Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čini dobra dela da bi ti se brisali dugovi (pred Božjim sudom)
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Tri Planine

Tri Planine

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

3 p.1.jpgV.M. Samael Aun Weor ponovo donosi, pred svečani sud javne svesti, Mapu Puta – Put Argonauta; način da se izađe iz krićanskog Lavirinta noseći u svojim rukama kofer Božanske Nauke i Drago kamenje Duše, na pravilan način osvojene. Zadatak ovog Hijerofanta Egipatskih Misterija bio je zaista titanski, jer je trebalo da on, oslobodivši se Ego-a, Individualizirajući se i Supra-Individualizirajući se, primeni na sebi samom autentične norme ponašanja priznavanih od strane Hermesa Trismegistosa, Mojsija, Bude, Isusa iz Nazareta i nekolicine drugih znamenitih ljudi koji su u toku istorije, kao i ovi predhodni, takođe koračali kamenitim putem.

Već je rečeno!: „Niko ne može otkriti krajnje razumljivo i sigurno Tajni Put ako ga nije doživeo, ako ga prvo nije prešao i nije dao očevidne dokaze takvih doživljaja.“

TRI PLANINE je Gnostičko delo koje se pretvara u kompas moreplovca na uzburkanom okeanu egzistencije.

TRI PLANINE predstavljaju svetionik čija neugasiva svetlost može da vodi nas, sva ljudska bića, u dobru luku – nezavisno od pola, starosti, boje, otadžbine ili zastave.

Sva orijentalna predanja, a isto tako i okcidentalna, pripadajuća arhajičkim bratstvima Solarnih žena i muškaraca, nalaze rezonanciju i otkrivanje na zlatnim stranicama ovog jedinstvenog dela.

Stigao je čas, strpljivi čitaoče, da razotkriješ svoje srce i svoja stremljenja: Želiš li zaista da ustališ Svetlost u sanktuarijumu tvoje Duše? Želiš li da spoznaš modus operandi koji treba da te vodi do vrhunca Misterije? Želiš li da budeš član Belog Bratstva, ovde i sada? Želiš li da, samim sobom, ostvariš Filozofski Kamen i da pretvaraš olovo personaliteta u čisto zlato Duha?... Onda udri Palicom Spoznaje o Grubi Kamen nesvesnosti, a kad budeš video da šiklja izvor slatke ambrozije, kupaj se u njemu bez imalo straha jer treba da znaš da „Duša pročišćena u toku svojih egzistencija, nema drugo određenje osim Boga – a njena je nagrada... BESMRTNOST".

AUM TAT SAT 

linia_final de pagina.png

AddThis Social Bookmark Button
 
< Velika pobuna   Samael Aun Weor: Poruka Vodolije >