Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Teško čoveku koji se izjednačuje sa pameću, zato što gubi Intimnog i završiće u Provaliji
VOPUS | Gnoza arrow Tajne Života arrow Gnoza i Eskatologija

Gnoza i Eskatologija

Štampaj E-pošta
Autor Oscar Uzcategui   
P.: Recite, molim vas, kakvo mišljenje ima Gnoza o smrti?
O.:
Gnoza tvrdi da je smrt zakon. Rodili smo se da bi umrli, kaže narodna tradicija. Smrt je zbir i razlika frakcija. Kada naiđe smrt, gubimo fizičko telo i ostaju samo pozitivne ili negativne vrednosti koje smo zaslužili. 

Gnoza i Eskatologija, Paklovi, infernus, AMENTIP.: I šta će se sa nama desiti, gde idemo posle smrti?
O.: Kada umremo tri stvari odlaze u grob: Fizičko telo, Eteričko telo i Personalitet. Fizičko telo će se dezintegrisati, a u istoj meri će se dezintegrisati i njegov vitalni (životni) fond ili Eteričko telo. Personalitetu je potrebno više vremena za dezintegraciju. On luta po groblju. On je taj što se pojavljuje, ponekad, na pojedinim mestima i ljudi, uplašeni, beže, govoreći da su videli utvaru. Personalitet je taj koji poseduje medijuma u pojedinim seansama spiritizma, u suštini nije mrtvac. Događa se to jer personalitet ima neki svoj sopstveni život kojeg smo mi ubrizgali tokom naše egzistencije. Personalitet se ojačava sa uzdisajima rodbine koja oplakuje, danima, mrtvaca. Ojačava se još i kada posećujemo grob preminulog. Postoje vrlo jaki Personaliteti, uključujući i one iz prethodnih vekova, koji se još menifestuju na pojedinim mestima. Ali, na kraju će se jednoga dana dezintegrisati.

P.: Sta se ustvari dešava sa mrtvacom?
O.:
Dakle, mrtvac ostaje udubljen u četvrtu dimenziju i tamo ga traže i nalaze angeli smrti da bi ga odveli pred najvišim tribunalom Velikog Zakona.

P.: Jesu li ovi angeli smrti isto oni, koje su ponekad pojedine osobe viđale pre smrti, sa kosom i skeletskim izgledom?
O.:
Tako je. Ali su ti anđeli u stvari neiskaziva lica sa mnogim vrednostima koja rade u radijusu Smrti. Spektralan izgled, koje su pojedine osobe videle, duguje uniformi koju ponekad koriste. Kosu koriste za presecanje kordona koji povezuje Dušu osobe sa njenim trodimenzijskim Fizičkim telom, kada naiđe momenat smrti. Oni seku tu nit srebrnaste boje u času kada trebamo umreti, ni pre ni posle.

Veliki Zakon, Anubis, Sudstvo, MaatP.: Da li je ta nit poznata Antakarana o kome je pričao onaj pisac tibetenske tematike po imenu Lobsang Rampa?
O.: Tako je, prijatelju. Ova je nit srebrnaste boje što sjaji u Astralnoj atmosferi. Svaka osoba ima svoju. Hoću još reći da u času smrti, za vreme agonije, svaka se osoba suočava sa prvim sudom. Ovo suđenje se dešava kada osoba počinje da vrlo brzo doživljava scene iz svog života, sve joj prolazi kroz pamet, sećanja mnogih jučerašnjih dana nastaju da budu ponovo doživljavana u pameti onoga koji je u agoniji. Zatim, u astralnoj atmosferi mrtvaca vode anđeli smrti do Velike palate Velikog zakona i tamo mu sude Božanske Jerarhije. Osobi se sudi u skladu sa svojim delima. Ako je osoba činila mnogo dobrih dela najverovatnije će zaslužiti određeni odmor u višem astralnom svetu, mesto za odmor mrtvih. Ako nije učinila mnogo dobrih dela, najverovatnije da će se ponovo vratiti u ovu dolinu plača, a to je ovaj trodimenzionalni život.

P.: Ali, slušajte, zašto Vi nazivate život dolinom plači?
O.:
Zato što, vidite li vi, ovde skoro uvek dolazimo da platimo dugove koje smo nakupili u drugim egzistencijama. Bićete saglasni sa mnom oko činjenice da, naprimer, hiljade Afrikanaca u ovom času žive u dolini plača, je li istina? Isto tako, mi koji živimo u zapadnom svetu, živimo na raspolaganju zakona, zakona i još više zakona. Ili tražeći posao, ili da plaćamo račune za struju, za telefon, za kola, ili da tražimo namirnice za nas i za našu decu, ili nam se razbolelo dete i treba da tražimo lekove, ili nam je umrla supruga, ili je naša zemlja u ratu sa drugom, itd., itd. Zato nazivamo život dolina plača, jer je više momenata nesreće nego momenata mira i stalne sreće

Gnoza, Eskatologija, Pakao, RubensP.: Verujete li vi u Pakao?
O.:
Dozvolite mi da vam kažem da je Pakao opisan u svim velikim religijama na svim geografskim širinama i u svim epohama. Koran, Bhagavad-Gita, Dammapada Budistička, Taoizam, Biblija, hebrejski Talmud itd., itd., sve ove Svete knjige govore nam o Paklovima. Stari Rimljani su nazivali Paklove Avernus, Grci su ih nazivali Tartarus, a hrišćani Pakao. To je isto. Ali, dozvolite mi da razjasnim jednu stvar: Paklovi nisu ona mesta koja nam opisuje katolicizam. Nisu to oblasti večito zahvaćene plamenima koji sagorevaju Duše. Ne, gospodine. Treba da se razumeju tekstovi Svetih knjiga zato što su mnoge stvari, u stvarnosti, označene na alegoričan način, simboličan. Paklovi su u stvari infradimenzijske oblasti prostora. U hiperprostoru postoje superiorne oblasti i takođe inferiorne oblasti. Tako, kada je neka Duša osuđena od strane Velikog Zakona za Pakao, u stvarnosti poslata je u infradimenzijske oblasti hiperprostora...

P.: Zbog čega nam onda hrišćanske ikone i literatura govore o vatri pakla koja većito sagoreva Duše?
O.:
Zbog toga, ponavljam, što je sve ovo simbolično. One vatre su ljudski poroci, naše sopstvene mane i slabosti koje nas neprestano bičuju kao neki plameni večite vatre. Duše u Paklovima neprestano pate jer su njihovi sopstveni poroci njihove sopstvene osude.  
Óscar Uscategui. Gnostička Ontologija

Kliphos

 

 

"Suprotni Sephiroti su Kliphosi (Paklovi), tamo se nalaze Demonii, tužne i bolne Duše...Pali anđeli, Ocrnjeni Lunarnog Puta, Crna Loža i sve Pristalice Leve Ruke..."
Samael Aun Weor

AddThis Social Bookmark Button
 
< Život i Smrt   Kamarad u belom >