Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čak iako bi se Hristos rodio hiljadu puta u Betleemu to ne bi služilo ničemu, ako se ne bi rodio u našem srcu
VOPUS | Gnoza arrow Studije o Duši arrow Sveta Trojica (Trojstvo)

Sveta Trojica (Trojstvo)

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   

sv trojica - a rubljov 2 b.jpgP.: Otac se duplira u Majku Božansku, ali, po vašem objašnjenju, i Binah, Treći Logos, čini da iz njega zrači njegova Božanska Supruga. Tako da, Majtsore, ne razumem...

O.: Ovo je jedna apstraktna tačka gledišta, kažemo mi, koja je zbunila mnogo studenata u ovim vremenima. Ovi su TRIMURTI superteški za pamet i možemo ih zaista razumeti samo na osnovu dobre Intuicije i direktnog mističkog iskustva.

Braća su naviknuta, na primer, da misle na Prvi Logos, Drugi Logos i Treći Logos, odnosno, OTAC, SIN i SVETI DUH. Ali potom dolazi drugo Trimurti, kada se govori o OSIRIS, ISIS i HORUS, i ovde se ponovo zbunjuju, jer, zaista, konverzija jednog Trimurtia u drugo Trimurti ne može se učiniti na osnovu čistog racionamenta. Postoji jedan faktor, u ovoj konverziji Trimurtija, koji je u potpunosti duhovni i koji se može shvatiti, kaptirati, uhvatiti, samo na intuitivan način...

sveta trojica.gifPrvi, Drugi i Treći Logos, u osnovi, to je jedan Logos (nevidlji, iako su tri u jednom) i to je Otac. U unutrašnosti Oca nalazi se Sin i nalazi se Sveti Duh. Kao što se u istinskom Čoveku nalazi v, Duša i Duh, isto tako se u „Starcu Dana" nalazi Sin i Sveti Duh koji formiraju potpunost, celinstvo, jednokupnost.

  U Egiptu, ovaj jedinstven, jednokupan[1] naziva se OSIRIS. Osiris se može duplirati (Ko brani Osirisu da se duplira?). On se može duplirati i tako se duplira u ISIS (Eva uvek izlazi iz Adamovog rebra, kako je gore tako je i dole).

Zašto bi bilo čudno da iz Osirisa, SOLARNOG ADAMA, izađe SOLARNA EVA ili URANIJA-VENUS, njegova žena? Šta može uraditi jedan, ako iz JEDAN uvek izlazi DVA?

                  A sad, iz savršenog jedinstva njih dvoje (Božanskog supruga, a Božanske supruge) rađa se DETE HORUS (Aurus) kojega Majka Božanska nosi u svojim rukama. Ona ga začinje delom i gracijom Svetog Duha, odnosno Trećeg Logosa. Ali treba imati u vidu da, iako je supruga Trećeg Logosa, unutar Trećeg Logosa nalazi se takođe i Drugi i Prvi, zato što, na kraju krajeva, Logos je trijedan[2] i nevidljiv, unitaran, integralan, jednokupan.

Problem je da ne delimo toliko mnogo Logosni trougao, jer Otac, Sin i Sveti Duh jesu jedno, integralno, jednokupno i, uopšte, nazivamo ga „OTAC".

Potrebno je mnogo suptilnosti za razumevanje ovoga, mnogo finoće, mnogo konceptualnog sintetizma, velike intuicije. Konverzija Trimurtija, iz jednog u drugi, to je nešto što daje posla gnostičkom studentu, ali ako malo zaoštrite intuiciju, možete razumeti...

 Samael Aun Weor. Pitanja i Odgovori, odlomak iz Kursa "Gnostička Kabala"


[1] Jednokupan- apstraktno viđenje složene jedinice

[2] Trijedan- tri u jednomSveta Trojca

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Neprestano kretanje   Telo, Duša i Duh. Astralna putovanja >