Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Proročanstva arrow Biblijska proročanstva 2. deo

Biblijska proročanstva 2. deo

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Danteova barka, Apokalipsa, Biblijska proročanstvaJoelo 2, 28-31:
 I posle ću izliti duh svoj na svako telo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare.

 I na sluge ću i na sluškinje u one dane izliti duh svoj;
 
 I učiniću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima.
 
Sunce će se pretvoriti u tamu i mesec u krv pre nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji.
 
Isaja 13, 6-13:
 Ridajte, jer je blizu dan Gospodnji; doći će kao pustoš od Svemogućeg.
 
Zato će svaka ruka klonuti, i svako srce čovečje rastopiti se.
 
 I oni će se smesti, muke i bolovi spopašće ih, mučiće se kao porodilja, prepašće se jedan od drugog, lica će im biti kao plamen.
 
 Evo, ide dan Gospodnji ljuti s gnevom i jarošću da obrati zemlju u pustoš, i grešnike da istrebi iz nje.
 
 Jer zvezde nebeske i prilike nebeske neće pustiti svetlost svoju, sunce će pomrčati o rađanju svom, i mesec neće pustiti svetlost svoju.
 
 I pohodiću vasiljenu za zloću, i bezbožnike za bezakonje; i ukinuću razmetanje oholih, i ponos silnih oboriću.
 
 Učiniću da će čovek više vredeti nego zlato čisto, više nego zlato ofirsko.
 
  Zato ću zatresti nebo, i zemlja će se pokrenuti sa svog mesta od jarosti Gospoda nad vojskama i u dan kad se raspali gnev Njegov.
 
Isaja 24, 17-23:
 Strahota i jama i zamka pred tobom je, stanovniče zemaljski!
 
 I ko uteče čuvši za strahotu, pašće u jamu; a ko izađe iz jame, uhvatiće se u zamku; jer će se ustave na visini otvoriti i zatrešće se temelji zemlje.
 
 Sva će se zemlja razbiti, sva će se zemlja raspasti, sva će se zemlja uskolebati.
 
 Sva će se zemlja ljuljati kao pijan čovek, i premestiće se kao koliba, jer će joj otežati bezakonje njeno, te će pasti i neće više ustati.
 
 I u to će vreme pohoditi Gospod na visini vojsku visoku i na zemlji sve careve zemaljske.
 
 I skupiće se kao što se skupljaju sužnji u jamu, i biće zatvoreni u tamnicu, i posle mnogo vremena biće pohođeni.
 
 I posramiće se mesec i sunce će se zastideti kad Gospod nad vojskama stane carovati na gori Sionu i u Jerusalimu, i pred starešinama svojim proslavi se.
Antihrist, Biblijska proročanstva
 
Matej 13, 38-43:
 A njiva je svet; a dobro seme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla;
 
 A neprijatelj koji ga je posejao jeste đavo; a žetva je posledak ovog veka; a žeteoci su anđeli.
 
Kao što se dakle kukolj sabira, i ognjem sažiže, tako će biti na kraju ovog veka.
 
 Poslaće Sin čovečiji anđele svoje, i sabraće iz carstva Njegovog sve sablazni i koji čine bezakonje.
 
 I baciće ih u peć ognjenu: onde će biti plač i škrgut zuba.
 
 Tada će se pravednici zasjati kao sunce u carstvu Oca svog. Ko ima uši da čuje neka čuje.
 
Matei 24, 29:
I odmah će po nevolji dana tih sunce pomrčati, i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se.
 
Marko 13, 7-8:
A kad čujete ratove i glasove o ratovima, ne plašite se; jer treba da to bude; ali to još nije posledak.
 
 Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo; i zemlja će se tresti po svetu; i biće gladi i bune. To je početak stradanja.
 
Marko 13, 19-20:
 Jer će u dane te biti nevolja kakva nije bila od početka stvorenja koje je Bog stvorio do sad, i neće ni biti.
 
 I da Gospod ne skrati dane niko ne bi ostao; ali izabranih radi, koje izabra, skratio je dane.
 
Apostolska dela 2, 17-21:
I biće u poslednje dane, govori Gospod, izliću od Duha svog na svako telo, i proreći će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši videće utvare i starci vaši sniće snove;
 
 Jer ću na sluge svoje i na sluškinje svoje u te dane izliti od Duha svog, i proreći će.
 
 I daću čudesa gore na nebu i znake dole na zemlji: krv i oganj i pušenje dima.
 
 Sunce će se pretvoriti u tamu i mesec u krv pre nego dođe veliki i slavni dan Gospodnji.
 I biće da će se svaki spasti koji prizove ime Gospodnje.
Mikelanđelo. Zadnji sud

Joilo 2, 30-31:
I učiniću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima.
 
 Sunce će se pretvoriti u tamu i mesec u krv pre nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji.
 
Dela apostolska 2, 19-20:
 I daću čudesa gore na nebu i znake dole na zemlji: krv i oganj i pušenje dima.
 
Sunce će se pretvoriti u tamu i mesec u krv pre nego dođe veliki i slavni dan Gospodnji.
 
Danilo 12, 1-3:
 A u to će se vreme podignuti Mihailo, veliki knez, koji brani tvoj narod; i biće žalosno vreme, kakvog nije bilo otkako je naroda do tada; i u to će se vreme izbaviti tvoj narod, svaki koji se nađe zapisan u knjizi.
 
 I mnogo onih koji spavaju u prahu zemaljskom probudiće se, jedni na život večni, a drugi na sramotu i prekor večni.
 
 I razumni će se sjati kao svetlost nebeska, i koji mnoge privedoše k pravdi, kao zvezde vazda i doveka.
Crăciunul inimii
 
 
AddThis Social Bookmark Button
 
< Biblijska proročanstva   Pade Vavilon >