Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Spoljašnjost je samo projekcija unutrašnjosti; ko se menja u sebi stvara novi red stvari
VOPUS | Gnoza arrow Galerija Slika arrow Galerija Slika – Egipatski Tarot

Galerija Slika – Egipatski Tarot

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Galerija slika - Egipatski Tarot

POREKLO KABALE – sa pravom je rekao Majstor Samael Aun Weor – gubi se u zastrašujućoj noći svih vekova, dok je Univerzum u kom živimo i razvijamo se bio načinjen na osnovu Kabalističkih mera koje su u vezi sa Brojem, Težinom i Merom, sa kojima je bila osmišljena egzistencijalna jednačina ovog Kosmičkog dana ili Mahamvantare.

Univerzum je ostvaren Zakonom Broja, Mere i Težine; Matematika stvara Univerzum, Brojevi su živi entiteti. Autor Tarota bio je anđeo Metraton, poznat u tom periodu , u Egiptu, kao Hermes Trismegistus. Takođe, anđeo Metraton bio je još poznat i kao prorok Enoh, o kom nam priča Biblija.

U Tarotu je sadržana sva božanska Mudrost. Svi se Kabalisti oslanjaju na Tarot, zato je potrebno da bude poznat i duboko izučavan. Zaista, Blagoslovena Boginja Majka Univerzuma (koja je predstavljena u svim Neporočnim Koncepcijama raznih Teogonija koje su postojale u našem svetu) jeste sintetizovana u Hermesovoj Mudrosti i svih onih koji su zaista pristupili u Amfiteatar nauke svih markantnih realizacija.

Cilj studiranja Kabale jeste da postanemo spremni u Višim svetovima. Očigledno je da kabalističke studije treba da budu popraćene radom na nama samima, treba da budemo Svesni ovih izučavanja, jer ako ostaju samo u intelektu, onda kada bude vreme da umremo – izgube će se, ali ako smo svesni njih, pojaviće se u manifestaciji još u detinjstvu.

Galerija slika - Egipatski Tarot
AddThis Social Bookmark Button