Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
 
VOPUS | Gnoza

Da li postoji Bog?

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Da li postoji Bog? Capela Sixtina- Stvaranje Adama

Univerzitetski profesor isprovocirao je svoje studente sledećim pitanjem: „Da li je Bog stvorio sve što postoji?” Jedan od studenata hrabro odgovori: „Da, stvorio je.” „Da li je Bog stvorio sve?” „Da gospodine”, odgovori mladić.

Profesor je nastavio: „Ako je Bog sve stvorio, onda je stvorio i zlo, jer zlo postoji i prema preceptu da su naša dela refleksija nas samih, onda je Bog zao”. Student je onemio pred takvim profesorovim odgovorom, a profesor, srećan, bio je gord što je ponovo dokazao da je hrišćanska vera samo mit.

Drugi je student podigao ruku i rekao: „Mogu li postaviti pitanje, profesore?” „Sigurno”, odgovori profesor. Mladić se podiže i upita: „Profesore, postoji li hladnoća?” „Kakvo je ovo pitanje? Dabome da postoji, zar vam nikada nije bilo hladno?” Mladić odgovori: „Ustvari, gospodine, hladnoća ne postoji. U skladu sa fizičkim zakonima, ono što smatramo hladnoćom, u realnosti je odsutnost toplote. Svako telo ili predmet može da se ispituje samo ako ima ili prenosi energiju. Apsolutna nula je totalna i apsolutna odsutnost toplote, tada sva tela postaju inertna, nesposobna da reaguju, ali hladnoća ne postoji. Stvorili smo ovaj izraz da bi opisali kako se osećamo kada nam nedostaje toplota.

„A, postoji li mrak”, nastavi student. Profesor odgovori: „Naravno”. Student odgovori: „Ponovo se varate, gospodine, ni mrak ne postoji. Mrak je, ustvari, odsutnost svetlosti. Svetlost se može studirati, mrak ne, uključujući postojanje Nicholsove prizme za razlaganje bele svetlosti na razne sastavne boje, sa različitim talasnim dužinama. Mrak ne. Jednostavan zrak svetlosti najuriće tminu i osvetliti će površinu na kojoj se okončava. Kako se može odrediti koliko je mračan određeni prostor? Na osnovu količine svetlosti u tom prostoru, nije li tako? Mrak je izraz kojeg je čovek uveo da bi opisao šta se događa kada nema svetlosti”

albert einstein.jpgI na kraju, mladić upita profesora: „Gospodine, da li postoji zlo?” Profesor odgovori: „Naravno da postoji, kao što sam naznačio i na početku, vidimo silovanja, zločine i nasilja u celom svetu, ove su stvari zla”. Na ovome student odgovori: „Ne postoji zlo gospodine, ili bar ne postoji samo po sebi. Zlo jeste jednostavno odsutnost Boga; isto je kao i u prethodnim slučajevima, izraz kojeg je stvorio čovek da bi opisao odsutnost Boga. Bog nije stvorio zlo. Zlo nije kao vera ili ljubav, koje postoje kao što postoje toplota i svetlost. Zlo je rezultat činjenice da čovečanstvo nema Boga prisutnog u svojim srcima. To je isto tako kao što proizilazi hladnoća kada nema toplote i tama kada nema svetlosti”.

Onda je profesor, nakon što je glavom potvrdio, ostao bez reči.
                                                          MLADIČU JE BILO IME ALBERT AJNŠTAJN

Există Dumnezeu- Albert Einstein. Frigul, Lumina si Dumnezeu

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Bog Otac, Bog Majka, Bog Mudrost   Sedam hermetičkih principa >