Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Savršeni brak

Savršeni brak

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Savršeni brak, Samael Aun WeorKada je V.M. Samael Aun Weor publikovao 1950. godine delo naslovljeno: „ULAZNA VRATA ZA INICIJACIJE“, tada je definitivno podigao veo koji je prikrivao najslavnije arkanume (tajne) realnog Ezoterizma.
Bile su mnoge reakcije, neke za, a neke protiv te rasprave koja, po prvi put, prikazuje svetu regalne ključeve za pristup regionima Duha.
Propali kler bacio je sve svoje anateme na Avatara Vodolije, ali nije mogao da ostvari svoje, od vajkada, inkvizitorske planove. Misterija templarskog Bafometa (Baphomet) ostala je otkrivena pred sudom javne svesti, i od tada pa nadalje počele su se formirati gnostičke grupe koje danas mašu zastavom Gnoze na svih pet kontinenata našega sveta.
Kasnije je Velečasni Buda Majtreja (Buddha Maitreya) preuredio to prvobitno delo čineći ga dubljim, finijim i revolucionarnijim, a isto tako prekrstio ga je naslovom „SAVRŠENI BRAK“.
Na ovaj način, Patrijarh Savremenog gnosticizma vadi iz korica svoj užareni mač i suprotstavlja se pseudoezoterizmu, religijskom dogmatizmu koji su bili prepreka Novoj Eri Vodolije.
Bio je potreban istinski Hijerofant koji će da bude sposoban da sintetizuje detalje koji vode ljubitelje istine prema onome što hermetizam naziva „Magnus Opus” ili unutrašnje Veliko Delo.
A ovim, na kraju krajeva, prikazao se čovečanstvu mehanizam za realno stvaranje onoga što nazivamo Duša. Bila je objašnjena, detaljno, istina o okultnoj anatomiji ljudskog bića i prikazao se, na neosporan način, onaj rub koji deli Tmine od Svetlosti, Crnu Magiju od one druge, sjajne, koja je Bela Magija.
Hristifikovana reč, inkarnirana u osobi ovog Hijerofanta Egipatskih Misterija, bila je ta koja je razbila tabu koji je pritiskao, visio nad secretum secretorum-om srednjovekovnih alhemičara, i tada se doznalo da je put koji vodi nazad u izgubljeni Eden bio, jeste i uvek će biti polnog tipa.
SAVRŠENI BRAK uspeo je i uvek će uspevati da bude magistralno delo savremenog gnostičkog mišljenja zahvaljujući jednostavnom jeziku, pristupačnom svim razumevanjima, i takođe, kombinujući smelo dubinu i tačno određivanje putokaza da bi se ostvario autentični duhovni razvoj gnostičkog asketa.
Ova je rasprava izvanredna sinteza templarskog i ružokrstaškog (rozikrucijanskog) gnostičkog predanja koja je ikada bila napisana. U svakom poglavlju nam se otkrivaju, na svestan način, sve opasnosti koje vrebaju posvećenike (devotane) Kamenitog puta, a istovremeno autor nam uručuje magistralne formule radi preklinjanja (ili konjuracije) mračnih sila ili inferiornih moći koje uvek pokušavaju da onemoguće prolaz onima koji traže Zlatno Runo.
 V.M. (Venerabilni Majstor – n. prev.) Samael Aun Weor protivi se ovde svakoj lažnoj duhovnosti, oslanjajući se na poznavanje uzroka kojeg on poseduje na terenu najviše Teurgije. Čovečanstvo je, kaže nam autor, pešak koji se bori na šahovskoj tabli egzistencije, a koja se skoro uvek pretvara u igračku za slepe mehanizme Prirode.
Osloboditi čoveka, pokidati lance koji ga vezuju za san Svesti, sa svim njegovim užasnim posledicama, bila je radnja poverena V.M. Samaelu Aun Weoru od strane Svesnog kruga Solarnog Čovečanstva.
Od tada, ovo delo stvara istinsku revoluciju u domenu metafizike, a počevši sa njegovim pojavljivanjem, ljudski rod se opredeljuje za orlove ili gmizavce, Anđele ili Demone.
