Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost

Kavaljeri Tigrovi

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Humanizovani Tigar

Kavaljeri TigroviU epohi prešpanskog Meksika postojali su ezoterički ordeni. Jedan od ovih bio je nazvan Orden kavaljera tigrova; bio je sastavljen od muškaraca koji su imali iskrenu čežnju da probude Svest i, više od toga, bili su spremni da razviju razne vrline, kaki bi, u svojoj unutrašnjosti, mogli jednog dana da vaskrsnu Quetzalcoatl (Kecalkoatl), meksičkog Hristosa.

Oduvek je tigar bio povezan sa mudrošću. Neki od atributa koji su trebali biti zasluženi u okviru reda (ordena) bili su SAGACITET (oštroumnost) i NEMILOSRDNOST (da bi se dubinski razmotrio život i da bi se izborio u Psihološkoj gimnaziji) i VREBANJE (opreznost, mističko vrebanje, da bi se dotaklo stanje Alertne (Hitne) Novine, tj., Samo-Opažanje). Ovo poslednje im je dozvoljavalo ne samo da žive trenutak za trenutkom, u skladu sa Filozofijom trenutaka, već isto tako, da doživljavaju svaki akt kao da je poslednja bitka na licu Zemlje.
Kavaljeri Tigrovi, Jaguar

Trebalo je  da se povinuju Disciplini Rada, tj. anihilaciji Lažnog Personaliteta i nepodnošljivog Psihološkog Ja (i mnogih njegovih agregata), da bi mogli stići ubrati Cvet Rata Ruža, a to je borba protiv samoga sebe, ona koj čini da procveta srce. Iz ovog razloga nam govori u jednom od svojih dela savremeni antropolog Samael Aun Weor: “U aspektima Transcendentalnog Ezoterizma, vrlo dobro poznajem duboku semnifikaciju pozdrava sa kandžom.”

“Srca okačena na kandžu feline simbolizuju „smrt inicijata“. Transformisan u tigra, Quetzalcoatl, uzdižući se cepa srce onoga koji se budi, dok u njemu ne ubije sve iluzije personaliteta, sve priveske sa stvarima koje ga drže vezanog za zemlju. Realno su potrebni sagacitet i nemilosrdnost tigra da bi se ubio ljudski personalitet i da se učini da blista Dragon (Zmaj) mudrosti sa sedam zmija, simbol Dekapitacije (odrubljivanja glave).”

Među brojnim plemenima koja su naseljavala česte šume Amazona, podizao se kult jaguaru ili američkom tigru, smatrajući ga sakralnom životinjom čak i tada kada su u susretima sa njim bili naoružani lukovima i strelama ili čak i vatrenim oružjem; radije bi izbegli susret, vratile se sa puta, odustali od svog cilja, nego da izvrše delo napada na felinu (<felidae-porodica mačaka). Poznaje se vrlo dobro da šaman ili vrač (bolje reći sveštenik) plemena (jedan od administrativnih vlasti)  može se kretati u šumi pretvoren u tigra.  

U astečkom Meksiku, Ocelotl Tonatiuh (Sunce Tigra, jedan od dvadesetorice osnivača Tenochtitlana), bio je najviši Sveštenik Mističkih Ratničkih Tigrova, iz Ordena Kavaljera Tigrova, čiji su adepti prolazili kroz teške probe pre nego što bi počeli da vladaju Voljom i Imaginacijom, sve do stepena kada su bili u mogućnosti da se pretvore u tigrove. 

Kavaljeri Tigrovi, Tonatiuh

Jedna od ovih inicijatičkih proba (kušenja) odvijala se u unutrašnjosti kružnog Hrama koji je postojao u  Velikom Tenochtitlanu, namenjen omSuncu. Bila je to tajna komora, veliki salon sa nalikom na pećinu nazvanu TZINACALLI (Kuća Ljiljka); iznad ulaznih vrata bilo je zakačeno veliko ogledalo od obsidijana (staklasta stena) a pred vratima se nalazila lomača od borovog drveta. Ovde je bio doveden u toku noći do lomače i kada bi se našao pred ogledalom  rekao bi Gardijanu (stražaru) Praga: „Sin sam Velike Svetolsti. Tmine, udaljite se od mene“. 

Nad njegovom glavom nastali bi da lete, naokolo i vrištući, slepi miševi, borovo drvo počelo bi da gori, a u ogledalu bi se reflektirala samo žeravica... Odjednom: bučno udaranje krila, jedan zastrašujući uzvik i ljudska senka sa Maxtlatl (specifična odeća n.pr.) oko struka, pojavi se iz mraka, preteći mačem da će obezglaviti onog ko se usuđuje da upada u njegove domene.
 
Teško kandidatu koji se preplašen povlači! Otvorila bi se skrivena vrata, jedan bi ratnik pokazao put profanog sveta odakle je dolazio. A ako izdrži napad Camazotza (Kamasot, Boga Ljiljka), otvaraju se druga vrata gde ga dočekuje Majstor, sagoreva se kandidatova efigija od amatla (hartija iz prekolubijskog perioda n.pr.), dok bi drugi majstori ukazivali dobrodošlicu i dopustili bi mu da pristupi u Hram, označavajući tako smrt nagona Inicijatovog personaliteta i korak od mraka prema Svetlosti.

“Nesumnjivo, Kavaljeri Tigrovi iz astečkog Meksika, pored činjenice što su bili obični ratnici, bili su takođe izvanredni atleti Nauke Džinas " (Unošenje Fizičkog tela u Četvrtu dimenziju).

Kavaljeri Tigrovi, aztečki jaguarRadi ovoga koristili su Elementalnu silu Tigra, uz pomoć Intimne radijantne čestice, simbolizovane sekirom, simbolom munje, koju su “Muškarci Tigrovi” iz astečkog Meksika često koristili. Ispruženi na tigrovim kožama (zauzimajući stav jaguara u mirovanju, uspavanog), znali su da kombinuju ona tri elementa Samyasin: Volja, Imaginacija i duboka Meditacija, u vibrantnoj harmoniji, dok bi kazivali ritualnu rečenicu: “Mi sebi pripadamo” zauzimajući tako stav jaguara, pretvarajući se tako u prave humanizovane tigrove ulazećii već u četvrtu Vertikalu.
 
"Tigar Humanizovan pretvara se u konkretnu realnost, ne samo u Meksiku već, takođe, u celoj Srednjoj Americi ”...”Tako se pojavljuje, pretvoren u muškarca, takvog ga nailazimo u Teotihuacanu; dižući ruke svoje herojske u liturgijskom gestu, sličnom hodu felinskom koji ga karakteriše.”
Cavalerii Tigri
AddThis Social Bookmark Button
 
< Gnoza   Krajnji cilj Gnoze >