Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina

Istina o Judi

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Uvek nas istorija uči, pa i danas, na iznenađenje svih, ponovo pred svet stiže lik JUDE osvetljen samim svojim Jevanđeljem. U inat činjenici da je vekovima Katolička crkva htela da nam proturi Judu izdajnika, ograničenog, u neslozi sa svojim Majstorom itd, istina se pojavila i, kako glasi narodna poslovica - istina je kao oluja, kada se pojavi napravi lom!

Gnoza je vekovima tvr  dila da je Juda bio najuzvišeniji Isusov učenik, radi toga što je prihvatio, u drami koju je Isus trebalo da predstavi, ulogu izdajice. Zato, u Jevanđelju po Judi Isus Hristos govoreći Judi,  kaže mu, između ostalog: “Ti ćeš ih sve prevazići, zbog toga što ćeš ti žrtvovati telo u kojem živim“. “Kleti će te zbog ovoga! “

Problem je u tome što se nikad nije razumelo da je drama koju je Isus predstavio bila detaljno isplanirana od Isusa i njegovih 12 Apostola kako bi ostala istorijska konstanta onoga što treba da doživi svaka osoba na unutrašnjem nivou, u svom unutrašnjem životu, to jest reintegraciju svih božanskih delova svoga Bića uz pomoć svojstvenog (intimnog) Hrista. Do danas se sačuvao istoriski lik čoveka zvanog Isus i nikada se nije razumelo da je najvažnije da postavimo istorijsko u unutrašnji život svakog od nas.

Zapravo, otac savremenog gnosticizma Dr. Samael Aun Weor, u jednoj od svojih konferencija iz 1977. godine je rekao:

Isus i JudaNe poričem ni onog apostola od pre 1977 godina, koji predstavlja upravo našeg Intimnog Judu. On je realnost. On postoji. On je jedan od Velikih, najznačajniji Majstor, najuzvišeniji učenik koji je išao za Isusom iz Nazareta, ali u nama postoji Unutrašnji Juda, izvan istorijskog Jude, stvarno postoji neko ko personifikuje Judu Iskariotskog, koji se stvarno brine za uništavanje Ego-a iz svakog od nas. Juda nam predaje, sa punom jasnoćom, DOKTRINU DEZINTEGRACIJE EGO-a

(N.R. Ego = personificacija svih naših psiholoških grešaka)

Juda Iskariotski nije, kako mnogi misle, čovek koji je izdao Majstora. Ne, on je odigrao ulogu, primljenu od svog Majstora, i ništa više. Sam Isus iz Nazareta je ulogu stvorio, a Juda je napamet naučio i odigrao je na svestan način, javno.

Judina doktrina nam pokazuje kako da izbacimo sve psihičke agregate, smrt ego-a. Radi toga se Juda obesio, da bi naznačio da JA(EGO) treba pretvoriti u pepeo.

Juda je odigrao ulogu i ništa više; svesno se pripremio. Da se ne bi protivrečilo Sveto Pismo, ponavljao je više puta pre javnog nastupa, kao i svaki glumackoji igra svoju ulogu i ništa više.

Juda je bio i ostaće najuzvišeniji učenik Isusa Hrista, ostvario je Hristifikaciju...

Zaključujemo ovo kratko izlaganje moleći ljubaznog čitaoca da dublje istražuje ovu temu, kako bi on, posredstvom samoga sebe, stigao do superiornog razumevanja.

Juda ostavlja novac
Adevărul despre Iuda
AddThis Social Bookmark Button
 
< Jutarnja Molitva   Gnoza i Hrišćanstvo >