Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost

Sveta Eulalija

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Život Sfete Eulalije odvija se u Španiji u prvim godinama hrišćanstva, između I i III veka. I tada su nastali nesporazumi u okviru Crkve koje su bile stvorene pod rimskim protektoratom. Neke osobe želele su da brane izvornost Isusovih učenja, dok druge to nisu htele. Jedna od zaštitnica izvorne poruke Spasitelja Isusa ili V.M. Aberamentho-a bila je  Sfeta Eulalija.

Sveta Eulalija istakla se od malena svojom dobrotvornošću i svojim intenzivnim duhovnim čežnjama. Patila je zbog nepravdi prema onima koji su bili potlačeni i mučeni zbog toga što su želeli da očuvaju istinsko saznanje. Rimski Imperator proglasio je godine 303. progon hrišćana, primenjujući grozna mučenja. Mlada Eulalija bila je upoznata sa ovim aktima kojima je Dačijan, guverner Barselone, mučio ljude svoga grada.

Tada, neke noći, Mlada Eulalija izlazi iz kuće tajno, predstavlja se pred guvernerom, deklariše se hrišćankom i osuđuje  ga zbog njegove okrutnosti.

Hrabrost mlade Eulalije oslobodi Dačijanov bes i ovaj zapovedi da joj bude pocepana odeća i da tako bude bičevana na brutalan način. Ali je Sveta Eulalija govorila: "Udarajte me koliko hoćete. Bog je meni i Bog mi daje snagu".Bila je tada odvedena pred rimskog gradskog sveštenika gde je bila okrivljena za jeres od strane Episkopa i Arhiepiskopije. 

Sfeta Eulalija

Ovoj mladoj ženi bila je poderana koža gvozdenim kandžama, bili su joj izgoreni aksilarni i drugi razni delovi tela. Sipali su joj topljeno olovo na glavu i po udovima i bila je bačena duž kose ravni u bure puno klinova i polomljenim stakladi. Rane su joj bile ispirane sirćetom a oči su joj pekli zapaljenim svećama. Ali je ona nastavljala da govori: "Sagorevajte, secite i mrcvarite udove napravljene od zemlje, ali moja Duša ne može biti uništena".

Pustili su je, a potom su je, posle nekoliko dana, ponovo zatvorili okrivljujući je zbog jeresi. Ona nije popustila i, uprkos strašnoj patnji, hrabro je nastavljala. Osudili su je na smrt tako da bude gažena  na zapaljenom ugljevlju, i u momentu kada je bila tamo ispružena, ona je od Boga tražila pomoć da bi dokazala da nije jeretik. U tom momentu počeo je da pada sneg i to čudo ugasi vatru, na taj način nisu je mogli pogubiti. Guverner je shvatio da je ne može potčiniti i onda je osudio da umre na Krstu,  tako je ovo čovečanstvo ubilo još jednu Svetlosnu Dušu koja je došla da prosvetli tmine naše rase.

Majstor Samael Aun Weor nam kaže da srazmerno sa patnjom duše pri mučenju, na unutrašnjem nivou podižu se plodovi duha. Sveta Eulalija, zahvaljujući svojoj ukupnoj patnji, dostigla je da bude Hristifikovana Žena, kao što je predstavljena u gotskoj Katedrali iz Barselone, koja nosi njeno ime. I ona je pokrovitelj ovog španskog mesta.

Marile Inițiate Gnostice - Sfânta Eulalia
AddThis Social Bookmark Button
 
< Gautama Buda (Buddha)   Hipatija (Hypatia) iz Aleksandrije >