Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)

Protivnici Gnoze

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

 “Ne pocenjujemo, niti umalovažavamo bilo koju religiju. Sve su religije neprocenjivi biseri nanizani na zlatnoj niti božanstva.”

V. M. Samael Aun Weor. Savršen brak, pogl. Dva obreda

Gnoza- Protivnici

Gnosticizam kao doktrina naišao je, u raznim istorijskim prilikama, pojedine protivnike koji su želeli da na vulgaran način označe gnostička izlaganja, sa ciljem da ih učine smešnim. U stvarnosti, Gnoza je u svim vremenima bila napadana od onih koji ne žele, ni na kakav način, da prikažu integralnu spoznaju, duboku, koja dozvoljava tačnu interpretaciju filozofskih puteva i, kao posledicu toga, zasluženo samo-oslobođenje ili spas čoveka i njegovih duhovnih principa. Očevidno je da su se u pozadini napada usmerenim na GNOZU ili GNOSTICIZAM skrivali dogmatski interesi koji vide pretnju njihovom kontinuitetu i postojanju na terenu društvenog života naroda.

Gnosticizam su stalno osuđivali jer je često bio nerazumljiv. On ustvari predstavlja, zaista, mističko-filozofski sistem koji pokušava da objasni ljudskoj vrsti razlog njene patnje i način da se od ove oslobodi.

Autentični GNOSTICIZAM ima jedan jedini cilj, a to je da UČINI ČOVEKA SVESNIM SVOJE DUŽNOSTI  PREMA CILJU SVOJE EGZISTENCIJE, A OVAJ CILJ JE SVOJE UNUTRAŠNJE REALNO BIĆE.

Nikada nije bila krivica GNOZE ako su neki subjekti (ponekad u vezi sa politikom) zamišljajući sami sebe GNOSTIČARIMA, učinili prekršaje protiv reda, valjanih običaja i uglavnom protiv čovečanstva. Ovaj slučaj je sličan onoj «gospodi katoličkih inkvizitora» srednjeg veka, koji daleko od toga da su imali inkarnirane hrističke principe, ipak su se oblačili u mantiju hrišćanstva da bi izvršavali zločine prema nedužnima i obučenim (školovanim) ljudima. Pravi hrišćani će znati da nam oproste i da razumeju ono što želimo reći ovim primerom. «Nije zlato sve što sija», kaže narodna poslovica.

Gnoza-Protivnici, Inkvizicija, ahimsa

Greške mnogih pseudo-gnostičara koji su postojali u pojedinim istorijskim epohama ne poklapaju se ni u jednoj tački gledišta sa primitivnom gnostičkom doktrinom, niti sa savremenom. GNOSTICIZAM je uvek propovedao AHIMSA (ne-nasilje), dok oni koji argumentuju nasilje kao izgovor za njihove misije i žele se predstaviti kao gnostičari, verna su refleksija FARISEIZMA, postojećeg u svim epohama i doktrinama čovečanstva.

 “Gnoza je plamen iz kog izlaze sve religije, škole i vere. Gnoza je Mudrost i Ljubav.”

V.M. Samael Aun Weor, Savršen brak, pogl. Hristos

Gnoza- Adversari, Ahimsa

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Sufizam