Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mudrost je Stablo Nauke Dobra i Zla, a Ljubav je Stablo Života
VOPUS | Gnoza arrow Gnoza i Gnosticizam arrow Krajnji cilj Gnoze

Krajnji cilj Gnoze

Štampaj E-pošta
Autor Oscar Uzcategui   
Predmet Gnoze (ili nauka otkrovljene samospoznaje) nije nešto što se oslanja na nesupstancijalne himere ili dogmatske jeresi, kako su hteli pobornici religijskog dogmatizma svih vremena da se razume. Naprotiv, Gnoza je bila, jeste i uvek će biti SUMMUM (vrhunac) VEČITE SPOZNAJE, a to je dozvolilo svim filozofskim oblicima da prodru na teren apsolutnih istina i da na ovaj način mogu da daju čovečanstvu put kojim će se kretati da bi se stiglo do večnog carstva istine.

Stvarno je, kao što dobro pokazuje V.M. Samael Aun Weor, da je istina  „nepoznata trenutak za trenutkom i zato se nalazi u intimnoj dubini svakog ljudskog bića”. Gnoza, Gnosticizam, Biće, Samael Aun Weor

“ISTINA, tako shvaćena, nikad ne bi mogla biti zatvorena u nekoj knjizi ili izneta u nekom govoru, svaki treba da je evocira, da je stvori i da je razvije…” i  zato, samo sa nadčovečanskim naporom, oni koji su uporni u potrazi za njom, moći će jednoga dana da je inkarniraju i tako da uspeju da kristalizuju, unutar samoga sebe, tajnu INKARNACIJE BIĆA.

Kristalizirati BIĆE tajne filozofije nije stvar koncepta ili ideološkog mišljenja. Reč je, dakle, o dobrovoljno prihvaćenoj disciplini, stalno praktikovane do uspeha, posle mnogostrukih fizičkih, etičkih ili duhovnih napora, da dotaknemo i živimo u našem psihološkom aspektu strašnu realnost koja daje oblik našem božanskom duhu.

Da bi nešto dobili potrebno je poznavati metod koji će nas voditi tom cilju i, budući da je reč da primаmo ono što je izvor našeg postojanja, ono što je izvan vremena i relativnosti (sa svim svojim varijantama), očigledno je da nam je potreban solidan vodič koji je u stanju da nam garantuje krajnju pobedu, kao nagradu za naše uspešne bitke.
 
Nepotrebno je kazivati da nam nije cilj da ponovo definišemo Gnozu, zato što je ona SAMODOVOLJNA, SAMODIDAKTIČKA i SAMOPOZNAVAJUĆA. Odavde se pojavljuje ideja da ”Gnoza pripada sakralnoj intimnosti svakog pojedinca”. Želimo samo da naznačimo, ispred svečane presude javne svesti, one parametre koji idetifikuju, sa filozofske i metafizičke tačke gledišta, stavove koje je gnosticizam svih vremena podržavao u okviru doktrinarnog konteksta.

Mnogo se priča, ovih dana, u vezi sa postojećim sektama ili pseudoreligijama koje danas sačinjavaju stvaran ideološki lavirint. Svudа se podižu glasovi protiv mnogih doktrina koje, nudeći raj na zemlji, uspevaju samo da udube čoveka u pakао konstantnih konfuzija, što nepromenljivo vodi najstrašnijem neverništvu i moralnoj i duhovnoj obmani.

Neki mudri filozofi su rekli: „Gnoza se uvek pojavljuje u raskrsnim momentima u kojima se čovečanstvo oseća da su mu oduzeti njegovi božanski principi i pruža tada čoveku novo gledište u vezi sa motivom svoga postojanja, pa i same kreacije".
 Gnoza, Gnosticizam, Biće, Samael Aun Weor
Gnoza se zasniva na delima i vene u subjektivnim apstrakcijama intelektualizma. Gnoza otkriva, na naučan način, sve što je sadržano u raznim delima koja potiču od onih muškaraca i žena koji su u svetu (fizičkom) poznavali BIĆE (unutrašnje božanstvo).
Talmud hebrejski, Biblija hrišćanska, Bhagavad-Gita, Dhammapada, Knjiga prepostanja, Koran itd, itd, itd. sve su to presveta dela otkrovljena od BIĆA onih malobrojnih koji su imali smelost „da se odreknu svega kako bi našli sve”…

Nesumnjivo, oni malobrojni umeli su da tumače svete doktrine, zato što nisu dozvolili da budu zatvoreni u spekulativnom racionamentu, bežeći svakog trenutka od doslovnih interpretacija koje proizvode samo bolne fanatizme i zaluđuju ljudstvo. Mi, Gnostičari, omalovažavamo slovo koje ubija i tražimo duh koji oživljava. Da bi razumeli večite istine, treba da se otarasimo svakojakih društvenih predrasuda,  dogmatskih tradicija i svakojakih bojaznosti, zbog toga što, onda, možemo eksperimentisati netaknutu realnost onoga što je božansko...

Ovo je krajni cilj ove knjige . Pozivamo našeg strpljivog čitaoca, da nam se pridruži u potrazi za VELIKOM REALNOŠĆU. Ono što nazivamo u religijskom žargonu kao Bog (Tvorac) i čovek (kao kreacija) čine nerazdvojiv par koji se, na nasreću, rastavio kada je ovaj zadnji zaboravio na prvog i propao u obožavanju samoga sebe i materijalnih oblika koji mu uslovljavaju permanentan san.

Gnoza će nas uvek pozivati na buđenje i zato nastojava, čak dosađujući, na potrebi aktiviranja svih psihičkih i bioloških mehanizama, kojima smo bili osposobljeni u svanuću kreacije, kako bi jednog dana otvorili oči i prisustvovali veličanstvu koje obasjava OCA svega što postoji...

Recimo, u zaključku ovog uvoda, da „BOG NEMA  POŽELJNE SINOVE, ALI IMA SINOVE KOJI NJEGA ŽELE”.

Hrišćanska Apokalipsa podvlači: „Od proročkih vremena, nebo se jurišom osvaja i samo su ga hrabri zauzeli”.

„Modice fidei quare dubitasti?”
(Маloverniče! Zašto si posumnjao?)
Óscar Uzcátegui
( Маloverniče! Zašto si posumnjao?)

                                                                                                


AddThis Social Bookmark Button
 
< Kavaljeri Tigrovi   Gnostička praksa >