Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Rečnici

MAČ (REČNIK SNOVA)

Možete bilo kada da tražite reči (regexp je dopušten).

Počinje sa   Sadrži   Tačno odabrano  
Vidi Rečnik

Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž


MAČ

– Sakralna Vatra koja je već razvijena u Kičmenom stubu. Mač se uručuje devotanu u Prvoj Inicijaciji Vatre. Stepeni koji se kasnije dobijaju odslikavaju se u lepoti ovog mača.

  • Ako je mali (kao britva) i daje nam se: može da simboliše buđenje Vatre. Tada treba, strpljivo, da učinimo da se uzdiže kroz 33 pršljena Kičmenog stuba.

  • – To je simbol Volje i Snage nad Elementima. Ko nema Vatru ne može da vlada Elementima.

    – To je simbol Volje i Snage nad Elementima. Ko nema Vatru ne može da vlada Elementima.U drugim slučajevima, može da alegoriše muški Falus.


 


Svi | A | B | Č | Ć | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž