Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Čovek je Univerzum u minijaturi, mala beskonačnost je slična velikoj beskonačnosti
VOPUS | Gnoza arrow Praktična Gnoza i Meditacija arrow Elementoterapija – Okultna medicina i Praktična magija

Elementoterapija – Okultna medicina i Praktična magija

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   
Deca Majke Prirode, Elena Ghita

Nisu lekovi,

već je priroda ta koja leči;

vrlina ovih je samo da pomažu.

Hipokrat

"Gnoza" je ime ove medicinske mudrosti koja nije, još od svanuća  kreacije, uopšte promenila formule, zato što su tačne kao Pitagorejska tablica. U njima se prepliću nauka, mistika i "regalna" umetnost, u božanskom savezu.

Ove formule imaju temelje u "ELEMENTOTERAPIJI" koja je "regalna umetnost" Prirode, zato što nas uči kako da rukujemo biljnim elementalnim stvorenjima poznatim od davnina pod imenima: genijusi šuma, driade, hamadriade i fauni.

Ovi elementali biljaka koje gnostički lekar manipuliše, jesu "dussi" Sv. Avgustina, "hadas" Srednjovekovne epohe, "Dore Oigh" Galićana; "grove" i "maidens" iz Irske, i "anime" mudrih gnostičkih lekara, naše braće "Indijanaca" iz Sierra Nevade de Santa Marta (Kolumbija).

Poznati Majstor Paracelsus naziva elementale šuma kao "silvestre" elementale vodenih biljaka  kao "nimfe". U sakralnim knjigama svih antičkih religija, nalazi se na široko izložena sveta vegetalna simboličnost. Dovoljno je napomenuti Stablo Nauke Dobra i Zla iz Edenske bašte, strašan simbol seksualne moći, u kom se nalazi spas ili osuda čoveka.

Sefirotsko stablo Kabale: Aswatta ili sakralna smokva, simbol Božanske mudrosti; Mazdeinska Haona  u kojoj je  Zoroastru predstavio čovečiji nervni sistem i sistem tekućina; Zampoun iz Tibeta; Iggdrasil; hrast starih KeltaSalamadra, elemental vatre: predstavljanje u folkloru.

Sve stare religije predstavljaju njihove utemeljivače primajući mudrost ispod nekog stabla: tako vidimo velikog  Gautama Buda Amitabha, kako prima iluminaciju ispod stabla Bodhi koje se još nalazi u tako staroj Indiji.

HRISTOS je izuzetak ovog pravila, zbog toga što je  Hristos  sama Mudrost, jeste LOGOS SUNCA (SOLARNI), čije je fizičko telo Sunce. Hristos se kreće svojim Suncem, isto tako  kao što se kreću duše u svojim telima od mesa i kostiju. Hristos je svetlost Sunca. Svetlost Sunca je svetlost Hristosa.

Svetlost Sunca je hristička svetlost koja omogućuje da raste biljka i da seme klija. Unutar tvrdoće semena nalazi se zatvorena ova supstanca Sunčevog Logosa koja omogućava biljci da se neprestano razmnožava sa slavnim, snažnim i aktivnim životom.

Folklor, istorija magije i čarobnjaštva, opisi demonstriranih ubistava i mrtvih na rastojanju posredstvom čari, moguća su jedino manipulisanjem elementalima biljaka.

Čudesna lečenja na rastojanju o kojima govore svete knjige, čini gnostički lekar uz pomoć elementala biljaka.

Sfinga: simbol 4 elementa

OVA NAUKA KOJU SMO NAZVALI ELEMENTOTERAPIJA, "REGALNA UMETNOST" MEDICINSKE MUDROSTI, ISTO JE TOLIKO STARA KOLIKO I SVET. NE MOŽE NEKO BITI LEKAR A DA NE BUDE MAG, NITI BITI MAG A DA NE BUDE LEKAR.

Fitoterapeut i lekar alopat, oba se identifikuju ispitivanjem isključivo fizičkog tela živih bića. Gnostički lekar ispituje čoveka i biljku u njihovom trostrukom aspektu: telo, duša i duh.

Gnostički medikus ophodi se sa biljkama kao i sa ljudima. Gnostička terapeutika je mistična, simbolična i alhemijska.

U slavnoj Indiji Risha nema sela koje nema svoje magično stablo, čijem se "Elementalnom genijusu"  ljudi klanjaju i podižu kult. Grčke tradicije  tvrde da svaka šuma ima svog "genijusa" i svako stablo svoju "nimfu".

Erasmus Darwin tvrdi u svojoj "Botaničkoj bašti" činjenicu da biljka ima dušu. Potrebno je da se podsetimo da su eminentni ljudi kao što su Demokrit, Anaksagora i Empedokle podržavali istu tezu, pre nego što su se u svetu pojavile ove lažne svetlosti moderne civilizacije.

Najnovije, postoje neki koji tvrde da su pokreti korenova namerni.

Elementoteraoija,  Elementali u prirodiVrolik, Hedwig, Bonnet, Ludwig, F. Ed. Smith, tvrde da postoje verovanja da biljke poseduju senzacije i da poznaju sreću. I na kraju, mudri Teodor Fechner napisao je knjigu naslovljenu "Nanna oder uber das Seelenleben der Pflansen", u kojoj dovoljno dokazuje činjenicu da biljka ima dušu.

Za nas gnostičare je za žaljenje što su "ljudi od nauke" tek sad preuzeli tezu o postojanju duše biljke, dok to gnosticizam poznaje još od početka sveta i zna to čak i svaki ponizni domorodac iz Sierra Nevade de Santa Marta (Kolumbija).

Kada se čovek bude vratiio u nedra svoje Majke (Prirode), ona će mu dati hleba, skrovište i mudrosti. Ona će mu darovati ono što mu nijedan političar ne može dati: mudrost, hleb i sklonište. Ostaje nam sada da se vratimo veličanstvenoj kosmičkoj mistici blagoslovene majke sveta.

Stiglo je vreme kada treba da služimo u hramu Boginje Majke Sveta i činićemo to sa istom mudrošću koju je čovek poznavao u staroj "Arkadiji", pre nego što se zatvorio u urbanom životu.

Mi ćemo ovu arhajičku medicinsku mudrost nazvati ELEMENTOTERAPIJA. Ovo je mudrost gnostičkih lekara.


Samael Aun Weor. Okultna medicina i praktična magija


MagđioničarElementoterapia


AddThis Social Bookmark Button
 
< Kako da se setimo prošlih Egzistencija   Elementalna magija Aloje (Aloe soccotorina) >