Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Pre uzdizanja potrebno je da se spustiš; svakom usponu prethodi strašno ponižavanje

Unutrašnja Meditacija

Štampaj E-pošta
Autor Samael Aun Weor   

Na putu unutrašnjeg mira treba da činimo volju Oca, kako na Nebesima tako i na Zemlji. Ovo prilagođavanje sa blagim autoritetom rukovodi nas na uzak put, tesan i težak koji vodi ka svetlosti.

Svako ko radi u Magisterijumu Vatre, treba da uči da meditira nad onih Sedam crkava.

Mističar treba da se duboko koncentriše na žrtveno Jagnje. Mističar treba da se moli, zaklinjući Obožavanog da mu probudi čakru, diskos, točak ili željenu sposobnost (fakultet).

Kada je molba jednom već upućena, mističar treba da traži utočište u vakuumu. Pamet treba da ostane da ćuti i da bude mirna.

Unutrašnja meditacijaKada je pamet u ćutnji, kada je pamet mirna, tada dolazi iluminacija, Ekstaza.

Kada se san kombinuje sa meditacijom proizvodi Ekstazu.

Bog traži vakuum da bi ga ispunio.

Ekstaza ima sedam stepeni moći.

Prvi je Vatra, koja nas instruiše i uči.

Drugi je Gnostičko pomazanje, delikatni solarni napitak, koji šireći se u čitavu dušu, uči je, ojačava je i sprema je da inkarnira istinu.

Treći je mističko ushićenje poniznog i iskrenog učenika.

Četvrti je iluminacija.

Peti je unutrašnja sreća božanske blagosti što proizilazi iz dragocenog izvora Svetog Duha.

Ovo uživanje je za one koji poseduju stalnu Svest.

Šesti je dekapitacija egoa.

Sedmi je Venerska Inicijacija, inkarnacija Sina Čovečijeg u nas same.

Postoje drugi stepeni kontemplacije i Ekstaze, kao: mistična ujedinjenja, sjedinjenje, nesvestica, jubileum, poljubac, zagrljaj, preobražaj, itd.

Kada se naš um udubi u «ništa», Jagnje ulazi u Dušu da bi sa njom večeralo. Ovo ništa je sredina gde bi Obožavani radio u tvojoj duši, budeći centre i čineći čuda. Iz ovog vakuuma pojavljuje se božanski supružnik da bi sklopio brak sa svojom dušom, u bračnom krevetu iz Raja.

Na ovom putu mi se vraćamo ka neporočnosti Raja. Duša udubljena u ovaj vakuum uspešno će proći duhovne martirijume i unutrašnje nemire. Bog traži vakuum da bi ga ispunio. Unutrašnja meditacija

Unutrašnja meditacija proizvodi promene u našim unutrašnjim telima. Tada se pojavljuje buđenje Svesti. Sva ljudska bića žive u Supraosetljivim svetovima sa uspavanom Svešću. Meditacija izaziva svečano buđenje Svesti.

Ovo buđenje jeste munja u noći. Buđenje Svesti pojavljuje se za vreme normalnog sna našeg fizičkog tela. Onda kada telo spava, mi se krećemo sa našim unutrašnjim vehiklima.

Za vreme dok telo spava, duša putuje kroz Superiorne svetove. Kada se Svest budi, prestajemo da sanjamo. Tada živimo u Unutrašnjim svetovima u stanju intenzivirane jave. Ovo je to što se naziva stalna Svest.

Onaj ko je probudio Svest živi budan u Višim svetovima.

U Supraosetljivim svetovima osećamo mistično blaženstvo neizrecive svetlosti...

Tamo se prošlost i budućnost zbratimljuju u večnu sadašnjost. Nema većeg zadovoljstva od tog kada osećaš oslobođenu dušu.

Onda ćemo uživati božanski nektar večitoga i puni radosti ućićemo kroz dveri hramova u sredinu neiskazivih melodija Velikih Misterija.

  Samael Aun Weor. Poruka Vodolije, pogl. XV

linia_final de pagina.png

 

 

AddThis Social Bookmark Button
 
< Naučna tehnika Meditacije   Nordijske Rune: Zlatni jezik Duha >