Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje
 
VOPUS | Gnoza

Atlas ili Atlanteotl?

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Gnostička Antropologija - Atlas

Treba da znamo da ceo gnostički sistem sadrži elemente grčke, orijentalno-persijske, palestinske, egipatske, indijske, itd, i ne treba da ignorišemo primetljive gnostičke principe u religijskim kultovima Nahua, Tolteka, Asteka, Maja  i Inka.

Sličnosti starih kultura nas pozivaju da dublje upoznamo čvrste veze koje postoje između ovih civilizacija na svim nivoima: simboličkim, umetničkim, lingvističkim, itd.

Na primer, ATLASA nalazimo u grčkoj mitologiji. On je sin titana Iapeta i nimfe Climene, a brat  Prometeja. Atlas se borio uz titane protiv olimpijskih bogova. Bio je zbog ovoga kažnjen i osuđen da zauvek nosi, na svojim plećima, Zemlju i Nebo.

Figura Atlasa koji nosi Zemlju, bila je korišćena za korice prvih kolekcija mapa i kasnije, danas, svaka kolekcija mapa nosi njegov naziv, odnosno Atlas.

Atlante, oblik množine za Atlas, jeste klasičan izraz korišćen u savremenoj arhitekturi za naziv vajane figure muškarca koja, korišćena kao kolona, podržava višu strukturu.

Ako pratimo na primer lingvističku sličnost reči “Atlas”, videćemo da veoma mnogo liči na “Atlantida”. Kako bi bolje razumeli, možemo podeliti izraz “Atlantida” ovako: ATL-ANTIDA; na jeziku Nahuatl, ATL znači VODA, a mi danas znamo da je  Atlantida potopljena pod vodu.

Gnostička Antropologija - Atlanteotl

U kodicilima Borgia postoji figura  ATLANTEOTL-a. Tako na primer, u okviru velike civilizacije Maja, Atlanteotl drži na svojim ramenima nebesku vodu tačno kao i grčki Atlas kome smo naviknuti da dajemo prednost, kao simbolu.

Možemo primetiti da koliko slika toliko i naziv (Atlas i Atlanteotl) predstavljaju veliku sličnost: Reč “Atlanteotl” se može podeliti na ATL što znači vode i TEOTL što znači Bog. Proizilazi da su obe predstave jedan te isti simbol: oba nose Vode ili Svet, a ovde ova dva simbola pokazuju dve stvari. U prvom redu, geološke promene koje je pretrpela zemljina kora posle Univerzalnog Potopa, kada su polovi  zamenila mesto sa Ekvatorom i Ekvator sa polovima; atlantski kontinent se tako potopio zbog ovih geoloških promena. U drugom redu, sugeriše se Rad sa Vodama kroz alhemijske prakse, rezultat transmutacija Voda ili esencjalnih tečnosti. Primećuje se da su oba podržavala Svet ili Vode, a ovo predstavlja hermetičku pobedu.

Izvanredne lingvističke, simboličke i druge podudarnosti, objašnjavaju se samo zajedničkim stablom američkih naroda i  mediteransko-semitskih. Drugačije rečeno želimo da naznačimo činjenicu da stare civilizacije Meksika, Egipta, Persije, Grčke, Kine, itd, spajaju se u jedinstvenoj transcendentalnoj harmoniji. Sve ove civilizacije najavljuju ista učenja. Jedine razlike su u idiomima i predstavljanjima, a osnova, objektivni sadržaj, ostaje isti.

Gnostička Antropologija - Florencia
Antropologie Gnostică 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Sfinks (Sfinga) – Atlantiđansko poreklo   O Atlantidi >