Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza arrow Univerzalni simboli arrow Mač – simbol Vatre

Mač – simbol Vatre

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
Onaj koji dobija Prvu inicijaciju Glavnih Misterija, dobija plameni mač koji mu pridaje moć nad ona četiri elementa Prirode. 
Da bi započeli naše komentare o ovom drugom arhetipu Gnoze, neka nas za ruku vodi jedan mudri autor, koji nam govori sledeće:
"U legendi germanskog Parsifala, junaku se daje veličanstveni mač, ali koji je neispravan, i u momentu kada je ovaj najviše potreban, usred borbe – ispada, u paramparčad izlomljen.
U priči o Gralu (Sveti pehar), Galvan je taj koji shvata da je opasno da se uzda samo u mač i kavaljer, u potrazi za Gralom, sa svetošću će raditi, oslanjajući se, najpre, na svoju sopstvenu prirodu. Isto kao i Parsifal, Galvan (drugi mitski kavaljer Grala), poseduje mač koji se lomi, obnavlja se i preti da se ponovo slomi, u odsudnom trenutku.
U Perlesvosovoj (Perlesvaus) hrišćanskoj priči, Galvan je taj koji polazi u potragu za mačem koji je dekapitirao Jovana Krstitelja. Reč je o izvanrednom nakitu, koji iskri sjajem smaragda, a kada se izvlači na videlo, pozeleni. Krvari u toku dana, u času kada je umro Jovan Krstitelj. Po predanju, Galvan je bio, teoretski, stražar Arturovog velikog mača, Ekskalibura (Excalibur), kog je trebalo da čuva sve dok mladi kralj ne bude spreman da prihvati odgovornost koju to oružje upliće.
Mač, normalno, to je finalna tačka Arturovog putovanja. Njegovo pravo na presto, na kraljevstvo i na brak sa kraljicom, zasniva se na sposobnosti da iščupa određeni mač, zaboden u kamen. Ipak, njegova prava moć naći će se u drugom maču, Ekskaliburu, poklonjenom mu od strane Gospođe Jezera, pokroviteljke i mentora Lanselota i sina njegovog, Galaza.
„Dozivanje Svetoga Grala” prikazuje istoriju Davidovog mača. Solomonova supruga ostavlja oružje u nekom brodu kog je konstruisala i koji plovi kroz vekove, sve dok ga, na kraju, ne otkriju trojica hrišćanskih kavaljera Grala: Galaz, Parsifal i Boores.
Ta oružija poseduju jedinstvene kvalitete i često sa ovima osposobljavaju one koji njima rukuju nadčovečanskim atributima. Ipak, reč je, stalno, o nekom poklonu sa dve oštrice, jer, onaj ko se dokazuje dovoljno smeo da ga koristi, treba da plati veoma veliku cenu. Sudbina čoveka povezana je, na ovaj način, obavezno, sa sudbinom oružija.Mač - simbol Vatre, Pravosuđa i Volje
Mnogo je onih koji argumentuju da ona četiri blaga koja pripadaju Tuatha De Dannanu (pleme velike irske Boginje Danu), predstavljaju prvobitni izvor sakralnih predmeta. Nesumnjivo, postoji neka čudna sličnost između ovog četvorostrukog blaga: Naudain mač, Fail-ov kamen, Dagdaova posuda i Lugoovo koplje i onih zadnjih sakralnih simbola, povezanih sa legendom Grala."


Pored svih ovih izuzetnih priča, dobro je da se osvrnemo, takođe, na reči Venerabilnog gnostičkog Patrijarha, Samaela Auna Weora, u vezi sa blistavim simbolom mača. Da vidimo:

"Na oltaru treba da bude mač, simbol univerzalnog pravosuđa, sjajni amblem volje. Plameni mač predstavlja Devi Kundalini Šakti (Shakti), ovu vatrena moć koja se uzdiže duž kičmenog stuba adepta, serpentinsku prstenastu Vatru koja se razvija u telu gnostičkog asketa.
Treba da osvojimo mač transmutacijom stvaralačkih energija; samo transmutirajući, možemo, zaista, dobiti plameni mač. Potrebno je da se spustimo u Ognjište Kiklopa, u Vulkanovo Ognjište, kako bismo ostvarili kompletnu transmutaciju svih naših stvaralačkih energija.
Kada se budi Vatra, dobija se mač. Srazmerno sa razvijanjem spinalnih Vatri u ljudskom biću, mač prolazi kroz neprestane transformacije... Jedan je mač početnika, drugi je adeptov i mnogo drugačiji onaj kvalifikovanog adepta. Mač Elohima jeste od čistog zlata. Tako da, braćo, mač predstavlja Vatru."


Gnostička liturgijska knjiga,
„Sakralni liturgijski ukrasi i simboli”


U nekom drugom njegovom literarnom nakitu, otac savremenog Gnosticizma, govori nam o maču ovako:

„Onaj ko dobija Prvu inicijaciju Glavnih Misterija, dobija plameni mač koji mu pridaje moć nad ona četiri elementa Prirode. Potrebno je da se intenzivno praktikuje Seksualna Magija da bi se podigla Zmija na palicu, isto kao što je to učinio Mojsije u pustinji.”

Savršeni brak, poglavlje „Inicijacija”

Ako potražimo u monumentalnom delu koje nosi naslov Tri planine nailazimo na sledeće:

"Tuatha De Danann uvek sa sobom nose, kroz sve one zemlje tokom njihovih legendarnih egzodusa, četiri magička ezoterička simbola:

a.    Gigantski Kup ili Gral (živi simbol ženskog uterusa);
b.    Ogromno Koplje od čistog Gvožđa (muški falički simbol);
c.    Plameni Mač (simbol seksualne vatre);
d.    Kamen Istine (simbol Filozofskog kamena, Seksualnog)

Da je Mojsije, veliki jevrejski vođa, ignorisao duboko značenje ova četiri magička simbola, nikada se ne bi mogao transformisati u Džinas na Planini
Nava..."

  Tri planine, poglavlje „Druga inicijacija Vatre”


Oscar Uzcategui. Večiti gnostički arhetipovi
linia_final de pagina.png
 
 
 
AddThis Social Bookmark Button
 
< Dve Kolone Hrama – Jakin i Boaz   Bambusova Palica – Kičmeni stub >