Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Galerija Slika arrow Galerija Slika – Helena Petrovna Blavatski

Galerija Slika – Helena Petrovna Blavatski

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
 Galerija slika-Helena Petrovna Blavatski

Blavatsky, Helena Petronila (1831-1891), rodila se u Ukrajini, a roditelji su joj bili nemačkog porekla. Ona je utemeljivač Teozofije i Teozofskog društva. Na unutrašnjem ezoteričkom nivou bila je Majstor Majornih Misterija.

Udala se mlada za mnogo starijeg Kontea Blavatskog, sa kojim je, iako nije imala bračne polne veze, putovala kroz sav svet: Egipat, Indiju, Rumuniju, Poljsku. Shvatanja toga vremena nisu prihvatala da žene putuju same, zbog toga se gospođa Blavatski osigurala da joj niko u buduće ne bude zamerio zbog ove stvari.

Na njenim putovanjima ispitivala je mnoge informacije koje je dobijala na raznim mestima, a što je možda najvažnije, stupila je u kontakt sa osobama koje su na unutrašnjem nivou bile veliki majstori.

Tako se desilo da, u toku onih putovanja, gospođa Blavatski upozna velike ličnosti kao što su Veliki Majstori Kutumi, Morija i Dual Kul – Majstori Radijusa Sile. Proučavala je nauku Alhemije (ili kako je u Samaelovoj Gnozi nazvana Arkanum A.Z.F.)  i udala se za pukovnika Olkuta, koji je bio stariji i sa kojim je realizovala Veliko Delo. Velike patnje - emocionalne, fizičke i psihičke vrste - nastupile su zbog teških zadataka koji su joj bili povereni, odnosno takvih, da ubedi skeptičare da postoje psihičke i duhovne moći.

Bila je okrivljena za razdor i plagijat. Videvši sebe toliko ispocenjenu, ignorisanu, ponižavanu i ismejavanu od strane javnosti, razbolela se od tuge i umrla je; zbog toga je bila nazvana „velika martirka prošlog veka“.
Njena najznačajnija dela bila su: „Isis razotkrivena“ (1877), „Tajna doktrina“ (1888), „Glas tišine“ (1889).

Galerija slika-Helena Petrovna Blavatski
AddThis Social Bookmark Button