Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Voleti, kako je lepo kada voliš! Samo velike duše mogu i umeju voleti
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Tarot i Kabala

Tarot i Kabala

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
tarot i kabala.jpg Legitimni predstavnici Svesnog kruga Solarnog čovečanstva, uvek su tvrdili da je Kabala autentični depozitar urođenog Okultizma i neophodni komplement da bi se mogle spoznati i tumačiti druge dve velike Hermetičke nauke kao što su Alhemija i Astrologija. Odavde je i maksima koja je oduvek kazivala: „Ne možeš da budeš Alhemičar ako nisi Kabalist i Astrolog“ i još „Ne možeš da budeš Astrolog, a da nisi Kabalist i Alhemičar“.
Sa pravom je rekao Majstor Samael Aun Weor „Poreklo Kabale gubi se u zastrašujućoj noći svih vekova“, u vremenima kada je univerzum, u kom živimo i razvijamo se, bio ostvaren na osnovu Kabalističkih Mera povezanih sa Brojem, Težinom i Merom, sa kojima je bila stvorena egzistencijalna jednačina ovog Kosmičkog dana ili Mahamvantare.
Večiti Kosmički Zajednički Otac i Mudri Planetarni Kosmokratori, kaže tradicija koja potiče od početka vremena, pevali su slogove Kosmogonične Kabale, čineći da se Kreacija kristalizuje i da se spusti iz Visokih Dimenzija Prostora do Trodimenzionalnog Euklidovog sveta. Božanske Inteligencije su zabeležile tu kosmičku pojavu i tako je nastala Simbolična Kabala. Ova je takođe bila percipirana od strane Preceptora Čovečanstva, a oni su je objasnili ljudima koji su želeli da spoznaju svoje poreklo, čineći da se na ovaj način rodi Ceremonijalna Kabala, koja je posredstvom Ritualne Kabale ponavljala, milenijum za milenijumom, sakralnu formulu koja sadrži sintezu Magične moći, tako da će oni koji budu uspeli da je dobiju, ponovo biti po obličju svog Tvorca, što bi značilo isto kao i vratiti se polaznoj tački originacije.
tarot_arkan_16_krhkost.jpg
Kabala, kaže nam eminentni autor ovog dela, jeste reč koja u sebi samoj već skriva jedno Božansko učenje, ako se čita obrnuto. Dobija se tako: LABAKA, termin koji pravilno na španskom (pozivajući se na Fonetičku Kabalu) daje LA VACA (krava) ili reprezentativni lik Boga Majke, koji je prisutan u svim prastarim civilizacijama koje su govorile potomstvu o grandioznom Zlatnom dobu, kada su bile transcendentalno (onostrano racionalnom) razvijene.
Zaista, Blagoslovena Boginja Majka Univerzuma (predstavljena od strane svih Neporočnih začeća raznih teologija koje su postojale u našem svetu) jeste sintetizovana u mudrosti Hermesa i svih onih koji su zaista zakoračili u Amfiteatar nauke svih markantnih ostvarenja. Ona, Večito žensko Božanstvo, čuva u svojoj utrobi ključ Oslobođenja, a potpuno su bili u pravu Egipćani kada su dodali sakralnu maksimu koja je pratila Boga Majku Nila na njenom putu ili njenoj nebeskoj manifestaciji : „JA SAM TA KOJA JE UVEK BILA, KOJA JESTE I KOJA ĆE UVEK BITI, ČIJI VEO NIJEDAN SMRTNIK PODIGAO NIJE“...
Da, ljubazni čitaoče, da bismo učili Arkanume mudrosti vekova potrebno je da ponovo budemo deca, a jedini način da ovo uspemo jeste posredstvom ljudske regeneracije koja treba da uključuje praktikovanje Naučne neporočnosti (ne treba da se brka sa seksualnom apstinencijom), Psihološko pročišćavanje ili Smrt Životinjskog Ja, i konstantno primenjivanje nesebičnog Požrtvovanja za našeg brata – čoveka. Na ovaj način postepeno ćemo da budimo u našoj okultnoj i vidljivoj anatomiji, Osećajnost, koja je nekada bila pokretač naših delovanja, misli i osećanja i koja nas je činila srećnom decom u aurori vremena, spoznajom i lepotom kojima nas mazi Izis (Isis), Paula, Sofia, Isthar, Astarté, Cibele, Rea, Maria, Shakti, Aka, Demetra, Coatlicue ili bilo koje da je njeno ime u tajnom Hramu, usred tamjana, ćutnje i molitve.sefiroti2.jpg
