Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Unutrašnji život je magnet koji privlači spoljašnje događaje
VOPUS | Gnoza arrow Izdanja arrow Poruka Vodolije ili Razotkrivena Apokalipsa

Poruka Vodolije ili Razotkrivena Apokalipsa

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Poruka Vodolije ili Razotkrivena ApokalipsaVodolija, kao sazvežđe, generisalo je divljenje na kraju prošlog i na početku tekućeg veka. U vezi sa dolaskom ciklusa vladavine ove zvezdane mase nad našim svetom, bilo je puno komentara, od najapsurdnijih, pa do najtranscendentalnijih u posedu nekih ezoteričara koji su se uzdigli posredstvom svetlosti Radijantnog Duha koji prebiva unutar čoveka. Došlo je do toga da se priča, iz fantazije, da će se, ujedno sa početkom Ere Vodolije, svi ljudi zbratimiti u univerzalnoj familiji i da će sve mržnje i ozlojeđenosti koje danas opažamo na licu zemlje biti iskorenjene, od danas do sutra, posredstvom radijacije neke konstelacije. Drugi pseudo-istraživači, uzbunjivači i iskrivljivači realnosti, zbog svog ograničenog psihičkog razvoja, stigli su da govore da ujedno sa ulaskom u Eru Vodolije svet će se rasparčavati i, na taj način, ništa više neće ostati kao svedočanstvo o onome što je bila ljudska rasa...

Usred svih ovih mišljenja, pedesetih godina, Venerabilni Majstor Samael je već objavio, u najmanjim detaljima, tačan sat i datum kada će Zemljаni ući pod vladavinu Konstelacije Vodolije. Onda je Venerabilni Hijerofant rekao da Vodolija, budući da je zodijački znak vazduha i da, u isto vreme, sledi da postane kuća Uranusa, proizvešće totalnu revoluciju na terenima nauke, umetnosti, filozofije i mistike.

Ali, Majstor Samael je uvek skretao pažnju da se, gledajući globalno zodijački pojas, Vodolija nalazi oprečno licem u lice sa Sazvežđem Lava i ovo, ako se analizira u svetlosti simbolične kabale i najvećom objektivnošću, označava, pokazuje, navodi da pre no što će stići do viših efluksija (izlivanja) Vodolije, bićemo napadnuti od Lava Zakona, od Zakona Karme, što se događa uvek pred svaki materijalni ili duhovni početak. Sa ove tačke gledišta, upozorava Venerabilni Majstor Samael, sile Vodolije sve više će se osećati, rušeći zastarele anakronične ideologije povezane sa ribama, odnosno bajate i pseudo oslobodilačke, kako bi se utvrdio, usred oluja, novi poredak ideja označenih dubokom revalorizacijom (ponovnim vrednovanjem) seksualnih misterija, podstaknutim Uranusom, večitim pratiocem Vodolije.

Usred svih ovih konstantnih promena, Veliki Zakon, simbolizovan Lavom, otpočeće seriju promena, geoloških, političkih i društvenih, do tada neviđenih, sa ciljem da očisti šljaku Ere Riba i da pripremi teren, sa svake tačke gledišta, za nastup Ere Svetlosti, tj. Vodolije. Poruka Vodolije ili Razotkrivena Apokalipsa

Ali, vrlo dobro znamo, mi studenti Gnoze, da će se kratkovidni i utopičari ismejavati ovim tvrdnjama, naglašavajući još jednom i još jednom da se još očekuje Vodolija i kako će uskoro, za ukupnu ljudsku rasu, otpočeti neka vrsta Ere stalnog progresa, ere koja će čak doprineti nastanjivanju drugih svetova večitog beskonačnog prostora. 

Ono što ne znaju ovi pseudomudraci mehaničke astrologije, to je da se dolazak Vodolije poklapa sa krajom putovanja sunčevog sistema oko zodijačkog pojasa, i ovo se dešava svakih 25.920 godina i obeležava kraj jedne rase i početak druge na višoj spirali, nakon ispunjenja karmičkih ciklusa koji treba da se ostvare.

Šta su o ovome rekli pseudoastrolozi današnjice? Šta oni znaju o sedam rondova? Kakva znanja imaju u vezi sa Antropogenezom i Kosmogenezom? Odgovor je jedan jedini: Ništa... Ništa... Ništa...

