Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Gnoza i Gnosticizam arrow Gnostička Jevanđelja

Gnostička Jevanđelja

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Kao i u skoro svim kulturama i kultovima Gnoza se manifestovala, takođe, i u periodu ranog Hrišćanstva, posredstvom „Gnostičkih Jevanđelja“, isto toliko autentična kao i Kanonska Jevanđelja. Ova su bila smatrana kao apokrifna od strane crkve, savezne sa političkom moći, koja ih je progonila sve do njihovog nestanka, skrivajući tako istinu.
Gnostička Jevanđelja | Jevanđelje po Judi


AddThis Social Bookmark Button
 
Gnoza >