„Bog kao otac jeste Mudrost, Bog kao majka jeste Ljubav“, rekao je Hermes Trismegistus iz svog okultnog boravišta u pesku pustinje koji mu neprestano recituje ime. Upravo je Hermes bio taj koji je takođe rekao: „Nudim ti ljubav u kojoj se nalazi sadržan Summum (vrhunac) mudrosti“. I nema uzvišenije Religije osim Ljubavi, noseći ovaj izraz onostrano od sentimentalnosti i od ljudskih strasti, a ukorenjujući ga strogostima Tajnog puta koji od Ljubavi čini sestru smrti.
„LJUBAV JE ZAKON, ALI SVESNA LJUBAV“, naglašava Hijerofant Egipatskih misterija, V.M. Samael Aun Weor i sa ovim upozorenjem započinje idilično jevanđelje koje se nalazi u ovoj raspravi, jedno od najuzvišenijih. Niko nije nikada tako jasno razotkrio, a u isto vreme i sjajno, enigme Arkanuma Totove Knjige (karata), iz onih vremena kada je Anđeo Metraton, reinkarniran u profeta Enoha, i kada je napisao grandioznu „Genezu“ koja, slično jednoj mapi od neprocenjive vrednosti, beleži put Solarnih Ljudi koji žele da se izgube u dubinama Apstraktnog apsolutnog prostora. „Po Enohu, kaže predanje, izgubio se Tajni put koji vodi Ljude u Nebesko boravište“ i nikada se nije ponovo pronašao u ovoj Kali-Jugi ili Crnom dobu u kom živimo.
Da bi se rekonstruisao Hermetički put ili Put oslobođenja, bilo je potrebno, nastupanjem kraja ove aktuelne rase koja je u agoniji bez da o tome išta zna, da se pošalje jedan Avatar ili Vesnik Bogova Plerome, da bi pokazao muškarcima i ženama sa čistim i plemenitim srcem, put povratka, svetlosnu putanju sa koje se udaljila ljudska vrsta, onda kada je bila podjarmljena zbog neposlušnosti da ne jede zabranjeno voće.
 Samael Aun Weor (Božanska Reč i Božiji Sud, po Fonetskoj Kabali) otkriva zadivljujećom preciznošću sve tajne Arkanuma u kojima je bila izvajana Nauka Faraona. Koristeći tačnost termina i rigorozno istraživanje kao osiguranje svojih izlaganja, delo TAROT I KABALA podiže se iznad plime ljudske spoznaje kao svetionik vodilja Hrabrih Duhova koji imaju žarku čežnju da dotaknu onu drugu obalu, odnosno Eternalnost kao večno prebivalište.
Poznavajući hijeroglifske sakralne zapise, V.M. Samael Aun Weor predaje istovremeno Kabalu, Alhemiju, Astrologiju, Teologiju, Psihologiju, Antropologiju i Metafiziku, ne samo u teoretskom obliku, nego, a to je najvažnije u njegovom delu, isto tako i u praktičnoj formi.
Kabala, koja se ovde prikazuje, voljeni čitaoče, zahtevala je u Kemovoj zemlji izgoreloj od sunca, u Antičkom Egiptu, mnogo godina discipline i zakletve na ćutnju, pre samog početka abecede ove Sakralne nauke. Danas je primaš u tvoje ruke kao čin Božanskog Milosrđa Bogova prema ljudima; oni prvi znaju strašan momenat koji čeka one zadnje. „Reč je, kaže V.M. Samael Aun Weor, da se spase od davljenja (aktuelno čovečanstvo), bar njegov šešir“ (nekolicina). A ključevi finalnog skoka koji će smestiti ljude u nedra besmrtnosti, posedovali su samo nekolicina poznavalaca činjenice da Bog nema poželjne sinove, ali ima sinove koji njega žele. Zbog toga Kabiri su uvek kazivali: „Od hiljade koji me traže jedan će me naći, od hiljade koji me nađu jedan će me slediti, od hiljade koji me slede samo je jedan moj“. Da li bi ti mogao biti, željni čitaoče, jedan među njima?...
 
  Knjiga se može nabaviti: Telefon:  0612689530 ili E-mail:  Ova adresa je zaštićena od robota. Potreban vam je Java-skripta da bi ste je videli. , po ceni od 540 RSD
linia_final de pagina.png


AddThis Social Bookmark Button
 
< Ezoterički traktat Hermetičke astrologije   Savršeni brak >