Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza arrow Kabala i stvaranje čoveka arrow Korespondencije Jerarhija

Korespondencije Jerarhija

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Korespondencije Jerarhija-uporeenja na Sefirotskom stablu Izraz RELIGIJA proizlazi iz termina "RELIGARE" (PONOVNA VEZA), odnosno, osnovni zadatak svakog religijskog principa je da se "ponovo veže", da se vrati i spoji sa sopstvenim Božanstvom, ponovno vraanje na polaznu ta ku originacije - BIĆU eksperimentalne filozofije.

U stvari, postoji stvarno samo JEDNA jedina RELIGIJA, JEDINSTVENA i KOSMIČKA. Ova religija uzima razli ite oblike, u zavisnosti od vremena i potreba čovečanstva.

Prema tome, proizilazi da su religijske razmirice apsurdne zato ato, u osnovi, sve su samo modifikacije KOSMIČKE UNIVERZALNE RELIGIJE. Ono ato tvrdimo nalazi maksimalne dokaze u ogromnoj simboličkoj i teološkoj sličnosti svih religija.

Evidentna je ljubav koju, sve mističke institucije iz celog sveta, neguju prema Božanstvu: ALAH, BRAHMA, TAO, ZEN, I.A.O., INRI, MONADA, BIE, BOG, itd., itd.

Mučenici, Sveci, Device, Anđeli i Heruvimi jesu upravo Bogovi, Polubogovi, Titani, Silfide, Kiklopi i Vesnici paganske mitologije.

Hrišćansko Trojstvo (Trojica): Otac, Sin i Sveti Duh imaju svoje eksponente u svim religijskim trojstvima: Osiris, Isis i Horus (Aurus), u Egiptu; Brahma, Vishnu i Shiva, u Indiji; Kether, Hokmah i Binah, u Kabali, itd.

Svi kultovi imaju svoja Nebesa (više dimenzije ili Aeone hebrejske Kabale) i u suprotnosti: Paklove (Infernuse), poznate i kao "Avernus" (kod Rimljana), "Tartar" (kod Grka), "Patala" (kod Indijaca), "Mixtlan" (kod Asteka) i "Xibalba" (kod Maje), itd.

SEFIROT

Anelski horovi

(kabalisti ki)

Anelski horovi

(hriaanski)

ATRIBUT
TELO
  1. KETHER
 Hajot Ha Kadosh  Serafimi  Vrhovna Kruna  Otac
  2. HOKMAH
 Ophanim  Heruvimi  Mudrost  Sin
  3. BINAH
 Aralim  Prestoli  Inteligencija  Sveti Duh
  4. HESED
 Hasmalim  Gospodstva  Ljubav(Milost)  Intiman
  5. GEBURAH
 Seraphim  Vlasti (Vrline)  Pravda  Božanska Duša
  6. TIPHERET
 Malachim  Sile (Moći)  Lepota  Ljudska Duša
  7. NETZAH
 Elohim  Načela (Principi)
 Pobeda  Mentalno telo
  8. HOD
 Beni Elohim  Arhanđeli  Blistavost  Astralno telo
  9. JESOD
 Cherubim  Anđeli
 Fundament  Vitalno telo
 10.MALCHUTH  Ischim  Inicijati  Carstvo  Fizičko telo
Originile Kabalei
AddThis Social Bookmark Button
 
< Sefirotsko Stablo (šema)   Tajne Hebrejske Azbuke >