Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Psihologija i samospoznaja arrow NOVAC – fizička potreba i zavisnost

NOVAC – fizička potreba i zavisnost

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Novac, u današnjem vremenu je poprimio  uveličanu  i neproporcionalnu vrednost zato što, psihološki, zavisimo od njega radi našeg dobrog stanja i raspoloženja.

Ljudsko biće je u svojoj unutrašnjosti mnogo siromašno, izgubilo je vrednosti duše i zbog toga želi da nadoknadi ovo unutrašnje siromaštvo sa spoljnim bogatstvom i tada ima potrebe za novcem i dobrima, radi senzacija i ličnih zadovoljstvima. Zbog toga su novac i materijalne stvari poprimili prekomerni značaj, a ljudsko biće je u stanju da krade, da laže i da eksplotiše u svakom momentu.

Pohlepa i Potreba? - NOVAC

Novac nam hrani sujetu, gordost, oholos, daje nam socijalni prestiž, daje nam sredstva da postanemo moćni. U poslednje vreme se govori da novac ne donosi sreću, ali je održava. Život i fakti bogatih ljudi pokazuju ipak da novac ne održava takozvanu sreću. Onda kada bračna harmonija i duševna ravnoteža nisu prisutne, oni prilaze extremnim sportovima da bi se stimulisao adrenalin, stavivši u opasnost njhove i tuđe živote i citirajuci Dr. Samael Aun Weora, oca gnostičke antropologije „adulter je češći od pranje ruku”.

Novac kao takav nema nikakvu vrednost, on dobija vrednost onu koju mu dajemo mi. Svaki čovek ima tri primarne potrebe i to su hrana, sklonište i odelo, koje treba da obezedi, a za ovo mu je potreban novac. Ali ako zavisimo od novca kako bi imali pestiž, društveni položaj, uspeh, karijeru, onda novac dobija prekomernu vrednost i značaj, te odavde počinje borba za njegovim posedovanjem.

Sa energetske tačke gledišta, novac je neutralan, ali se puni pozitivno ili negativno u zavisnosti od njegovog porekla i upotrebe: ili je zarađen  pravilnim radom ili je dobijen nebirajući sredstva ("prljav novac") radi zarade moći, prestiža, društvenog položaja, itd.

Potreban nam je novac, ova stvar je sigurna, ali je potrebno da  jasno razumemo naš odnos sa ovim. Ni pustinjak a ni pohlepni tvrdica nikad nisu uspeli da razumeju koja je naša pravilna ophođenost sa novcem. Kad duboko razumemo da novac treba da se vrti (nije napravljen da leži na nekom bankarskom računu), kad razumemo da je cilj novca taj da nam obezbedi one tri fizičke primarne potrebe-zdravu i pravilnu ishranu, pristojnu kuću ili konforan apartman, odelo u okviru pristojnosti-onda mu nametnemo inteligentnu granicu i neće više imati prekomerni značaj koji ima kada je psihološka potreba.

Trebamo napraviti razliku između momentalne fizičke potrebe i psihološke zavisnosti od novca i materialnih stvari. 

Pohlepa i Potreba? - NOVAC
Psihologie - Banul
AddThis Social Bookmark Button
 
< Samo-opažanje, prvi korak za eliminaciju stresa