Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

DOBA (starosti) (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


DOBA (starosti)

–Od 10 do 90 jesu doba Malih (Minornih) Misterija.
–Od 100 do 900 jesu doba Velikih (Majornih) Misterija.
–Od 1000 na dalje jesu doba Božanstava.
Ako tvrdimo da jedan učenik ima 80 godina, rastavljajući ovo imamo  8 + 0 = 8; ovo nam pokazuje činjenicu da učenik ima Osam inicijacija Minornih Misterija.
Ako kažemo da jedan Majstor ima starost od 300 godina, rastavljamo ovaj broj na 3 + 0 + 0 = 3. Ovo pokazuje činjenicu da Majstor ima Treću Inicijaciju Majornih Misterija. Ako kažemo da Majstor ima 340 godina, želimo da tvrdimo da Majstor ima Treću Inicijaciju Majornih Misterija i 40 godina ili stepeni u prilog Četvrte Inicijacije Velikih Misterija.
Da bi se ušlo u neizrecivu sreću Apsoluta potrebno je doba od 300.000 božanskih godina.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž