Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Znanje i razumevanje nisu ista stvar. Prvo od njih pripada umu, drugo pripada srcu
VOPUS | Gnoza arrow Univerzalni simboli arrow Simbol Meseca (Lunarni)

Simbol Meseca (Lunarni)

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Mesec- Simbol Meseca

Objasnili smo u jednom od članaka, kod Sunčevog simbola, činjenicu da znaci i simboli preko kojih su mudraci i majstori iz prošlosti prenosili inicijatičko saznanje i mudrost svojim učenicima, a koji su takođe bili veo ispred očiju profana, nisu bili slučajno stvoreni.

Naprotiv, ovi su bili usklađeni sa Najvišim zakonima Prirode i Kosmosa kao i sa zakonima Tajnog puta kojim se treba kretati radi ostvarenja Ličnog univerzuma ljudskog bića, oslanjajući se stalno na aksiom:

Ono što je gore je kao ono što je dole.

Pa evo, nastavimo sad da analizirajućmoi Simbol Meseca... Ako smo, ranije, kod sunca videli krug sa tačkom u centru, sada doznajemo da se ovaj krug deli na dva dela.

Ovo simboliše dupliranje Prve Sile (Univerzalni princip života) u Drugu (koja je Veliki Alaya Univerzuma), odnosno Dualitet (Dvojstvo), ženski aspekat, receptor (primalac) i u isto vreme i generator Prirode.

Drugim rečima, Bog Majka, Velika Materica Geneze, koju Logos, sa aktivnom silom, oplođuje u aurori Kreacije, čineći život mogućim.

Ona je, znači, Simbol plodnog nedra odakle se sve rađa i gde se sve vraća.

Evo ovde prvi motiv njenog simboličnog oblika. Ali postoje i drugi koje ćemo analizirati u nastavku.

Mesec je u vezi sa vodom, ne samo zato što satelit naše planete kontroliše plimu i oseku, i uopšte sve što je u  tečnom stanju, već zbog toga, kako je već rečeno:

Isis

"Posle Sunca i njegove vatre, odnosno njegove plodne vibracije, voda je osnova ukupnog života, to je Ženski Zemaljski Element, Velika Majka ili Krava Hraniteljka (i njeni rogovi u obliku rastućeg Meseca), simbolizovana u svim religijskim teogonijama sa hiljadama obožavajućih lunarnih imena:  IO, Maya, Isis, Diana, Lucina, Ataecina, Calquihuitl, Nut, Isoberta, Adonia, Rea, Cibeles, Opis, Der, i toliko drugih". Ovaj fluid nalazi se u  dvama suprotnim aspektima: statičnom i dinamičnom; prelepo jezero uvek mirno i uzburkana reka.

U mirnom jezeru (sa strašnom aktivnošću) uviđamo još jednom Lunarni Simbol, kao hermetičku posudu (koja sadržava spermatičke vode prvog trenutka), ženski Yoni, ili u svakom slućaju pehar mozga; u uzburkanoj reci ili Oplođavajućim Vodama pojavljuje se dupla linija Vodolije ( ), takođe hieroglif Eternalnog ženskog: Mamă, Mater, Madre, Mère, Mother, Maria, Maya, Mar...

Iz ovog se razloga nalazi u asociaciji sa Merkurom Tajne Filozofije. I što je zanimljivo, njegov (mesečev) metal je srebro čiji je znak Ag, koren reči "Aqua".

Spomenik KA

Egipćani imaju Nebesku Kravu Hraniteljku sa njenim rogovima u obliku rastućeg meseca i još više, u predstavljanju "Ka" ili Astralnog tela i Astralnog sveta, imaju mali drveni spomenik sa dve ruke u obliku polumeseca iznad glave i upravo je Astralni svet potpuno lunarni, tu je Boravište Anđela.

Sve sideralne energije bivaju kristalizovane posredstvom meseca i astrolozi znaju ovu stvar.

Mesec kontroliše bremenitost i porođaje.  Ne ignorišući ono što je pre rečeno, iz ovog razloga, Maje su odredili za predstavljanje meseca slovo "U", čije su značenje i alegorija očevidni.

Simbolul Lunar


AddThis Social Bookmark Button
 
< Simbol Sunca (Solarni)   Znak Merkura >