Skip to content
VM Samael Aun Weor: Gnoza Psihologija Alhemija Astrologija Meditacija Kabala
Mišljenje koje imamo o Istini, bilo koliko da je ono poštovano, svakako nije Istina
VOPUS | Gnoza arrow Praktična Gnoza i Meditacija arrow Elementalna magija Aloje (Aloe soccotorina)

Elementalna magija Aloje (Aloe soccotorina)

Štampaj E-pošta
Autor Editor VOPUS   

Aloja  (Aloe soccotorina) je biljka sa velikim okultnim moćima. aloja, aloe socotrino

Elementali ovih biljaka izgledaju kao novorođena deca.

Ova elementalna deca jesu pravi „Adamiti“ ispunjeni bezazlenom lepotom.

Ova biljka umnožava svoje lišće (mesnato lišće) bez da joj je potreban elemenat zemlja, niti elemenat voda.

Više puta sam video aloju okačenu na zid bez sunčeve svetlosti, bez vode i unutar neke prostorije, a ipak, biljka je nastavljala da na čudnovat način živi, umnožavajući svoje lišće, pa čak se i razmnožavala.

Od čega živi? Čime se hrani? Kako se održava?

Jasnovizijska ispitivanja dovela su nas do logičnog zaključka da se ova biljka održava i hrani ultraosetljivim zracima sunca.

Ova biljka se hrani Kosmičkim Hristom, hrističkim sunčevim zracima.

Kristali ove biljke predstavljaju tečno sunce, Hristosa u supstanci, hristonsko seme.

Elementali ovih biljaka imaju moć nad svim stvarima i posredstvom elementalne magije možemo da koristimo ove elementale za bilo koju radnju bele magije.

Pre nego što se bude ubrala biljka, nju treba poprskati vodom kako bismo je krstili.

Blagoslovi se biljka i recituje se sledeća gnostička molitva:

„Verujem u Sina, Kosmičkog Krestosa (Hristosa), snažnog astralnog posrednika, koji povezuje naš fizički personalitet sa najvišom imanencijom sunčevog Oca“.

Zakači se za biljku komadić srebra.

Biljka će se posle staviti na jedan kućni zid kako bi pomoću blistave hrističke svetlosti, koju privlači od sunca, osvetljavala i kupala čitavu kućnu okolinu, ispunjavajući nas svetlošću i srećom.

Posredstvom snage volje moći ćemo da zapovedamo elementalu aloje da izvrši magičnu radnju koju želimo; i tada će se on odmah pokoriti.

Nesumnjivo, mora da se svakodnevno zapoveda elementalu da bismo ga primorali da radi.

Realno, solarne moći ovog stvorenja su izvanredne. Ali svi ti koji pokušavaju da upotrebe elementalne kreature Prirode radi zle namere, privućiće groznu karmu i biće strogo kažnjeni od strane Zakona.

Elementali aloje jesu intimno povezani sa Zakonom Reinkarnacije. Elementali prirode

Elementalno odeljenje Aloje je u tesnoj vezi sa kosmičkim silama koje su zadužene za određivanje ljudskih reinkarnacija.
...

Kao što aloja može da bude izvađena iz zemlje i da se stavi na zid, odnosno da menja sredinu i da nastavlja da živi, isto tako i ljudsko biće može da se uzima sa zemlje i da mu se menja sredina kako bi nastavilo da živi, ovo je Zakon Reinkarnacije. 

Anđeli koji rukovode Zakonom Reinkarnacije jesu intimno povezani sa ovim elementalnim odeljenjem aloje.

Mantra ovog elementala je samoglasnik „M“.

Tačna pronuncija ove mantre je sa zatvorenim usnama. 

Ovaj zvuk je sličan volovoj muči.

Ali ne želim da kažem da treba da oponašamo vola.

Artikulacija zvuka se izvodi zatvorenim usnama, tada zvuk izlazi kroz nos.

Svako ljudsko biće može da se seti svojih prošlih života posredstvom vežbe retrospekcije.

Možete raditi dnevno ovu retrospektivnu vežbu da biste se detaljno setili svih događaju koji su se prethodno desili, svih događaja koji su se zbili u obrnutom redosledu, pre nedelju dana, pre petnaest dana, pre mesec dana, dva meseca, godinu, deset, dvadeset godina, sve dok se precizno ne budete setili prvih godina svog detinjstva.

Desiće se da studentu bude teško da se seti događaja iz prvih godina detinjstva, kada bude stigao za vreme retrospektivne vežbe kod prvih tri ili četiri godine života.

Kada stigne do ovog dela, student neka praktikuje ovu vežbu u onim trenucima tranzicije između jave i sna.

Tada, u snu, ima da se do tančina seti svih detalja svog detinjstva, jer u toku sna ulazamo u dodir sa podsvešću, gde su uskladištena sva naša sećanja.

Ovu proceduru unutrašnje retrospekcije, kada se iskorišćava stanje tranzicije između jave i sna, možemo da produžimo sve dok ne stignemo da se setimo onih trenutaka koji su prethodili smrt našeg prošlog fizičkog tela, poslednje bolne scene i tako nastavljajući retrospektivnu vežbu, setićemo se svoje cele prošle reinkarnacije i svih onih koje su joj prethodile.

Ova vežba duboke retrospekcije... unutrašnje i delikatne, dopušta nam da se setimo svih svojih prošlih života.

Samael Aun Veor. Vatrena ruža, odlomak

linia_final de pagina.png

AddThis Social Bookmark Button
 
< Elementoterapija – Okultna medicina i Praktična magija   Kako da se izleči Moralna bolest? >