Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

KUĆA (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


KUĆA

– Predstavlja naše Fizičko telo, u unutračnjosti, našu ličnu psihologiju. Na primer:

  • Ako se ruši: opasnosti po naše zdravlje ili loše generalno psihološko stanje.

  • Ako je uredna, čista: postoji duševni red i čistota. Ovo ima da se očevidno odslikava u našem svakodnevnom životu.

  • Ako je prljava: postoji mnogo lenjosti za Unutrašnji rad.

  • Ako ima pokvaren krov: negativna mentalna psihološka stanja.

  • Ako se neko seli iz kuće: psihološke promene koje nailaze, ili koje mi treba da proizvedemo.

  • Ako se trese: suprotne (neprijatne) okolnosti psihološke vrste.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž