Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Moramo naučiti da živimo iz trena u tren. Život je večito sad, večita sadašnjost
VOPUS | Gnoza arrow Psihologija i samospoznaja arrow Samo-opažanje, prvi korak za eliminaciju stresa

Samo-opažanje, prvi korak za eliminaciju stresa

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Žena sa napadom stresa

Ako opažamo ljude okolo nas i nas same, videćemo vrlo lako, da se svi mi nalazimo u protivrečnim stanjima, negativnim stanjima, pesimističkim, patimo od straha, mržnje, zavisti itd...sva ova su stvorena na osnovu stresa.  Stres se ne vidi, ne možemo ga dotaći, on je kao električna struja: moći ćemo videti i dotaći žice, ali ne možemo videti struju kao takvu, opažamo i osećamo samo njen efekat.

Možemo reći da je stres neki oblik energije koji se sastoji iz zbira svih sukoba iz naše unutrašnjosti i spoljašnjosti. Imamo na primer:

a)  mentalne sukobe- negativne ili protivrečne misli, brige koje nas pritiskuju;
b) emocionalne sukobe - strah od predpostavljenog, strah pred ispitima;
c) instinktivne sukobe - kada su nam nametnute promene navika kao iseljavanje ili promena radnog mesta, itd.
Sve ovo šteti organizmu i njegovom dobrom funkcionisanju, stvarajući bol u stomaku, slabo varenje, mučnine, anksionosti, glavobolje, itd. Naučnici govore da preko  80% najčešćih bolesti proizilaze iz stresa. 

 Prvi korak za eliminaciju stresa iz našeg života je da ustanovimo njegovo postojanje, odnosno da posmatramo kako se ponaša. Na početku ćemo želeti da ga posmatramo (opažamo). Radi ovoga je potrebno da orijentišemo deo pažnje ka našoj unutrašnjosti, samo-opažaćemo gestove, misli, reakcije, emocije, itd., tako da budemo svesni našeg unutrašnjeg psihološkog stanja. Nastojavajući ovom merom samo-opažanja, malo po malo ćemo otkriti uzrok sukoba iz naše unutrašnjosti. Ovi konflikti proizilaze iz naših psiholoških grešaka, tj. iz pogrešnih stavova i stanja prema nama samim i prema ostalima.

Ove psihološke greške Gnoza naziva psihološke mane (defekti). Posredstvom refleksije i meditacije moći ćemo da ih razumemo, tako da će svako biti u stanju da ih popravi, odstranivši na taj način poreklo stresa i da se tako ponovo uspostavi  unutrašnja ravnoteža.  

Starac-stanje refleksije
End Line
AddThis Social Bookmark Button
 
< Intimna psihoanaliza   NOVAC – fizička potreba i zavisnost >