Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza arrow Mistika/Religija arrow Gnoza i Hrišćanstvo

Gnoza i Hrišćanstvo

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   

P.: Veruju gnostičari u Devicu, u anđele itd., itd.?
O.: „Mučenici, sveci, device, anđeli i heruvimi jesu isti kao Bogovi, Polubogovi, Titani, Silfide, Kiklopi i vesnici paganske mitologije”.

„Hrišćanska Sveta Trojica: Otac, Sin i Sveti Duh, imaju svoje eksponente u svim religijskim Trijadama prastarih religija: Osiris, Isis i Horus (Aurus) u antičkom Egiptu; Brahma, Vishnú i Shiva u Indiji; Kether, Hokmah i Binah u hebrejskoj religiji itd.”. Osiris, Isis i Horus
„Svi kultovi imaju svoja Nebesa (više dimenzije prostora ili Aeone hebrejske Kabale) i njihove suprotnosti: Paklove, poznati kao Avernus (kod starih Rimljana), Tartar (kod starih Grka), Patala (kod hinduskih naroda), Mixtlán (kod starih Asteka), Xibalbá (kod starih Maja) itd.”.

„Isus Hristos je predstavljen u prastaroj Persijskoj religiji kao Ormuzd, Ahura-Mazda, strahovit neprijatelj Ahrimana (Satan), kojeg sva ljudska bića imamo u sebi. Kod Hindusa Hristos je ekvivalentan sa Krišna (Krishna) i Krišnino jevanđelje vrlo je slično Isusovom iz Nazareta. Kod starih Egipćana, Hristos je bio Osiris i svaki ko bi ga inkarnirao bio bi u stvari Osirifikovan. Kod Kineza je Fu-Ji, Kosmočki Hristos koji je komponovao I-King, zakonik i postavio je ministre koje ih je nazvao dragonima. Kod Grka bio je nazvan Zevs (isti kao i rimski Jupiter), Otac svih Bogova. Kod Asteka je Quetzalcoatl, hristički je princip kod starih Meksikanaca. Kod starih Nemaca, Hristos je Balder, Hristos usmrćen od strane Holdera, Boga ratova, sa strelom od imele itd. Na ovaj način bi mogli citirati Kosmičkog Hristosa u hiljadama arhajičkih knjiga i starih tradicija koje datiraju od pre moliona godina od Isusa iz Nazareta”. Michelangelo-pieta, Gnoza i Hrišćanstvo

„Marija, Isusova majka, ista je egipatska Isis, grčka Junona, Demetra, Ceres, Maia ili Marah hebrejska, ista je sa asteškom Tonantzin itd., koja dobija svoga sina iz „concepcio imaculata” (neporočno začeće). Fu-Ji, Quetzalcoatl i Buddha i mnogi drugi su rezultat nekog neporočnog začeća. Ovoga je puno u starim kultovima”.

„Marija Magdalena jeste, bez ikakve sumnje, ista kao i Salambo, Matra, Ishtar, Astarte, Afrodita i Venera svih prastarih religija. Marija Magdalena, pokajana grešnica, ista je Gundrigia ili Kundri iz Vagnerove drame. Svi stari kultovi su pokušavali da rukovode čoveka ka jedinoj pravoj istini i odavde proizilazi, začuđujuće, velika sličnost svih religijoznih oblika, ponavljanje simbola, ideja, itd.”.

P.: Ali, mogli bi mi reći, šta je Hristos za Gnozu?
O.: Hristos je impersonalan kosmički princip. Ali taj princip može da bude asimiliran od strane dobro pripremljenog čoveka, kako to i dolikuje radi ovoga. Zato je, ovaj Krestos princip bio obožavan u misterijama Mitre, Apoloa, Afrodite, Jupitera, Ianusa, Veste, Bakusa, Astratea, Demetre, itd. Hijeroglif, koji simboliše, proizvodnju, Sakralne Vatre

„Nazarećanin Isus-Iesus-Zeus, bio je čovek koji je totalno inkarnirao univerzalni Hristički princip. Pre njega, mnogi su majstori inkarnirali Hristički princip Vatre. Obožavani Khristus proizilazi iz arhaičkih kultova namenjenih vatri. Slova P (simbol za Piros, na grčkom: vatra) i X (simbol krsta) stvaraju Hijeroglif koji simboliše proizvodnju Sakralne Vatre.

Rabin iz Galileje je Bog, zato što je totalno inkarnirao Kosmičkog Hristosa.
Princip Hristos je uvek isti. Majstori koji su ga inkarnirali jesu žive Bude. Među ovima uvek postoje jerarhije. Buddha Isus je najuzvišeniji Inicijat Velikog univerzalnog belog bratstva”.

Óscar Uzcategui: Gnostička Ontologija, pogl.2.

   Săptămâna Sfântă- Tradiţia Echinocţiului de Primăvară

   

AddThis Social Bookmark Button
 
< Istina o Judi   Sveta Nedelja – Prolećna Ravnodnevica >