Posle lektire ovih stranica, našem poštovanom čitaocu ne preostaje druga alternativa nego da se odluči za carevinu BIĆA, ili da nastavi da pripada carevini senki ili šekspirovskom NON-BIĆU.
Seks je osnova svih autentičnih primitivnih religija, a činjenica da se ova istina želela sakriti pričinilo je čovečanstvu prave glavobolje i autentične društvene i duhovne hekatombe, koje ljudski rod više ne može podneti.
Dubokom mističkom i literarnom oštrinom, autor nam razotkriva sve enigme koje se kriju iza anđeoskog pada čovečanstva i način na koji se čovek rehabilituje kao istinski Kralj i Sveštenik Prirode, po Melkisedekovom redu.
Radi postizanja ovog cilja, V.M. Samael Aun Weor razvija nam onu istinitu gnostičku disciplinu, praktikovanu od muškaraca i žena koji su u minulim vremenima radili na otapanju životinjskog Ego-a i ponovnom uspostavljanju Vatre Duha u njihovim prirodama.
Sigurno, nikako se ranije nije pokazao modus operandi posredstvom kog bi muškarac i žena, koristeći se brakom, mogli regenerisati fizičku anatomiju i da sebi stvore srebrnasti oklop, na unutrašnjem nivou, o kojem su nam govorili Majstori kao što su Paracelzijus, Kutumi (Koth-Houmi), Moria, Fulkaneli (Fulcanelli), ...
Taj oklop čine atomski nosači (vehikli) ili egzistencijalna tela koja omogućavaju bilo kojoj osobi da istražuje supraosetljiva ili supradimenzionalna kraljevstva Kosmosa. Ali ono što privlači sadržaj ovog dela (lekturu) jeste njegov praktični karakter, jer pored svake doktrinarne tvrdnje koju autor donosi, pojavljuje se preporučena ezoterička praksa da bi čitalac mogao proveriti (neposrednim mističkim iskustvom) postavke koje su date u njegovim različitim paragrafima.
Postoji, dakle, u ovoj raspravi mudra kombinacija umetnosti, nauke, filozofije i mistike i sa pravom je možemo kvalifikovati kao pravi etalon mere Hrističkog ezoterizma. Put sečiva noža, koji je bio izložen u prošlim stolećima od strane nekolicine tibetanskih lama, ponovo dobija svu originalnost u odeljcima svakog poglavlja ovog sjajnog dela.
 Parafrazirajući apokrifna Jevanđelja reći ćemo ono što je rekao apostol Toma:
„Bila su u jednoj pećini dva slepca. Oba su čeznula da vide svetlost. Ali, kada je svetlost stigla, jedan je prepoznao i video je, a onaj drugi nije prepoznao i nastavio je da nadalje bude slep“. Ista stvar se događa i sa sadržajem ovih užarenih stranica. Prouzrokuju u našoj Duši vatrenu čežnju da se vratimo Carstvu Svetlosti, ili da se ponovo osećamo privučeni da tražimo utočište u dogmama koje su zapravo zidovi naše samoizolacije.
Na kraju, recimo zajedno sa Majstorima Belog Bratstva: „Onome koji zna, reč mu daje snagu. Niko je nije izgovorio, niko je neće izgovoriti, već samo onaj koji ju je inkarnirao“. „Dajte mi veliku reč!“, dovikuje iz svog carstva Otac – koji se nalazi u tajnosti – svojoj duši inkarniranoj na Zemlji...
U tvojim se rukama nalazi, dragi čitaoče, finalna odluka. Ili ćeš služiti Realnom Duhu – tvojoj unutrašnjoj zvezdi koja ti se oduvek osmehivala, ili ćeš se potvrditi u ignoranciji i konfuziji u kojima si do sada bio…

IGNES EST PRINCIPIUM OMNIUM RERUM
(Vatra je u osnovi ukupne kreacije)
Oremus
V.M. Kwen Khan

  Knjiga se može nabaviti: Telefon:  0612689530 ili E-mail:  Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. , po ceni od 550 RSD
 
AddThis Social Bookmark Button
 
< Tarot i Kabala   Velika pobuna >