Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Velike realnosti Duha može eksperimentisati samo Svest
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

ORAO (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


ORAO

– Biće u našoj unutrašnjosti.

  • Ako leti visoko: uzdizanje Bića.

  • Ako ima žensku glavu: ženske solarne sile. Može da predstavlja, takođe, sublimirani Merkur posredstvom nežnosti.

– Predstavlja takođe Treće svedočanstvo Alhemije: zlatne vode koje su već spremne da budu oplođene.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž