Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Stablo Života je Biće i predstavljeno je u našem fizičkom telu preko kičme; njegova kobna senka jeste JA (Ego). Ljudi smatraju senke kao realnost
VOPUS | Gnoza arrow Proročanstva arrow 2012. Sujeverje ili Realnost?

2012. Sujeverje ili Realnost?

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
2012 SUJEVERJE ILI REALNOST? proročanstvaO proročanstvima se ponovo govori na prvim stranicama dnevnika; u društvu zahvaćenom skepticizmom i gde se koristi iskljičivo informacija senzacionalističkog tipa da bi privukla audienciju ili “mušteriju” kako bi direkno ili indirekno prodavala.

Danas, imajući u upotrebi tako brze i promenljive informacije, ljudsko biće se nalazi u ulozi jednostavnog posmatrača, iz spoljašnjosti manipulisanog. Spoljne percepcije totalno uslovljavaju naša dejstva. Jasni primer je sadašnji slučaj svinjskog gripa. Plaše nas konstantno svim mogućim sredstvima. Tačna reakcija ovog medijatiziranog straha videće se ove jeseni, kada ćemo svi tražiti vakcinu da bismo “sprečili” grip.

Svake godine umiru desetine hiljada osoba što je kao direktna ili indirektna posledica normalnog gripa, ali ovo više nije neka vest.

2012 SUJEVERJE ILI REALNOST? proročanstvaAko bi se kritički postavili, mogli bi se upitati: “Da li je vakcina efikasna? Da li je ovo preventivni metod ili su i vakcina i svinjski grip ustvari afera? Kakvo je poreklo gripa - prirodno ili veštačko? Da li se u pozadini vakcine skrivaju namere da se slabi ljudski imunitet i da bi se tako postiglo, u buduće vreme, smanjivanje ljudske populacije, kako neki pričaju?”
 
Nećemo se uvlačiti u sve ove polemike jer nije zadatak ovog članka; ali za istinu želimo da bude jasno da se iza svakog pitanja nalazi odgovor koji bi nas mogao iznenaditi i ovo bi nam dozvolilo da razumemo nekoliko antičkih proročanstava koja nam govore o radikalnim izmenama koje se približavaju našem voljenom supranaseljenom svetu.

Da li ste možda bili u Latinskoj Americi i tamo pili kokosovo mleko ili sveži voćni sok? Zašto se nisu uvezli ovi običaji, nego za razliku, eksportuje se coca-cola puna hemikalija koje vara ukus i koja čini da se i komad mesa rastvori u njoj, ili moderne pijaće vode pune hemijskih elemenata, radi stvaranja pitkosti? Ili, da li je moguće da sada našim željama nije dovoljna čista voda koju smo pili milenijumima? Šta nam se dešava?

2012 SUJEVERJE ILI REALNOST? proročanstvaIza svega stoje želje i ambicije koje rukovode svetom, trgovinom; i uslovljavaju naše percepcije (propagandama) i, kao posledica: uslovljavaju našu psihu, naša dejstvovanja i našu volju. Odustali smo da budemo slobodni, u najdubljem smislu reči.

Verovatno ćete reći da u ovom članku ne govorimo o proročanstvima, ali baš o toj činjenici je reč jer su ova već realnost u našem svetu, zato što nam proročanstva kazuju da će stići vremena  kada će čovek eksplotisati čoveka, kada će izgubiti slobodu i kada će postati rob sopstvenih poroka.

Čovek star 43 godine, Evropljanin, umire ovih dana u bordelu za vreme seksualnog čina; bio je oženjen i imao je dvoje dece. Njegovi su prijatelji nastojavali da njegova supruga ne dozna o okolnostima njegove smrti. Ništa od toga nije transcendentalno, ali nam dozvoljava da ponovo reflektujemo o našim životima. Dnevno, više od 1,5 miliona ljudi neke zemlje kupuje seks. Zašto živimo skrivajući se? Zašto varamo i zašto sami sebe zavaravamo? Koji je zadatak našeg života? Da li je to psihološko zavaravanje ili je preče razumevanje naše sopstvene realnosti i bežanje iz našeg sopstvenog psihološkog ropstva? Vladamo li mi nad svim onim što radimo i onim što nam se događa?2012 SUJEVERJE ILI REALNOST? proročanstva

Tibetanci govore u svojoj milenijumskoj filozofiji da se ljudsko biće sastoji iz psihološke višestrukosti, ili drukčije rečeno: u svakom momentu dana naše misli, osećanja i dejstva rukovode različiti pshihološki elementi i želje, koje nosimo u našoj unutrašnjosti.

