledeći i neopozivo kaže: „Kakvo jelo, kakvo čitanje, idem kod onog mog prijatelja.“ Jednom rečene sve ove nekongruentne reči, ljudski personalitet (pokrenut ovim intimnim uzročnikom) napušta svoju kuću da bi negde otputovao, onim Božijim ulicama...

Ako bi se mi mogli videti u celini, takvi kakvi smo, u nekom ogledalu, mogu vam garantovati da bi čisto poludeli. Svi smo prepuni užasnih kontradikcija i ovo je štetno jer mi stvarno nemamo realnu egzistenciju.

Zaista, svaki pojedini od ovih mnogostrukih Psiholoških agregata koji se u nama pojavljuju, ima određene nagodbe (kompromise). Mogli bismo reći, bez ikakvog preuveličavanja da lopov (na primer) nosi u sebi lopovsko gnezdo, svako od ovih sa posebnim nagodbama, u danima, satima i posebnim mestima; da razvratni fornikator nosi u svojoj unutrašnjosti (vrhunac vrhunca) rendez-vous kuću; da ubica, evidentno, nosi u svojoj psihi gnezdo ubica (naravno da svako od ovih, u svojoj dubini, ima svoje kompromise); trgovac, u svojoj unutrašnjosti, nosi trgovačku pijacu i tako dalje.

Stvarno, zatvoreni smo unutar mehanike ZAKONA REKURENCIJE i ovo je veoma žalosno.budisti;ka anihilacija.jpg

Čovek je ono što je i njegov život; ako čovek ne radi na svom sopstvenom životu, taj čovek gubi vreme na mizerabilan način. Kako bi se mogli osloboditi od Zakona Rekurencije? Radeći na samim našem životu.

Neosporivo, naš personalni život sastoji se od komedija, drama i tragedija. Komedija je za komičare, drame su za normalne osobe, a tragedije za perverzne. U nekadašnjim Misterijama nije bio prihvaćen nijedan tragičar. Znalo se da je ovaj kažnjen od Bogova, i evidentno je da ga je stražar odbijao vrhom mača.

 Imamo li potrebe da disolviramo (otopimo) „Ja-ove“? Ova je stvar logična! Ovi su „akteri“ u komedijama, dramama i tragedijama. Da li bi mogla postojati komedija bez komičara? Da li bi mogla postojati drama bez glumaca? Mislite li vi da bi se mogla odvijati neka scena u svetu, tragedija bez tragičara, bez aktera? Evidentno je da ne, je li istina? Onda, ako želimo da promenimo naš sopstveni život, šta bi trebalo da uradimo? Nema drugog leka osim da disolviramo „aktere“ komedija, drama i tragedija.

I ko su ovi „glumci“, gde žive i zašto? Reći ću ja vama da ovi „glumci“ zaista pripadaju vremenu: dakako, realno, svaki od ovih „glumaca“ dolazi iz antičkih epoha. Ako kažemo da „Ja jeste knjiga u više tomova“, tvrdimo veliku istinu; ako tvrdimo da „Ego dolazi iz mnogih prošlih dana“, to je istina. Onda je Ego vreme, JA-OVI personifikuju vreme: to su naše sopstvene mane, naše sopstvene greške sadržane u ČASOVNIKU VREMENA; oni su prah vekova koji je sadržan u dubini naše psihe.

Onda kada poznaješ tačnu didaktiku za otapanje „nepoželjnih elemenata“ koje unutar nas nosimo, osvajaš neuobičajena napredovanja. Postaje neophodno, hitno i neodložno da se tačno upoznaš sa didaktikom. Samo tako ćemo stići do dezintegracije onih „nepoželjnih elemenata“ koje unutra nosimo.

andjeo.jpg

Mračni Ego

   

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Psihološka smrt   Alhemijsko rađanje >