Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Kada budemo potpuno bezopasni, kada više nismo u stanju da činimo ikome zlo, oprašta nam se karma
VOPUS | Gnoza arrow Univerzalni simboli arrow Bambusova Palica – Kičmeni stub

Bambusova Palica – Kičmeni stub

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui   
U pogledu ovog arhetipskog amblema, prisutnog u gnostičkoj simbologiji, reći ćemo najpre sledeće:

Ne poznaje se nijedan stariji profet koji nije koristio palicu ili štap kao reprezentaciju svoje moći. Podsetimo se štapa kojeg je Mojsije koristio u pustinji, istog kojeg je kasnije pred faraonom pretvorio u zmiju. Kasnije, veliki izraelski vođa pokloniće ovaj štap Aronu (Aaron) i postaviće mu zadatak da vodi odabrani narod. Ovaj štap nosi još i naziv „Patrijarhova palica”, upravo zbog toga što svaki patrijarh nosi sa sobom svoju palicu, kojom prikazuje pred narodom svoju duhovnu moć.bambusov_stap1_web.jpg

U sakralnoj zemlji Veda, u milenijumskoj Indiji, Majstori jogini uvek su bili viđeni kako nose sakralnu palicu, koja im služi ne samo kao oslonac na njihovim putevima, već ona sadrži ceremonijalne, mističke i religijske konotacije.

Normalno, u orijentalnom svetu, ova je palica od bambusa, a ovo se dokazuje da je veoma interesantno ako se osvrnemo na nekoliko paragrafa izvedenih iz dela venerabilnog Majstora Samaela. Da vidimo:


Kičmeni stub ili Brahmina palica jeste, svojevremeno, simbolisan palicom sa sedam čvorova ili bambusovom palicom koju nose jogini iz Indije.

Kičmeni stub ima sedam vatrenih ruža, ovih sedam igniskih ruža stupaju u aktivnost pomoću Sakralne vatre iz kanala Sušumna (Sushumna). Ova Sakralna vatra rađa se onda kada solarni i lunarni atomi iz naših ganglijskih kordona stupaju u kontakt.

Ova dva simpatička kordona nazvana su, u Orijentu, Ida i Pingala. Ova dva naša simpatička kordona to su naši svedoci, one naše dve masline i svećnjaci što ispred Boga (Jehovah) stoje.

Kanal Sušumna, zajedno sa ona dva simpatička kordona, simbolizovani su uz pomoć bambusove trske sa tri čvora, koju koriste jogini kada prelaze Himalae, a koji se redovno sastaju kod jezera Mansoravara. Zbog toga se nazivaju „tridandines”; ovo alegoriše brahmanski simbol ona tri vitalna vazduha čiste Akaše (Akasha).

Palica je žezlo Majstora Belog Bratstva. Na njoj se beleži dizanje i silaženje Sakralne vatre.

Na palici se nalazi sva mudrost reke Eufrat. Na palici se nalazi sva mudrost onih četiri reka iz Edena. Palica predstavlja upravo naš kičmeni stub.

Da bi posedovao palicu, učenik treba da se oslobodi od svih vrsta škola (pseudoezoteričkih), religija (mrtvih), sekti, političkih partija, koncepata o domovini i zastavi, dognatizama, intelektualizama, strahovanja, požuda, želja za akumulacijom, predrasuda, konvencionalizama, egoizama, mržnji, gneva, mišljenja, univerrzitetskih polemika, autoritarizama, itd.

Drvo živi i hrani se iz svojih korenova, a korenovi naše egzistencije nalaze se u kičmenom stubu i u semenu. Zbog toga naša palica stiže da bude koren našim nogama.

Čovekove noge oslanjaju se na život, a život proizilazi iz naše palice i iz našeg semena. Ako čovek ne bi imao kičmeni stub, ne bi mu ničemu služile noge, jer se na njih ne bi mogao oslanjati; nedostajala bi mu palica da bi se održavao u uspravnom položaju.

Čovek se može oslanjati na noge zahvaljujući palici. Sada ćemo razumeti simbol žarke mudrosti kada se tvrdi da je palica koren našim nogama.

