Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost
VOPUS | Gnoza arrow Praktična Gnoza i Meditacija arrow Astralna Projekcija (dupliranje)

Astralna Projekcija (dupliranje)

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Astralno Dupliranje (Projekcija)
... u unutrašnjim svetovima, u Četvrtoj dimenziji, gde će se neodoljivo projektovati njegov astral, budiće totalno svest, tj., shvatiće svoja neobična iskustva u tim svetovima.
Duša putuje svaku noć, za vreme sna, dok fizičko telo ostaje u krevetu u četvrtoj dimenziji ili astralnom svetu. Ova se pojava naziva astralno dupliranje. Na žalost ovo se dupliranje dešava nesvesno. Pojave i iskustva koja doživljavamo u ovoj dimenziji, ljudi nazivaju uopšte: snovima. Praktikujući razne „ključeve“ koje Gnoza daje, kako bi se na svestan način astralno duplirali, ovi „snovi“ mogu postati realnost i na ovaj način možemo putovati na različita mesta planete, možemo dozivati superiorna bića koja nas mogu instruisati i učiti o velikim tajnama života i smrti, itd.

Radi ovoga pokazaćemo vam određene „mantre“ koje nam omogućuju razvijanje sposobnosti, svesnog i po volji, dupliranja u Astralu. „Mantra“ znači „moćna reč.Astralno Dupliranje (Projekcija)

Gnostička Nauka tvrdi da zvuk stvara vidljive tangentne efekte kako u trodimenzijskom svetu tako i u višim dimenzijama prirode. Blaga reč smiri gnev; ironična reč prouzrokuje mnogo osećanja onome ko je sluša. Prema tome, reč je „causa causorum“ (pravi uzrok) ukupne kreacije. Sa pravom je apostol Jovan rekao: „Na početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Sve je kroz Nju postalo i bez Nje ništa nije postalo što je postalo...“. Korisno je da znamo da su mantre reči od velike moći. Vibracije ovih reči, ovih slova (zvukova), ovih višestrukih kombinacija zvukova, bude latentne moći ljudskog bića.

Učićemo ljubaznog čitaoca da uz pomoć nekoliko praksi uđe svesno u Astralni Svet.

Mantra EGIPTOMistička  levitacija, Elena Ghita, Leteći ka Svetlosti


Moć za svesni izlazak u astralno telo dobija se dnevnim mantraliziranjem, u toku jednog sata, sakralne mantre EGIPTO. Samoglasnik "E" čini da vibrira Tiroida (Štitasta žljezda) i pospešuje okultnu čujnost (ultra čujnost). "G" budi čakru jetre i tada, kada ova čakra dostiže svoj potpuni razvoj, čovek može ući u telo i izaći iz tela kad god to poželi. Samoglasnik "I" kombinovan sa zvukom "P" razvija ultraviđenje i moć izlaska u astralno telo kroz Brahmin prozor, a to je Pinealna žljezda. Zvuk "T" impaktira samoglasnik "O", čvrsto povezan sa čakrom srca i tako čovek dobija snagu da se odvoji od pleksusa i da izađe u astralno telo.
 
Pravilno izgovaranje mantre je ovako:

 
EEEEEEEEEEEHHHHHHHHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPTOOOOOOOOO…

Ova mantra doprinosi potpunom razvoju čakri koje su u vezi sa dupliranjem astralnog tela i tako učenik stiže do moći da uđe u fizičko telo i izađe iz fizičkog tela po volji.
 

Mantra FARAON

 
Učenik treba zadremati dok izgovara mantru FARAON, deleći je na tri sloga ovako:
 
FAAAAAAAA - RRRRRRRAAAAAAAA - OOOOOOONNNNNNN
 
Učenik treba da se ispruži, horizontalno, sa licem prema gore. Dlanove ispruženih ruku postaviće, opuštene, na površinu kreveta; kolena su savijena, gore i stopala odmaraju na krevetu. Celo telo treba da bude opušteno, deo po deo. Tako postavljen, učenik treba da zadrema i, duboko udišući, vokaliziraće (pevati) mantru FARAON. Neizbežno, učenik, uspavan, izaći će iz fizičkog tela, ne znajući ni momenat, a ni kako je to učinio. Već u unutrašnjim svetovima, u Četvrtoj dimenziji, gde će se neodoljivo projektovati njegov astral, budiće totalno svest, tj., shvatiće svoja neobična iskustva u tim svetovima.

Majstor Huiracocha savetovao je kod ove prakse da se sagoreva neka mirisava trava, tamjan ili da se zamiriše prostorija nekim dobrim parfemom.

Savetujemo da se vokalizuje (izgovara, peva) mentalno. Učenik treba da zadrema pevajući ovu mantru sa imaginacijom i voljom koncentrisanom na Egipatskke Piramide. Traži se vežbanje i mnogo strpljenja. 

 

Bibliografija: dela SAMAEL AUN WEORA


Astralno Dupliranje (Projekcija), astralno telo

Dedublarea Astrală, mantra, vise lucide
AddThis Social Bookmark Button
 
< Suzbijanje Entropije   Post kao ezoterička disciplina >