Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Ljudi su fascinirani svim životnim stvarima. Ljudi zaborave sami na sebe, zato što su fascinirani. Ljudi žive i umiru sanjajući
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

LAV (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


LAV

– Agent Božanskog Zakona.

– Takođe jeste živi simbol erotičke vatre. Iz ovog duplog značenja lava, proizilazi sledeće:

  • Ako nas napada: Božanski Zakon ima da ponovo vrati od nas, posredstvom bola, stare dugove iz prošlosti. Može da nam pokazuje, takođe, naše instinkte i strasti bez ikakve kontrole.

  • Ako se sa njim igramo: Arhonti Sudbine su na našoj strani. Predstavlja i Seksualnu vatru koja se nalazi pod našom kontrolom.

  • Ako je zelen: početnička Vatra, bez unutrašnjeg razvoja.

  • Ako je crven: Sumpor kompletno pomešan sa Merkurom.

– Ova je životinja, takođe, u vezi sa Zlatom.

Sa dve glave: predstavlja one dve Zemlje, onu Vidljivu i onu Nevidljivu.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž