Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

KAPIJA (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | Z | Ž


KAPIJA

–Po onome u kakvom je stanju, predstavlja situaciju koja će nas snaći u životu. Na primer:

  • Ako se otvara: potpomoć za ispunjavanje jednog materijalnog ili duhovnog projekta.
  • Ako se zatvara: prepreke koje sprečavaju naš napredak. Može da pokazuje i činjenicu da nas jedna odluka koju smo doneli neće odvesti do ničeg transcendentalnog.

 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Š | S | T | U | V | Z | Ž