Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Univerzalni simboli arrow Dve Kolone Hrama – Jakin i Boaz

Dve Kolone Hrama – Jakin i Boaz

Štampaj E-pošta
Autor Óscar Uzcategui Q.   
kolone1.jpgGnostičko milenijumsko predanje uvek je prihvatalo ona dva stuba da bi prikazivalo osnovu svoje doktrine, na isti način na koji su ih i srednjovekovna ezoterička bratstva postavljala kao osnovu simboličkog zdanja koje  treba da se izgradi unutar samoga čoveka.

Podsetimo se ovde na Solomonov hram, kaštel iz Kamelota (Camelot) i toliko drugih alegorijskih zdanja, koja se pojavljuju u raspravama napisanim od strane kavaljerskih ordena, koji su bili u potrazi za Svetim Gralom. Sve ove gradnje oslanjale su se u prvom redu na dva stuba, koja je gnostička Frankmasonerija uvek nazivala imenima Jakin (Jahin) i Boaz (Voas).

Pominje se da je Jakin desna kolona (muškarac) i Boaz leva (žena). Nesumnjivo da su za izgradnju Solomonovog hrama unutar ljudskoga bića potrebna ona dva alhemijska polariteta, koji su predstavljeni muškim i ženskim silama koje treba da se ujedine u radu iz Laboratoruma Oratoriuma. (Neka se vidi Rasprava o Seksualnoj alhemiji, V.M.Samael Aun Weor).

U isto vreme ne treba da zaboravimo da je nauka Alhemije takođe označavala ona dva esencijalna agenta iz Magnus Opus (sumpor i merkur) upravo kao kolone koje podržavaju Regalnu umetnost ili Ars Magna.

Ako se vremenski vratimo i postavimo se u onaj biblijski odeljak u kojem je Samson (prototip Solarnog čoveka), bivajući zaveden od Dalide, postao potom žrtva ignorancije zbog filisteja (psihološki agregati koji žive unutar čoveka i koji su uzrok sopstvenoj nesreći), otkrićemo da, nakon godina ropstva, Samson će povratiti prvobitne snage i tražiće od Dalide da ga veže za one dve kolone (alhemijski sumpor i merkur) koje podržavaju hram (unutrašnji). Tada, po legendi, Samson uzvikuje: „Neka umrem s Filistejima!”. Na ovaj način, Samson se osvećuje svojim neprijateljima i ponovo vraća svoju čast...

Očigledno je da ova drama ima bezbroj konotacija u vezi sa intimnom dramom Autorealizacije našeg Bića. Samo umirući u sebi samima, eliminišući iz naše psihe nehumane agregate koje unutra nosimo, moguće je da se oslobodimo od bilo kakvog ropstva i da povratimo stanje Solarnih Muškaraca ili Žena.

Gnoza je sa istom merom podvlačila, preko svojih velikih patrijarha, potrebu da se „borimo sve dok se ne pretvorimo u stubove pridrživače hrama Gospodnjeg”, što je ekvivalentno sa integracijom sa našim dubokim unutrašnjim Realnim Bićem ili ancestralnim Adi-Buddhom.

Oni koji slede ermetičku Umetnost, otkrivaju nam nekoliko informacija u vezi sa ovim dvema kolonama. Da vidimo:

Kolone nisu samo arhitekntonski elementi za podržavanje. Često stražare pred ulazom u sanktuarijume ili, unutar njih, ispred sakralnog mesta i oni su konceptualno povezani sa kosmičkim stubovima (osa sveta). Poznata je stara ideja Herkulesovih stubova, na ivici univerzuma ili naseljenog sveta, skoro do ivice Okeana koji ga okružuje.

U Bibliji (Jov 9, 6), samo Bog ima moć da sruši stubove koji podržavaju svet, na dan zadnjeg suda.