Bez ovih korenova naše noge ne bi mogle podržavati fizičko telo i ničemu ne bi služile. Noge velikih Monarha Vatre podržavaju se na veličanstvenu moć njihove palice i, zbog toga, palica je koren našim nogama.
Teško Majstoru koji gubi moć svoje palice, jer će se njegove noge stropoštati u Ambis!

Uhvatimo ponovo našu palicu sa sedam čvorova, da bismo se preobrazili u svemoćne Monarhe onih sedam planina.

Zaključimo ovo poglavlje koristeći se nekim stihovima iz sakralnih zapisa u vezi sa moćima palice:


I videh uz dom visinu unaokolo hrama a pod u kleti beše s cele trske, tj. šest lakata.” (Jez. 41, 8)

I onaj koji je govorio sa mnom imaše zlatnu trsku kao meru, da izmeri grad i njegova vrata i njegov zid.” (Ap. 21,15)

I odvede me onamo, i gle, čovek, koji na oči beše kao od bronze, s užetom lanenim u ruci i s trskom meračkom, i stajaše na vratima.” (Jez. 40,3)

Nekoliko isto toliko interesantnih komentara, u vezi sa bambusovom palicom, pojavljuju se u drugoj raspravi V. M. Samaela Auna Weora, koja nosi naslov „Belova revolucija”. Da vidimo:


Kundalini je Patrijarhova palica, Aronov štap, Brahmina palica i žezlo bogova.

Praktikujući seksualnu magiju, gnostički alhemičar budi Kundalini koji se diže kroz cev nekog kanala zvanog Sušumna. Ova Vatrena guja debela je (viđena ultravidom) kod onih sa mnogo seminalne supstancije i tanka je kod onih koji nemaju mnogo uskladištene seksualne energije. Pozitivno buđenje Kundalini propraćeno je velikim slavljem u hramu (očigledno, u Unutrašnjim svetovima Svesti).

Suđenja Visoke inicijacije strašno su stroga: učenik treba da sledi put savršene svetosti i neporočnosti, ali, kada stiže do ujedinjenja sa Intimnim, čovek treba da se preobrazi u Majstora Glavnih Misterija i u Teurga.

bambusov_stap2_web.jpgDovde su bile reči oca savremenog Gnosticizma. Dodajmo ovim važnim komentarima naše reči u vezi sa ovom prijatnom temom. U okviru arhetipske gnostičke simbologije, bambusova palica ima na svom gornjem delu tri „kićanke” ili pamučne loptice, povezane za palicu pomoću končića i koje vise na dotičnoj palici. Ove „kićanke” jesu reprezentacija onih Triju primarnih sila Kreacije, gnostički nazvane TRIAMAZIKAMNO, odnosno, sila Oca, sila Sina i sila Svetoga Duha. Uloga svake kreature sa površine ove Zemlje jeste da inkarnira ove tri sile koje su poreklo svake kreacije.

Sada, istražujući dublje značaj koji se pridaje u ezoterizmu bambusovoj palici ili bambusu, uopšte, otkrili smo sledeće:

Bambus ispunjava važnu ulogu u umetnosti i u simbolizmu orijentalne Azije. Njegova šuplja srž simboliše skromnost, nepromenljivost (stalno je zelen) a njegova vitkost, starost. Kada se grančice bambusa stavljaju u vatru pucketaju velikom bukom i čine da beže negativni duhovi.

Grana bambusa atribut je slatkoj Kuan-Kin, boginji Milosti. Zbog toga, na slikama akvarelama, bambus je često predstavljen uporedo sa hrizantemama, borovima i cvetovima šljive. Bambusovi čvorovi bili su često smatrani kao stepenice na putu više spoznaje. U Japanu, pupoljci bambusa simbolišu večitu mladost, neukrotivu silu.
Óscar Uzcategui. Večiti gnostički arhetipovi
 
linia_final de pagina.png
 
 
AddThis Social Bookmark Button
 
< Mač – simbol Vatre   Solomonov Pečat (Davidova Zvezda) >