Na ovaj način potrebno je da kažemo našem čitaocu da nas Vodolija vlada još iz 1962. godine, datum kog je već predvideo Venerabilni Majstor Samael, kako će to već ustanoviti čitalac čitajući stranice ovog značajnog dela, a činjenice dokazuju da dan za danom društveni poredak, u kom živimo, doživljava revolucionarne promene, do sada nikada ne zamišljene, i da se Zemlja, u isto vreme, trese na sve strane; postoje klimatske promene koje zabrinjavaju naučnike sa svih geografskih širina i čovek, usred tolikih događaja, dezorijentisan i sa patnjom, vidi da su svi njegovi resursi (filozofski, religijski, naučni i druge prirode) nemoćni ispred lavine događaja koji provejavaju nad ljudskom vrstom. Poruka Vodolije ili Razotkrivena Apokalipsa

Nedostaje, dakle, poruka za ovu Eru; stub pokazatelj, efektivna orijentacija, duboka, realna, objektivna, ali ova nam stiže iz ruke jednog Kosmokratora, poznavaoca procesa našeg sveta od pre više miliona godina i, zbog toga, sa dovoljnim moralnim autoritetom da bi govorio, onda kada to treba da uradi, onda kada okolnosti to zahtevaju. Poruka Vodolije donosi, dragi čitaoče, uputstva koja su svi stari profeti predvideli za nas „sinove petog sunca“, nas Arijane (Arijevce) koji nastanjujemo u veoma lošem stanju svih pet kontinenata našeg ožalošćenog sveta. 

Kada Božanstvo govori ljudskim esencijama, govori da bi ih nagradio ili kaznio, pored toga što pokušava da ih stalno orijentiše; i u ovom slučaju poruka Adepata Svetlosti, Starije Braće Belog Bratstva, stroga je i trezvena, i poslata je posredstvom Apokalipse Svetog Jovana, sakralne knjige iz najstarijih vremena, a koja može biti tumačena samo od onih koji poseduju DONUM DEI (Božanski dar). Apokalipsa je proročko i alhemijsko delo, i oni koji poznaju alhemijsku realnost neće propasti u spoljašnjoj Apokalipsi jer će oni već proći kroz Unutrašnju Apokalipsu, koja obeležava smrt urličuće Zveri, Životinjskog Ega koji prebiva u ljudskom stvorenju, i kao posledica toga, povratiće svog Unutrašnjeg Boga na presto svojih Duša. Poruka Vodolije ili Razotkrivena Apokalipsa

PORUKA VODOLIJE napisana je za one koji stvarno žele da se raduju svetlosti Nove Ere, za one koji žele takvu revolucionarnu dinamiku koja će im dozvoliti da postanu solarni muškarci i solarne žene i da za uvek blistaju na večitom nebu autorealizovanih (samo-ostvarenih).

Dragi čitaoče, ovo je delo dostojno tvog dubokog izučavanja, jer se u njemu nalaze najviši ključevi samo-oslobađanja, a time i samo-spasa. Već doživljavamo dramatične momente svojstvene ovoj Apokalipsi, koja se ovde odvija, i ako želiš biti na visini okolnosti, čitaj, čitaj, ponovo čitaj, radi i naći ćeš posredstvom prakse iz ove rasprave: BLAGO SVETLOSTI, IZGUBLJENO NASLEDSTVO, NAJVEĆI KAMEN na kom ćeš sagraditi tvoju kuću i na taj način: „vetrovi će duvati, reke će se izlivati, vatra će žariti, a vaša kuća neće biti uništena, jer se temelji na KAMENU.“

Na kraju, mi vam velimo: AURA CLAUSA PATENT (Zlato otvara zaključane kapije), i ovo Filozofsko Zlato čeka, u tvojoj unutrašnjosti, momenat da bude pronađeno i iskorišćeno. Venerabilni Majstor Samael Aun Weor ovde ti nudi majestetičan ključ za pristup tvom rudniku; i kada budeš našao tvoje Zlato, istopi ga, rafiniraj ga, destiliraj ga da bi sa njim mogao stvoriti drago kamenje koje će da omogući tvojoj Duši i tvom Duhu ulaz u OBEĆANI JERUSALIM za sva vremena...

Čitajte onlajn

V.M. KWEN KHAN

Poruka Vodolije ili Razotkrivena Apokalipsa

AddThis Social Bookmark Button
 
Profeti i predskazivači (gatari) >