Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Slobodna esencija poklanja nam intimnu lepotu; iz ove lepote zrači potpuna sreća i prava ljubav
VOPUS | Gnoza arrow Proročanstva arrow Profeti i predskazivači (gatari)

Profeti i predskazivači (gatari)

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   

Jer likovi (terafimi) govore ništavilo i vrači vide laž i govore zaludne sne, teše taštinom; zato otidoše kao stado, i ojadiše se, jer ne beše pastira.

Stih. 2. Gl. 10. ZAHARIJA

Profeti i predskazivači (gatari)- Eliphas Levi

Treba da razlikujemo predskazivače i profete.

Eliphas Levi kaže sledeće:
Predskazivač (na španskom Adivino) dolazi od reči divinaris, divinus, što bi značilo biti sa divinitetom". Ali je iguman Alfonso Luis Constant zaboravio slovo A koje stoji ispred reči "divin".

Gramatika kaže sledeće:„A" je rečca koja pokazuje odvajanje, udaljavanje. Teo, znači Bog, a ako stavimo ispred rečcu A, stvaramo reč ATEO, sa kojom nazivamo onog koji ne veruje u Boga. Predskazivač (Adivino), predstavlja tačno suprotno Divinitetu, odnosno diabolično. Apolitičar znači  nepolitičar.

Ako pažljivo čitamo Bibliju, nećemo naići nijednu povoljnu reč za gatara.

Kada je car Navuhodonosor pozvao magove, astrologe, predskazivače i iluzioniste da bi mu rastumačili san o kipu, nije bilo nijednog predskazivača da mu otkrije ovaj Arkanum (tajnu), ali jedan božiji profet odazove se pred carem i reče: Tajnu koju car ište ne mogu kazati caru mudraci ni zvezdari ni vrači ni gatari". "Nego ima Bog na nebu koji otkriva tajne i javlja caru Navuhodonosoru šta će biti do kraja.”

Profeti i predskazivači (vračari)- DaniloOvo je izvod iz drugog poglavlja Danilove knjige, i poziva nas na meditaciju.

Danilo, profet živog Boga, jedini je koji je mogao otkriti Navucohodonosorov san.
 
Gatari su mračni vidovnjaci, crni su magovi.
 
Profeti (proroci) su vidovnjaci svetlosti, beli su magovi.
 
Gatari vide slike iz pakla, i sanjaju snove iz pakla, sa kojima predviđaju događaje koji mogu da se ne ispune, jer  se ne dešava da se uvek kristaliziraju u fizičkom svetu mračne slike pakla.
 
Mračne slike iz pakla su stvarno u paklu, ali se ne kristaliziraju uvek u fizičkom svetu.
 

Profeti su ultravidoviti svetlosti, Božji ljudi prosvetljeni Svetim Duhom, i njihova predviđanja su tačna jer su njihove žlezde, pituitarna i pinealna, u celini iluminirane sakralnom vatrom.

Chele" (učenici) Belog Bratstva početnici su, učenici su prorokovi, i zato mogu služiti kao prorokovii kuriri, i mogu prenositi ljudima reči svetih Majstora.

Da bi bio prorok potrebno je primiti Svetog Duha.
 
Ipak, učenici Bele Lože vesnici su prorokovi i učenici prorokovi.

Profeti i predskazivači (vračari)i - Perugino: Sveti Duh

Bezvredni snovi su snovi pakla. Snovi svetlosti pripadaju svetlosti...

Postoje jerarhije među profetima...

Iluminacija se postiže malo pomalo, zato što priroda ne čini skokove". U svemu postoje nivoi i nivoi, stepeni i stepeni...

Postoji vidovnjak nad vidovnjacima i prorok nad prorocima. Vidovnjak nad vidovnjacima je INTIMAN, a prorok nad prorocima je Intiman. 

Profeti i predskazivači (vračari) - Zaharija-MichelangeloSvetlosne vizije naših učenika dolaze od Belih Jerarhija. I pored ovog, ako naši učenici prihvate fornikaciju i izbiru crni put, udaljuju se od puta profeta, i pretvaraju se u gatare.

Onda su njihovi snovi pakla, ništavni snovi, i njihova mračna predviđanja  propadaju na žalostan način, stvarajući u njima konfuzije i sramotu.

Profeti su Časni Majstori BELE LOŽE.

Gatari su crni magovi, mračni vidovnjaci, profeti Baala, koji se hrane za Jezabelovim stolom i predaju fornikaciju...

Naši učenici treba da slede put savršenstva, treba da budu čisti, tako da čist kristal njihove imaginacije bude savršeno ogledalo, u kom da se reflektuju sve vredne slike Univerzalne Vatre.
 
Sve nečiste misli, sve mržnje, sve zavisti, ljubomore, sva zala, itd., prljaju čist kristal ultravidovitosti, pretvarajući naše sledbenike (učenike) u vidovnjake senki, u vračare (predskazivače).

 
Samael Aun Weor, Vatrena ruža, Pogl. XXV Predskazivači i gatari"

Profeţi şi ghicitori
AddThis Social Bookmark Button
 
< Poruka Vodolije ili Razotkrivena Apokalipsa   2012. Sujeverje ili Realnost? >