Izuzetno su poznate, pogotovo specijalnim frankmasonskim značenjem, dve bronzane kolone: Jakin, koji znači „Bog osnažuje”, i Boaz, koji znači „u Njemu se nalazi snaga”, iz zdanja Solomonovog hrama, za kojeg se kaže da je imao visinu od devet metara.

Takođe sakralna kolona Džed (Djed) iz starog Egipta, predstavlja izdržljivost i čvrstinu.

Dobro je da pokažem čitaocu da se, u okviru simbologije koju ove kolone sadržavaju, nalaze ujedinjena dva kvaliteta koja treba da poseduje Adeptus, kao refleksiju savršenosti njegovog unutrašnjeg Dela. Odnosimo se na pravosuđe i milost.

Potrebno je, takođe, da se odnosimo na onu vatrenu kolonu koja štiti Izrailjce u pustinji (inicijatičkoj), živu reprezentaciju podignutih i razvijenih Sakralnih Vatri u tajnoj anatomiji istinskih Inicijata.

U Orijentu, stubovi su imali iste korenove, sa istom idejom, kao Drvo Života koje bi, sa gnostičke tačke gledišta, predstavljalo Biće. Pomenuto Drvo Života ima materijalnu reperkusiju u našem kičmenom stubu, koji, imajući trideset i tri pršljena, treba da bude impregniran Tajnom vatrom ili Kundalinijevom Vatrom, koju po Gnozi, asket dobija kao poklon ili kompenzaciju za njegove radnje u Ognjištu Kiklopa ili Vulkanovom ognjištu.

Dodajmo ovde našim metafizičkim mišljenjima neke druge izveštaje koje nam daje V. M. Samael Aun Weor (otac savremene Gnoze), u vezi sa značenjem onih dveju Herkulesovih kolona:
Kada sam završio ezoteričke radnje u Paklovima planete Pluton, trebalo je tada da podignem kolone...kolone2.jpg
Plus Ultra, Adam Kadmon, Nebeski čovek: ovo su mistička značenja koja se daju dvema Herkulesovim Kolonama...
Onom kosmičko-humanom događaju prethodila je dezinkarnacija moje supruge Sveštenice Litelantes...
Neosporivo je da je ona, samom sobom, bila jedina preostala karmička veza u ovoj bolnoj Dolini Samsare...
Video sam je kako se udaljuje u svom lemurskom vehiklu kog je uzela, odevena naravno za priliku teške žalosti...
Adam-Eva je, nesumnjivo, najtajnije značenje onih dveju Herkulesovih Kolona...
Rekoncilijacija sa Divinitetom dokazuje se hitna, pritiskujuća, neodložna, ti to znaš...
Podići kolone to je rekoncilijacija, povratak izvornom paru, povratak u Eden...
Treba da se vratimo na početnu izvornu tačku, da se vratimo Prvoj ljubavi; ovo je neosporno, neodložno, neoborivo...
U Arhajičkim Misterija kontinenta Mu ili Lemuriji, trebalo je da doživim surovu realnost ove činjenice u rajskim, edenskim svadbama...
Tada sam dobio kao suprugu Veliku Inicijatkinju. Želim se naglašeno odnositi na „drugu polovinu narandže”, na moju ličnu prvobitnu Evu. Tako sam podigao one dve Herkulesove Kolone...
Na ovaj način... O, Bogovi, ponovo sam krunisao Drugog Logosa, Kosmičkog Hristosa u sanktuarijumu moje duše!...
    (Izvod iz XLV-og poglavlja, Tri Planine, V. M. Samael Aun Weor)

Diži se iz blata zemlje, o, veličanstveni čitaoče, da bi spoznao sada i za večnost istinsku sreću i slavu Boga Oca u tvome srcu...
Óscar Uzcategui Q. Večiti Gnstički arhetipovi

linia_final de pagina.png

 

 
    
AddThis Social Bookmark Button
 
< Kosa - simbol Smrti   Mač – simbol Vatre >