U stvari, dobrom posmatraču nisu potrebna proročanstva kako bi razumeo da ljudsko biće gubi svoje humane i socijalne vrednosti.
 
Zašto smo u našim danima stigli da tako uradimo da se život i društvo obrće više oko ekonomskih aspekata, nego oko duhovnih i transcendentalnih? 

Proročanstava ima mnogo i vrlo različitih i postepeno ćemo ih postaviti na web stranicu VOPUS:

•  Asteški kalendar, Solarni kamen  Proročanstvo Majaša sa datumom Katum 13 (datum o kom eksperti govore da se poklapa sa 2012. godinom);
•    Proročanstvo Asteka, obeležene na Sunčevom Kamenu;
•    Melkisedekovo, Kralja Sveta ;
•    Devičino ( Fatima, Lourdes...);
•    Biblijska proročanstva ;
•    Proročanstva Sv. Malakije ;
•    Proročanstva Nostradamusa; itd. 

Sva ova govore da u vremenima kraja ili promena, doći će do ljudske dekadencije, kada će se čovek osećati pun samoga sebe i jak, i da će zaboraviti na božanstvo (kako se već dešava u našim danima u nauci, u politici,...) ali koji će, u isto vreme biti okrutan i nemilosrdan sa svojima i sa svojim bližnjima. Vidimo kako nasilje raste sve više i više u svim sektorima društva; vidimo kako smo zainteresovani za smrt nekog “zapadnjaka” zbog svinjskog gripa, ali smo totalno INDIFERENTNI prema smrti hiljade deca i žena od gladi, žeđi, kolere ili nedostatka vakcine, koja košta nekoliko centi... 2012 SUJEVERJE ILI REALNOST? proročanstva

Kad u našim zemljama postoji potražnja za posao, tražimo radnu snagu emigranata; kada se završi radnja i nastupi kriza želimo da ih šutnemo i bivamo rasisti. Sa „firmama”, „poslovima” i našim vladama odlazimo u druge zemlje da ih kolonizujemo i da eksplotišemo njihove prirodne i ljudske resurse jer je ekonomičnije...Za njih nije važna kontaminacija ili eliminacija fundamentalnih prirodnih resursa ili zlostavljanje stanovništva, ono što za njih znači je likvidacija te i te firme ili osobe SADA! Dobit je jedina važna stvar...Budućnost nas uopšte ne zanima... i budućnost je već tu! Posledice ovih stavova bile su i nastavljaju da budu: kontaminacija, porast temperature, opustinjavanje, ratovi, klimatske promene, glad, siromaštvo, masovne emigracije, bolesti... Naravno, gospođe i gospodo, da su se proročanstva počela strogo ispunjavati. Naši “napori” su ovome doprineli!

Na Vopusu ne vodimo politiku ali želimo da budemo svesni onoga što se dešava u našem svetu. Gnoza nam dopušta da budemo analitički posmatrači i da možemo razumeti: šta i ko je stvorio sadašnju svetsku situaciju. To je ljudsko biće, njegov ego i nedostatak njegove ljubavi. I kako se ovi uzroci mogu vrlo teško promeniti zbog ljudskog egoizma, mehaničnosti čoveka i nedostatka svesti, i zbog entropije u koju je čovečanstvo potonulo, sada je momenat da ono što su profeti predvideli, postane realnost.
 
2012 SUJEVERJE ILI REALNOST? proročanstva
Elementoterapia
AddThis Social Bookmark Button
 
< Profeti i predskazivači (gatari)   Melkisedekovo proročanstvo >