Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina

Pade Vavilon

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

«Posle ovoga videh drugoga anđela kako silazi sa neba, koji je imao veliku vlast, i zemlja bi obasjana njegovom slavom.» (Ap. 18: 1).

«I povika snažnim glasom govoreći: pade, pade veliki Vavilon [perverzna civilizacija ove rase], i posta demonsko prebivalište i sklonište svih nečistih duhova, i sklonište svih nečistih ptica, i sklonište svih nečistih i mrskih zveri, » (Ap. 18: 2) Ptice zločina, orlovi rata, ptice grabbljivice i ptice mržnje, itd.

«jer su od strasnog vina njegove fornikacije pili svi narodi, i carevi zemaljski [moćnici sveta] s njom su fornicirali, i trgovci zemaljski obogatiše se od njegove silne raskoši.» (Ap. 18: 3). Pade Vavilon

 «I čuh drugi glas sa neba kako govori: iziđite iz njega, narode moj [ljiudi sa inicijacijom u Hrističkim Misterijama], da ne budete učesnici u njegovim gresima i da ne primite od njegovih zala.» (Ap. 18: 4).

A oni pravedni biće tajno izvedeni iz ove velike tvrđave. I uoči velike kataklizme biće odvedeni interplanetarnim brodovima.

Poginuće perverzni stanovnici sveta «jer gresi njegovi dopreše do neba i Bog se seti njegovih nepravednih dela.» (Ap. 18: 5).

Oni pravedni živeće na drugoj planeti sve vreme dok će Zemlja trpeti veliku geološku transformaciju. Kasnije oni će se vratiti u ovaj svet da bi oformisali Šestu rasu. Od Velikog Vavilona preostaće pepeo i krv.

«Uzvratite joj kako je ona vama uzvraćala i vratite joj dvostruko po delima njenim; u čašu, u koju je ona utočila, vi joj utočite dvostruko. Koliko se sama proslavila i odala raskoši, toliko joj dajte muka i žalosti; jer ona govori u svom srcu: sedim na prestolu kao carica i nisam udovica i žalosti neću videti!» (Ap. 18: 6, 7).

«Zato će u jedan dan doći njena zla: smrt i žalost i glad, i biće spaljena vatrom, jer je silan Gospod Bog koji je osudi.» (Ap. 18: 8). Velika Prostitutka sakupiće plod svojih zlih dela. Ko seje munje, žnjati će oluju. Ovakav je zakon. Velika Prostitutka žnjati će plodove njenih zlodela.

Velika Prostitutka biće izgorena vatrom atomskog rata i kosmičkom vatrom koja će planetarnom kolizijom pretvoriti svet u vatrenu masu i vodenu paru.

Sve će se ovo ispuniti u Novoj Eri Vodolije. Pre finalne kataklizme videćete zastrašujuće stvari. Vatikan će biti uništen. Veliki gradovi sveta biće svedeni na pepeo, krv i ruševine, novac neće imati vrednost, a ljudska bića će se ubijati za krišku hleba. Veliki Vavilon pretvoriće se u prah.

«I zaplakaće i zakukaće za njim carevi zemaljski [moćnici zlata i srebra; baroni nafte i orlovi rata] koji su fornicirali s njom i uživali u njenoj raskoši, kad vide dim njenog spaljivanja. Zbog straha od njegovih muka stojeći izdaleka [pokušavajući da izbegnu katastrofu] govoriće: jao, jao veliki grade Vavilone, silni grade, u jedan čas dođe tvoj sud!» (Ap. 18: 9, 10).

«I trgovci zemaljski plakaće i kukaće za njim, što robu njihovu niko više ne kupuje, tovare zlata i srebra i dragog kamenja i bisera i platna i porfire i svile i skerleta i svakog mirisnog drveta i svake posude od slonovače i svake posude od najskupocenijeg drveta i od bronze i gvožđa i mramora, i cimeta i balsama i kada i mira i tamjana i vina i ulja i belog brašna i pšenice i marve i ovaca i konja i kola i telesa i duša ljudskih.» (Ap. 18: 11-13). Trgovci zemaljski trguju čak i ljudskim dušama.

«I voće, koje je želela tvoja duša, otide od tebe, i svako obilje i svaki sjaj propade ti i više se neće naći.» (Ap. 18: 14). Sve će okončati atomski rat.

U vreme dolaska finalne katastrofe «Koji su ovim trgovali i obogatili se stojaće izdaleka [bežaće iz gradova] zbog straha od njegovih muka, plačući i naričući, i govoriće: jao, jao veliki grade [moderna civilizacija], obučen u platno i porfiru i skerlet, i nakićen zlatom i dragim kamenom i biserom!,» (Ap.18: 15, 16).

«jer u jedan čas opuste toliko bogatstvo. I svaki krmar i svaki moreplovac i mornar i svi koji rade na moru stadoše izdaleka i vikahu gledajući dim njegovog spaljivanja, govoreći: ko je bio kao ovaj veliki grad?!» (Ap. 18: 17, 18).

Pade Vavilon«I baciše prah na svoje glave i vikahu plačući i naričući, i govorahu: jao, jao veliki grade, u kom se obogatiše svi koji imahu lađe na moru - od njegovog skupocenog imanja, jer opuste u jedan čas [čas Karme i kazne].» (Ap. 18: 19).

«Veselite se nad njim, nebo i vi sveti, i vi apostoli, i vi proroci, jer vas Bog osveti na njemu.» (Ap. 18: 20).

Munja Kosmičkog suda udariće onu perverznu civilizaciju guja i neće biti spasa.

«I jedan snažan anđeo podiže kamen, velik. kao mlinski kamen [filozofski kamen], i baci ga u more [hrističko seme] govoreći [zapečaćeno je proročstvo]: ovakvim zamahom biće bačen veliki grad Vavilon [moderna civilizacija] i neće se više naći. (Ap. 18: 21).

«I glas pevača uz kitar i muzičara i frulaša i trubača neće se više čuti u tebi, i nikakav umetnik ni od kakve umetnosti neće se više naći u tebi, i glas mlina neće se više čuti u tebi!» (Ap. 18: 22).

«i svetlost svetiljke neće više svetleti u tebi, i glas mladoženje i neveste neće se više čuti u tebi; jer tvoji trgovci behu zemaljski velikaši [veliki baroni biznisa], jer su tvojim čaranjem dovedeni u zabludu svi narodi.» (Ap. 18: 23).

Zlatno tele je vračanje, idolatrija je vračanje, skepsa i dijalektički materijalizam jesu vračanje. Eksplotacija duša je vračanje, crna magija i čaranje jesu vračanje, itd.

 Zbog svega ovoga biće uništena Velika Vavilonija, majka svih fornikacija i zemaljskih rugoba.

«I u njemu se nađe krv proroka i svetih i svih koji su zaklani na zemlji.» (Ap. 18: 24).

 

Samael Aun Weor. Poruka Vodolije, pogl. 29.

linia_final de pagina.png

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Biblijska proročanstva 2. deo   Sveti Prorok Ilija >