Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo naučiti da živimo iz trena u tren. Život je večito sad, večita sadašnjost
VOPUS | Gnoza arrow Mistika/Religija arrow Uporedimo Religije

Uporedimo Religije

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

“Volite jedni druge.”

 

Dionisisove Misterije

 

BUDIZAM: “Ne vređaj druge kao što ni ti ne bi želeo da budeš vređan”.
  Udanavarga 5.18


KONFUČIJANIZAM
: “Ono što ne želimo da se nama čini, ne činimo drugima”.
  Analecte 13.23


HRIŠĆANSTVO
: “Sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima: jer je to rezultat zakona proroka.”
    Mateja 7.12


HINDUIZAM
: “Nemoj nikada činiti drugima što će te boleti, ako ćeš to činiti samom sebi”.
   Mahabarata 5.1517


ISLAMIZAM
: “Svako od vas biće pravi vernik, samo ako želi svome bratu istu stvar koju želi samome sebi”.
  Sunnat


JUDAIZAM
: “Ono što ne želiš za sebe nemoj da želiš svom bližnjem. Ovo je sav zakon. Ostalo je samo komentar”.
  Talmud Sabbath 31


TAOIZAM
: “Neka za tebe budu kao tvoje, zarade tvog bližnjeg i kao tvoje njegove štete”.
     T’ai Chang Ka’-Ying P’hen

Časopis Phoenix 7/2008
 
Majka Tereza

Elementoterapia
AddThis Social Bookmark Button
 
< Muško – ženska priroda Boga   Marija Magdalena ili „Apostola Apostolorum“ >