Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Analizirajte sve ljudske greške, pa ćete videti da se oslanjaju na želje
VOPUS | Gnoza arrow Gnostička Mudrost arrow Ahimsa – Nenasilje

Ahimsa – Nenasilje

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   

Ahimsa – Nenasilje Ahimsa predstavlja u Indiji besprekornu misao, neviolentnu (Čisto mišljenje). AHISMA je, realno, inspirisana iz univerzalne ljubavi. Himsa znači „želja za ubijanjem“, „želeti da se čini nekome zlo“. AHIMSA jeste, dakle, odustajanje od svake namere da se ubija ili da se čini zlo posredstvom nasilja.

AHIMSA je suprotnost egoizmu. AHIMSA je altruizam i apsolutna ljubav. AHIMSA predstavlja pravedno delovanje.

Mahatma Gandhi je učinio od AHIMSE žezlo svoje političke doktrine. Gandhi je definisao manifestaciju AHIMSE ovako: „Nenasilje se ne sastoji u odustajanju od svake realne borbe protiv zla. Nenasilje, onako kako ja shvatam, priprema aktivniju kampanju protiv zla od Zakona Talijona koji, samom svojom prirodom, ima kao rezultat porast perverznosti. Ja dižem protiv imorala jedno mentalno suprotstavljanje, a kao posledica toga –moralno. Tražim da rđom prekrijem sablju tirana, ne udaram oštrijim čelikom, već mu obmanjujem isčekivanja, ne suprotstavljajući se nikakvim fizičkim otporom. On će u meni naći duhovni otpor kog neće primetiti u njegovom naletu. Ovaj otpor ima da ga prvo zaslepi, a kasnije prisiliće ga da se povinuje. A činjenica da se povinuje neće poniziti agresora, nego će ga učiniti dostojnim!“ Nema jačeg oružja od dobro kanalisane pameti!

Ego je taj koji razdire, izdaje i uspostavlja anarhiju unutar jadnog ožalošćenog čovečanstva. Egoizam, izdajstvo i nedostatak bratstva su podelili čovečanstvo. Mahatma Gandhi_ahimsa

Ja nije bilo stvoreno od Boga, niti od Duha, niti od materije. Ja je bilo stvoreno od naše sopstvene pameti i prestaće da postoji kada ga budemo potpuno razumeli na svim nivoima pameti. Samo posredstvom pravedne akcije, pravilne meditacije i pravilne volje, pravilnih sredstava za život, pravilnog napora i pravilne memorije možemo da otopimo JA. Hitno je da dobro razumemo ovu stvar, ako zaista želimo revoluciju dijalektike.

Ne treba da se brka personalitet sa Ja-om. Realno, personalitet se stvara u prvih 7 godina života, a JA je greška koja se ponavlja od veka do veka, i on postaje tako sve jači posredstvom mehanike rekurencije.

Personalitet je energetski, rađa se ujedno sa navikama, običajima, idejama, itd., u toku detinjstva i osnažuje se posredstvom životnih iskustava.

I personalitet i Ego treba da se dezintegrišu. Mi smo više revolucionarniji u psihološkim učenjima od Gurđijefa i Uspenskog.

Ja iskorištava personalitet kao instrument za akciju. Ličnost (personalizam) proizilazi iz ove smeše Ega sa personalitetom. Kult personaliteta bio je izmišljen od JA. Zaista, Ličnost rađa egoizme, mržnje, nasilja, itd. Sve to odbija AHIMSA.

Personalizam u potpunosti ruši ezoteričke organizacije. Personalizam proizvodi anarhije i konfuzije. Personalizam može da totalno uništi bilo koju organizaciju.

Svakim otelotvorenjem (reinkorporacijom) ili povratkom Ego fabrikuje novi personalitet. Svaka osoba je različita u svakoj novoj reinkorporaciji.

Hitno je da naučimo da živimo. Kada se bude otopilo JA, nastupa Velika Realnost, istinska sreća, onaj ko nema ime.

Napravimo razliku između BIĆA i JA. Sadašnji čovek ima samo JA. Čovek je neuspešno biće. Hitno je da osvojimo Biće, potrebno je da znamo da je Biće bezgranična sreća.

Ahimsa – NenasiljeDokazuje se da je apsurdno da kažemo da je Biće „Više JA“, „Božansko JA“, itd. Biće, budući da je unverzalne i kosmičke vrste, ne može da ima ukus Ego-a. Nemojmo pokušavati da obožavamo Ja.

AHIMSA predstavlja non-violenciju u misli, reči i delu. AHIMSA predstavlja poštovanje prema idejama drugih, poštovanje prema svim religijama, školama, sektama, organizacijama, itd.

Nemojmo očekivati da JA evoluira, zato što se Ja nikada ne usavršava. Potrebna nam je totalna revolucija Svesti. Ovo je jedina vrsta revolucije koju prihvatamo.

U revoluciji dijalektike, u revoluciji Svesti, nalazi se fundamentirana doktrina AHIMSA.

Kada umiremo momenat za momentom, razvija se postepeno harmonija među ljudima. Srazmerno sa umiranjem od momenta do momenta, osećaj kooperacije zameniće potpuno osećaj takmičenja (kompeticije). Po meri umiranja od jednog momenta do drugog, dobronamernost će da zameni, malo pomalo, zlo-volju.

Ljudi sa dobrom voljom prihvataju AHIMSU. Dokazano je da je nemoguća inicijacija novog poretka u našoj psihi ako se izuzme doktrina nenasilja.

AHIMSA treba da bude uzgajana u domovima koji slede put Savršenog braka. Samo nonviolencijom u mislima, rečima i delima, moguće je da vlada sreća u domovima.

AHIMSA treba da bude trajni dnevni fundament, u kancelariji, na radnom mestu, na polju, u kući, na ulici, itd. Treba da živimo sa doktrinom nenasilja.

Samael Aun Weor. Revolucija Dijalektike

 

Ahimsa – Nenasilje
linia_final de pagina.png

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Deset Zapovesti NOVE ERE   Gnostička molitva >