Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Vera je Čista spoznaja, neposredna eksperimentalna mudrost

Suzbijanje Entropije

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
 Meditacija P.: Kako se može direktno suzbiti entropija u kućnom ambijentu ili u društvu?
O.: Majstor (Samael Aun Weor) objašnjava činjenicu da entropija proizvodi takozvanu lunarnu hladnoću. Lunarna hladnoća je hladnoća indiferencije, jeste hladnoća koja zamrzava naše čežnje za oslobađanje, čežnje prema unutrašnjoj revoluciji. Onda, budući da je sistem u kome danas živimo pogotovo entropičan, treba da se borimo u  kući, kako se ne bi zarazili. Suzbijanje Entropije. Eva Raita, Anemone - Temišvar-2007
Majstor tvrdi: “treba da prekinemo hladnoću doma sa cvećem, naprimer”. Cveće u kući udaljuje lunarnu hladnoću mehaničnosti XXI veka i daje notu uzvišene emocije u dotičnoj kući. Dobra muzika velikih majstora prekida entropiju u domu u kome se gospodin, koji celog dana zapoveda, naziva televizor- koji je entropija. Onda, ako želimo da presečemo entropiju u našem domu, nužno je da imamo prijatnu sredinu u našoj kući, treba da sagorevamo tamjan u našem domu radi privlačenja duhovnih sila, treba da  se koristitimo lepotom kao elementom koji nas bodri da tražimo višu harmoniju, treba da vodimo računa o našim rečima kako ne bismo stvorili disharmoniju u ambijentu, jer reč stvara. Moramo voleti red, nered je u srodstvu sa entropijom, u stvari leš koji se razlaže, ćelijska je entropija. Onda, neuredna kuća je kuća puna entropije, jer niko ne želi da je prekine. Tada, ako želimo da je prekinemo, treba da počnemo sa ovim malim stvarima i svemu ovome da nadovežemo naše duhovne prakse, rune , gimnastiku iz lamaserije, zodijačke vežbe, vokalizaciju (mantralizaciju), relaksaciju (popuštanje), meditaciju; sve ovo nam dozvoljava da stvorimo sopstvenu dinamiku, koja će nas udaljiti od mračnih atoma entropije.
Oskar Uskategi. Phoenix 6/2007
AddThis Social Bookmark Button
 
< Kako da se izleči Moralna bolest?   Astralna Projekcija (dupliranje) >